“Şarkılar ve Yerler Kitabı” - “Book of Songs and Places”

Maxime Hourani’nin
13. İstanbul Bienali Kapsamındaki Projesi
Küratör: Fulya Erdemci

Project by Maxime Hourani
Part of the 13th Istanbul Biennial
Curated by Fulya Erdemci

5533 / Paralı - Wealthy 2013 (linoleum flooring) Nancy Atakan-Volkan Aslan-Filiz Avunduk

please scroll down for english

“Şarkılar ve Yerler Kitabı”
     Atölye: 19-25 Eylül

Yer: 5533
İMÇ 5Blok No. 5533
Unkapanı, Istanbul

Maxime Hourani’nin
13. İstanbul Bienali Kapsamındaki Projesi
küratör: Fulya Erdemci


"Şarkılar ve Yerler Kitabı"nın üçüncü atölyesi 19 ve 25 Eylül tarihleri arasında katılımcıları Çatalca’nın  kırsal alanlarına götürecek. Alan araştırma gezisi katılımcıları, Çatalca’nın savunma çizgisi, Osmanlı zamanında istihkamları tarafından ateşkes sınırı olarak belirlenen yerden başlayacak ve 3. Köprü ile otoyolun birleştiği yol çalışmalarının yer aldığı alanı inceleyecekler. Türk şarkıcı ve söz yazarı Mabel Matiz, katılımcılar ile epik veya dünyevi, Istanbul çevresine yolculuğa çıkma fırsatı sunuyor.
Fatih Karaca (d. 31 Ağustos 1985, Erdemli, Mersin), Mabel Matiz olarak bilinen Türk Pop şarkıcısı, şarkı yazarı, eski diş hekimi.  Adı, Kumral Ada Mavi Tuna romanında yer alan Tuna karakterinin lakabı Mabel ve "çok sarhoş, düşkün kimse" anlamlarına gelen eski Yunanca kökenli kelime Matiz'in birleşiminden oluşur. Müzik eğitimine gitar çalarak ve üniversitede aldığı Türk Klasik Müziği dersiyle başlamıştır. İlk başta evinde parçalarını kaydedip isimsiz olarak MySpace’e eklemiştir. 2009 yılında tanıştığı Engin Akıncı’nın cesaretlendirmesi sayesinde Alper Gemici ve Alper Erinç’le bir araya gelip ilk albümü “Mabel Matiz” 11 Mayıs 2011'de piyasaya çıkarmıştır. Bu albümden 5 şarkıya klip çekilmiştir. Mabel Matiz, aynı zamanda Teoman, Göksel, Ceyl'an Ertem gibi sanatçıların albümlerinde söz yazarı ve besteci olarak da bulunmuştur. 5 Ocak 2013'te 2. albümü “Yaşım Çocuk”u yayınlamıştır."

‘’Şarkılar ve Yerler Kitabı’’nın 3. Atölyesi’nde konuşma serileri devam edecektir:
Konuşmacı Dr. Ipek Türeli
Perşembe 19 Eylül, 17:00 – 18:30
Çevrenin Hareketli Görüntüleri

(Merkeze zıt kullanılan) Çevre mekansal bir kavramdır.* Sosyal bilimcilerin Türkiye’de modernleşmeyi yorumlarında etkili olmuş bir metafordur (Mardin, 1973). Hem içeride bir mekan (merkez) hem de dışarıda bir mekan ima eder. Göreceli konumsallık olarak tanımlanabilir.  Mesela; Istanbul Türkiye’nin merkezinde iken Avrupa’nın çeperindedir.

Şehrin çevresi tipik olarak boş, kırsal alan olarak tahayyül edilir. Türkiye’de şehrin çevresindeki yerleşimler, ilk olarak gazetecilerin ilgisini çekmiştir. Fotoğraflarla belgelenen bu çalışmalar genelde “ötekilerin” nasıl yaşadığına ve İstanbul’a geliş sebeplerine değinmiştir (Türeli, 2010).  Bunu takiben, Türk filmcileri bu çevrenin karakteristik yerleşimi olarak gecekonduları keşfederler ve onları şehir içindeki zengin mahallelerle karşılaştırıp sosyal eşitsizlik ve az gelişmişlik üzerine yorumlar getirirler. Türk Sinemasının stüdyosuzluktan ötürü dış mekan çekimlerine bağımlı olması sebebiyle eski filmler bugün şehrin sürekli değişen çevresinin yegane fotoğrafik tarihi belgeleri olarak da değerlendirilebilirler.

Yakın zamanda şehrin coğrafi çevresi güvenlikli sitelerin ve diğer “seçkin” ev tiplerinin yaygınlaşmasına şahitlik etmiştir. Aynı zamanda Sulukule, Tarlabaşı gibi şehir içi “çöküntü alanları” yeni çevreler/kenarlar olarak işaretlenmiş, “iç sömürgecilik” ve “devlet eliyle soylulaştırma”ya tabi tutulmuştur. Neoliberal kentleşme ile dialog halinde olan güncel sinema filmleri bu yeni kenarlara uygun karakter arayışı içinde köyden kente göçen ve işçi sınıfı kent yoksulundan marjinal hayatlara dönmüştür.

Çevre/kenar her zaman reel insan yerleşimi ile örtüşmeyebilir. Çevrenin potansiyeli beklenmedik temaslar ve etkileşimlerdedi. Çevre dediğimiz kavram muhalif siyasetin odağı olarak ortaya çıkar.

* Çevre, “periphery” kelimesinin Türkçe çevirisi olarak kullanılmıştır. Ama “environment” ve “circle of friends” anlamlarına da gelebildiği icin aynı olumsuzluğu taşımamaktadır.

İpek Türeli McGill Üniversitesi’nde Mimarlık profesörüdür. Aynı zamanda Montreal merkezli DMRLab’in ortaklarındandır. Doktorasını UC Berkeley’de yapmıştır. Araştırmaları UC Berkeley Regents (2002-2007), Graham Vakfı, Orta Doğu Araştırma Yarışması (Ford Vakfı), Brown Universitesi/ Andrew W. Mellon Vakfı ve MIT Aga Khan doktora sonrası bursları (2008-2011) tarafından desteklenmiştir. Seminerleri, atölyeleri ve yayınları modern şehrin tarihi ve teorisi, görsel kültür, mimari aktivizm ve  mekansal adelet  üzerine yoğunlaşmıştır.

Konuşmacı Prof. Dr. Semra Germaner
“Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemlerinde manzara resimler”
Cumartesi, 21 Eylül, 16:00-18:00
Konuşmacı Geç Osmanlı ve  Erken Cumhuriyet dönemlerinde yapılmış olan manzara resimlerindeki kent görünümlerini tanıtarak bu resimlerde var olan pitoresk duygusunun nasıl değiştiğini anlatacak.
1967 yılında Güzel Sanat Akademi’sinden mezun olan İstanbul doğumlu Semra Germaner,  yüksek lisansını Université Paris IV Sorbonne Institut d’Art et d’Archéologie’nden 1973 yılında tamamlayıp doktorasını Istanbul Teknik Üniversite’sinden 1979 yılında aldı. Osmanlı ve Türk sanatı uzmanı ve Orientalist ressamlardan olan Semra Germaner aynı zamanda Mimar Sinan Üniversite’sinde profesördür.  Bazı yazdığı kitaplar: Son Osmanlı Dönemi İstanbul Ahşap Konutlarında Cephe Bezemeleri, 1982; XVIII.Yüzyıl Avrupa Resmi, Anlatımı Biçimlendiren Etmenler, 1996; XVIII yüzyılı Batı Resimler,  1960 Sonrası Sanat: Akımlar, Eğilimler, Gruplar, Sanatçılar, 1997.  Ayrıca Zeynep İnankur ile beraber Orientalism and Turkey 1989 ve Constantinople and the Orientalists, 2002 yazmıştı.

“Şarkılar ve Yerler Kitabı” disiplinlerarası bir pratikten gelen Lübnanlı mimar ve sanatçı Maxime Hourani’nin projesidir. Çoğunlukla belirli bir alan veya mekana bağlanan performatif bir eylem olarak Hourani’nin projeleri, tarihsel, biçimsel ve ilişkisel katmanları kavramsal keşifler gibi eşip birbirine dokuyor.
Projenin ev sahibi ve eşorganizatörü 5533, kar amacı gütmeyen deneysel bir sanat alanı olarak 2008 yılında iki sanatçı, Nancy Atakan ve Volkan Aslan tarafından kuruldu. Her sene yeni bir direktörü davet eden 5533’ün 2013 programlar direktörü Filiz Avunduk. 5533’ün amaçları arasında uluslararası sergilere ev sahipliği yapmak; sanatsal araştırma ve proje oluşumunu desteklemek; ve kendi bünyesinde düzenlediği sergileri, sanatçı konuşmalarını, atölyeleri ve yuvarlak masa tartışmalarını İMÇ sakinleri, sanat topluluğu ve genel izleyiciyle paylaşmaktır.

Atölyeler herkese açıktır. Müzik geçmişine gerek yoktur.

Atölye çalışmasına katılmak için lütfen 
bookofsongsandplaces@gmail.com adresine e-posta yollayın.
Daha fazla bilgi için www.imc5533.blogspot.com


“Book of Songs and Places”
Workshop: September 19-25

Place: 5533
İMÇ 5th Block No. 5533
Unkapanı, Istanbul

Project by Maxime Hourani
Part of the 13th Istanbul Biennial
Curated by Fulya Erdemci


The third session of "A Book of Songs and Places" between September 19 and 25 takes the participants to the rural district of Çatalca.  The field research trips will follow the Çatalca defense line, an armistice line that is formed by Ottoman period fortifications. The participants will explore the area where the line intersects the construction site of the highway that will link with the third Bosphorus Bridge. The Turkish singer and songwriter, Mabel Matiz, will work with the participants to represent the, epic or mundane, journeys that were taken across the “peripheral” landscapes.
Known as a Turkish pop singer, and songwriter, Fatih Karaca (born August 31, 1985, Erdemli, Mersin) formerly a dentist, uses the professional name, Mabel Matiz. He took the name Mabel from the novel, Kumral Ada Mavi Tuna, in which the character Tuna uses the nickname Mabel while Matiz is a word from ancient Greek meaning ‘a very drunk derelict.” Mabel Matis began his music education with guitar and Turkish classic music classes while at university.  He initially recorded his songs at home and put them anonymously on MySpace.  After meeting and receiving encouragement from Engin Akıncı in 2009, together with Alper Gemici and Alper Erinç he made his first album of 5 music clips, entitled “Mabel Matiz” that came out on May 11, 2011.  He has also written lyrics and composed music for such artists as Teoman, Göksel, and Ceyl’an Ertem. His second album, “Yasım Çocuk”, came out on January 5, 2013.

The lecture series will be continued in the third session of “A book of songs and places”:
Lecture by Dr. İpek Türeli
“Moving Images of the Peripheries”
Thursday, September 19, 17:00-18:30

Periphery is a spatial concept and a sociological metaphor that has had a bearing on how scholars interpreted modernization in Turkey It implies a space within (center) and a space without. It can be defined as relative positionality. For instance, Istanbul is at the center of Turkey but also at the periphery of Europe.
The periphery of the city is typically surrounded by rural land and is imagined to be empty. In Turkey, it was the journalists who first provided “moving images” of the peripheries of the city, photographically documenting how the “other half” lived and why they came to Istanbul (Tureli, 2010). Then, Turkish filmmakers discovered squatter settlements as characteristic of the peripheries and contrasted them to affluent inner-city neighborhoods to comment on social inequality and underdevelopment. Turkish cinema’s dependence on onsite shooting (lacking studios) has meant films remain the only photographic documentation of the rapidly changing peripheries of the city.
More recently, geographical peripheries of the city witnessed the proliferation of gated communities and other exclusive forms of housing. In turn, declining inner-city areas, such as Tarlabasi, Sulukule, have been marked as the new peripheries and subjected to “internal colonization” and “generalized gentrification”. In conversation with patterns of neoliberal urbanization, cinema films have turned from rural-to-urban migrants and working-class urban poor to marginal lives in search of characters to populate this new periphery in the geographic centre.  The periphery may not always correspond to actual human habitation. The potential of the periphery comes from unexpected contact. The so-called peripheries emerge as the locus of oppositional politics.
Ipek Türeli is Assistant Professor of Architecture at McGill University. She is also a Creative Partner at DMRLab based in Montreal. She holds a PhD in Architecture from UC Berkeley, and the AA Diploma. Her research was awarded the Regents Fellowship at UC Berkeley (2002-2007. She also received external grants from the Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts, and the Middle East Research Competition, a Mellon Postdoctoral Fellowship at Brown University (2008-2011) and the Aga Khan Postdoctoral Fellowship in Islamic Architecture at MIT. Her seminars, studios, and publications have explored vision and visuality, the history and theory of the modern city, activism in architecture and spatial justice. She is the co-editor of Orienting Istanbul: Cultural Capital of Europe? (Routledge, 2010; Metis, 2011). This book explores how processes of creative production and exhibition are intertwined with neoliberal urban restructuring.  She is currently working on her book manuscript, "Istanbul, Open City."

Lecture by Prof. Dr. Semra Germaner
“Late Ottoman and early Turkish city view and landscape paintings”
Saturday, September 21, 16:00-18:00

Professor Dr. Semra Germaner will present examples of city views and landscape paintings from the late Ottoman and early Turkish Republic periods and explain changes in the feeling of the picturesque.
Born in Istanbul, Semra Germaner graduated from the Istanbul Academy of Fine Arts in 1967, received her M.A. in Modern Art History from the Sorbonne University, Paris, in 1973 and her Ph.D. from Istanbul Technical University in 1979. As a specialist in Ottoman and Turkish art and orientalist painting, Germaner is a Professor at Mimar Sinan University in Istanbul.   She has written numerous books and articles about façade decorations of wooden houses during the late Ottoman period, 18th century European painting, European art after 1960, as well as being the co-author with Professor Dr. Zeynep Inankur of Orientalism and Turkey, published in 1989, and Constantinople and the Orientalists, published in 2002.

“A Book of Songs and Places” is a project by Maxime Hourani, a Lebanese artist and architect engaged in a cross-disciplinary practice. Often taking the form of performative actions that relate to a specific place or space, his projects conceptually engage in explorations that excavate and interweave layers of histories, forms and relations.
The project is hosted and co-organized by 5533, an experimental non-profit art space that was opened in 2008 by two artists, Nancy Atakan and Volkan Aslan. As part of their yearly director invitation program, Filiz Avunduk has been the 2013 Programs Director. 5533’s aims are to host international projects and interactive events involving exhibitions, artist talks, workshops and round table discussions; to conduct art related research, materialize projects, and share these with IMC neighbors, the art community, as well as general interest.
Workshop participation is open to students and practitioners. No musical background is required. If you are interested in participating in one of the workshops, please send an e-mail to bookofsongsandplaces@gmail.com with your name.
For more information please check imc5533.blogspot.com


“Şarkılar ve Yerler Kitabı”
19 – 25 Eylül 2013 Atölye Çalışması Programı

Perşembe 19 Eylül:
(17:00-18:30) Herkese açık konuşma ve soru-cevap: ‘’Türk Sinemasında çevresel manzara’’ Dr. İpek Türeli tarafından.
Cuma 20 Eylül:
(10:00-11:00) Maxime Hourani tarafindan “Yeryüzü şekilleri ve askeri panoramik çizim teknikleri’ hakkında giriş ve sunum.
(11:00-17:00) Çatalca’ya arazi araştırma gezisi. Örcünlü’den Kızılcaali’ye doğru yürüyeceğiz (Lütfen yürüyüşe uygun hafif kıyafetler ve ayakkabılar giyiniz. Ayrıca yanınıza kendi kaydınızı gerçekleştirmek için tercih ettiğiniz gereçleri getiriniz. Örnek: Fotoğraf makinesi, Ses kayıt cihazı vs.)
Cumartesi 21 Eylül:
(11:00-15:00) Arazi araştırmasının analizleri ve tartışması
(16:00-17:30) Herkese açık konuşma ve soru-cevap: ‘’Osmanlı’nın son yılları ve Türkiye’nin ilk yılların da ki manzara sanatının tarihi’’ Profesör Dr. Semra Germaner tarafından.
Pazartesi 23 Eylül:
(11:00-17:00) Çatalca’ya arazi araştırma gezisi. Boyalık’tan Kızılcaali’ye doğru yürüyeceğiz (Lütfen yürüyüşe uygun hafif kıyafetler ve ayakkabılar giyiniz. Ayrıca yanınıza kendi kaydınızı gerçekleştirmek için tercih ettiğiniz gereçleri getiriniz. Örnek: Fotoğraf makinesi, Ses kayıt cihazı vs.)
Salı 24 Eylül:
(11:00-17:00) Şarkıcı Mabel Matiz ile şarkı sözü yazma atölyesi
Çarşamba 25 Eylül:
(11:00-16:30) Şarkıcı Mabel Matiz ile şarkı sözü yazma atölyesi

Atölye çalışmaları 5533 IMÇ Unkapanı’nda gerçekleşecektir. Lütfen başlama saatinden 15 dakika once geliniz.
Çalışmalara katılmak için artistic ve müziksel alt yapı gerekmemektedir. Atölye çalışmalarının devamlılığı açısından düzenli katılımınızı beklemekteyiz.

“A book of songs and places”
19th to 25th of September 2013 Workshop Program

Thursday 19th September:
(17:00-18:30) Public talk and Q&A on peripheral landscapes in Turkish cinema by Dr. İpek Türeli
Friday 20th September:
(10:00-11:00) Introduction and presentation of landscape and military panoramic sketching techniques by Maxime Hourani
(11:00-17:00) Field Research trip to the district of Çatalca. We will be walking from Örcünlü to Kizilcaali. (Please wear clothes and shoes that are suitable for light trekking. Also bring the equipment of your preference to make your own documentation.)
Saturday 21st September:
(11:00-15:00) Field research analysis and discussion
(16:00-17:30) Public Talk and Q&A on the history of landscape art in Turkey during the late Ottoman and early Turkish Republic periods by Professor Dr. Semra Germaner
Monday 23rd September:
(11:00-17:00) Field Research trip to the province of Çatalca. We will be walking from Boyalik to Kizilcaali (Please wear clothes and shoes that are suitable for light trekking. Also bring the equipment of your preference to make your own documentation.)
Tuesday 24th September:
(11:00-17:00) Songwriting workshop with Singer Mabel Matiz
Wednesday 25th September:
(11:00-16:30) Songwriting workshop with singer Mabel Matiz

The workshop meetings will be taking place at 5533 IMC Unkapani, Please come 15minutes before starting time.
No prior artistic or musical background is necessary, Participation commitment is appreciated.

Annika Eriksson Now you see us now you don’t Şimdi bizi görüyorsunuz şimdi görmüyorsunuzAnnika Eriksson

Now you see us now you don’t
Şimdi bizi görüyorsunuz şimdi görmüyorsunuz

                                                                                               
Now you see us now you don’t is a permanent neon sign installation by Annika Eriksson, placed on the back entrance of the 5th block at IMÇ (Istanbul Manifaturacılar Çarşısı) - the iconic modernist shopping center in Istanbul designed during the city’s urban modernisation period in the late 1950’s.
The purely Functionalist building, conceived as a “modern utopia”, was built incorporating the traditional bazaar structure into an experimental modern system with large corridors surrounding the open-air atrium located at the center of each block. IMÇ was built divided into six blocks according to different industries including: garment textiles, interior decoration textiles, sewing machines and music.

Like a ghost from the future, Now you see us now you don’t blinks from the concrete exterior wall of the 5th block as a promise and a threat hinting at its precarious state. In the last decade, justified as a policy to protect the historic peninsula of Istanbul, the municipality has tried but failed to pass a proposal to build Ottoman villas by demolishing IMÇ. Located in an ideal spot, a bridge apart from central neighbourhoods, an enforced relocation is inevitable and only a matter of time for İMÇ. When the day comes, the sign will continue its lifespan alongside it and disappear in the rubble of the building.

Eriksson sets up a spatial situation and distorts notions of time with Now you see us now you don’t. She inscribes an ambiguous text referring to the building’s present state of temporal ambiguity. Alluding to its possible demise, the text acts as a subversive resistance from a frontier between construction and destruction, then and now, also bringing forth the erasure of personal and socio-cultural histories tied to public structures of this scale.

Annika Eriksson is a Swedish artist living in Berlin. Over the years, Eriksson has produced a large number of works in which the perception of time, structures of power, and once acclaimed social visions are called into question. Strategically Eriksson plays with the heated debates around the public realm and structures that regulate it, revealing the urban changes and how this is subject to unexpected political appropriations and inversions.
Selected recent exhibitions include: 13th Istanbul Biennial; I am the dog that was always here (loop), KIOSK, Ghent, 2013; Critical Mass, St Petersburg, 2013; When Attitudes Became Form Become Attitudes, Wattis Institute, San Francisco, 2012; The Trilogy, Kunstlerhaus Stuttgart, 2012; The Great Good Place, Krome Gallery, 2012; The Shanghai Biennale/City Pavilion Istanbul, 2012;The Best of Times, The Worst of Times; Rebirth and Apocalypse in Contemporary Art, Kiev Biennale, 2012; Non Gallery, Istanbul, 2011; Wir sind wieder da, DAAD Galerie, Berlin, 2011; A Rehearsal/Fable of the Bees commission for Flat Time House, London 2012 and for NON Stage, Istanbul 2011.

Curated by Filiz Avunduk

“Şarkılar ve Yerler Kitabı” 11-17 Eylül 2013 Atölye Çalışması Programı // “A book of songs and places” 11th to 17th of September 2013 Workshop Programplease scroll down for English


 “Şarkılar ve Yerler Kitabı”
 11-17 Eylül 2013 Atölye Çalışması Programı


Çarşamba 11 Eylül:

(10:00-11:00) Maxime Hourani tarafindan “Yeryüzü şekilleri ve askeri panoramik çizim teknikleri’ hakkında giriş ve sunum

(11:00-17:00) Arnavutköy civarına arazi araştırması gezisi. Yürüyüş Hadımköy’den Taşoluk”a olacak. (Lütfen yürüyüşe uygun hafif kıyafetler ve ayakkabılar giyiniz. Ayrıca yanınıza kendi kaydınızı gerçekleştirmek için tercih ettiğiniz gereçleri getiriniz. Örnek: Fotoğraf Makinası, Ses Kayıt Cihazı vs.)

Perşembe 12 Eylül:

(11:00-15:00) Arazi araştırmasının analizleri ve tartışılması

(16:00-17:30) Herkese açık konuşma ve soru-cevap: “Bahçeleri Yıkma Geleneği-Kağıthane Şarkılarından Geriye Ne kaldı?”  Bahar Deniz Çalış-Kural tarafından.

Cuma 13 Eylül:

(11:00-17:00) Arnavutköy civarına arazi araştırması gezisi. Yürüyüş Hadımköy’den Taşoluk”a olacak. (Lütfen yürüyüşe uygun hafif kıyafetler ve ayakkabılar giyiniz. Ayrıca yanınıza kendi kaydınızı gerçekleştirmek için tercih ettiğiniz gereçleri getiriniz. Örnek: Fotoğraf Makinası, Ses Kayıt Cihazı vs.)

Cumartesi 14 Eylül:

(11:00-17:00) Panoramik çizim egzersizleri

Pazartesi 16 Eylül:

(11:00-17:00) Vokalist Saadet Türköz’le birlikte Şarkı Sözü Yazım Atölyesi

Salı 17 Eylül:

(11:00-16:30) Vokalist Saadet Türköz’le birlikte Şarkı Sözü Yazım Atölyesi

(17:00-18:30) Sanatçı/fotoğrafçı Serkan Taycan'ın Istanbul'un yakın çevresinde ürettiği çalışmaları hakkında sunum

Atölye çalışmaları 5533 IMÇ Unkapanı’nda gerçekleşecektir, lütfen başlama saatinden 15 dakika önce geliniz.

Çalışmalara katılmak için artistik ve müziksel alt yapı gerekmemektedir,  atölye çalışmalarının devamlılığı açısından düzenli katılımınızı beklemekteyiz.

---
Bahar Deniz Çalış-Kural

Eylül 12, 16:00 18:00

Bahçeleri Yıkma Geleneği: Kağıthane Şarkılarından Geriye Ne kaldı?

Bahçeler politik anlamlar taşıyan ve politik gücün ortaya konulmasına olanak sağlayan mekanlardır. İstanbul bahçeleri yüzyıllar boyunca karşıt politik izleri silme çabası doğrultusunda pek çok kere tahrip edilmiştir. Yapılacak sunum, İstanbul şehrindeki örneklere odaklanıp özellikle Kağıthane Vadisi’ndeki değişimleri ele alacaktır. Sunum, kültürel peyzaj kavramı tartışmaları çerçevesinde Osmanlı bahçe kültürünün devamlılığını, benimsenmesini, transformasyon ve adaptasyonunu, anlam kaymalarını ve yanlış kullanımlarını günümüze kadar birbirini peşi sıra takip eden dönemler üzerinden sorgulamayı amaçlamaktadır.


B.Deniz Çalış-Kural, mimar ve aynı zamanda da Osmanlı peyzaj ve kent kültürü
tarihçisidir. Lisans derecesini 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 Mimarlık Bölümünü’nde, Yüksek Lisans derecesini 1998 yılında Brooklyn New York’da Pratt Enstitüsü’nde ve doktorasını 2004 yılında ODTÜ’ de 
tamamlamıştır. 1996-1998 yılları arasında TUBITAK,  2003-2004 yıllarında Dumbarton Oaks Bahçe ve 
Peyzaj Çalışmaları bursları kazanmıştır. Yaptığı 
çalışmalar TOPOS ve Dumbarton Oaks tarafından yayınlanmıştır. Kendisi şu anda Osmanlı Sufilerinin 16.-18. yüzyıllardaki olağan dışı peyzaj kültürü 
üzerine kitap yazmaktadır ve Bilgi Üniversitesi’nde ders vermektedir.

Saadet Türköz’le Şarkı Sözü Yazma Atölyesi

16 Eylül, 11:00-17:00
17 Eylül, 11:00-16:30

Şarkılar ve Yerler Kitabı’nın ikinci oturumu 11 Eylül-17 Eylül arası gerçekleşecek olup katılımcılar İstanbul şehrinin Arnavutköy kırsal bölgesini ziyaret edeceklerdir. Arazi araştırması gezisi; katılımcıların Kanal İstanbul projesiyle şekillenmiş yerleri keşfetmesine, Hadımköy ve Taşoluk mevkiindeki kentsel gelişimleri gözlemlemesine olanak sağlamaktadır. Saadet Turköz katılımcılarla şarkı sözü yazma ve vokal kısmında beraber çalışacaktır ki bu çalışmalar beyinde mevcut olan çevresel arazilerle ilgili anıları yeniden uyandıracak ve bu da gelişmekte olan coğrafyanın eşiğine yansıyacaktır.

1961 yılında Istanbul’da doğan Saadet Tökgöz, Kazakça ve Türkçe parçalar seslendirip doğaçlamalar yapmaktadır.  Bellekleri değiştirmek isteyen Saadet Türköz kültürel sınırları aşmak için fotoğrafları ve atmosferi anımsatacak sesleri ve müziği arıyor. Solo konserlerinin yanı sıra özgür doğaçlama yapabilen caz sanatçılarıyla ikili, üçlü veya daha kalabalık gruplarla çalışmaktadır. Avrupa’nın birçok ülkesinde, Brezilya’da, Orta Asya’da ve Amerika’da sayısız konserler vermiştir.


Sanatçı/fotoğrafçı Serkan Taycan'ın Istanbul'un yakın çevresinde ürettiği çalışmaları hakkında sunum

17 Eylül, 17:00-18:30

1978 yılında Gaziantep’te doğan Serkan Taycan, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde aldığı mühendislik eğitiminden sonra Nordens Fotoskola’da belgesel fotoğraf eğitimi gördü. Taycan’ın 2009 yılında ürettiği “Homeland” adlı çalışması Galeri Elipsis’deki ilk gösteriminin ardından Selanik Fotoğraf müzesi, Vendome Fotoğraf festivali, Niort Fotoğraf buluşması gibi birçok yerde sergilendi. 2010 yılında Niort’da misafir sanatçı programına katılan sanatçının kentlileşme olgusu üzerine kurduğu üçlemenin ikinci aşaması “Kabuk-Shell”, 2012 yılında hâlen temsil edildiği Elipsis galeride sergilendi. Taycan, Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar bölümünde yüksek lisansını yapmakta olup, sanatçı kolektifi olan RecCollective’in üyesidir.  İstanbul’da yaşamakta ve çalışmalarına devam etmektedir.www.imc5533.blogspot.com


“A book of songs and places”
11th to 17th of September 2013 Workshop Program

Wednesday 11th September:

(10:00-11:00) Introduction and presentation on landscape and military panoramic sketching techniques by Maxime Hourani

(11:00-17:00) Field Research trip to the province of Arnavutköy. We will be walking from Hadımköy to Taşoluk. (Please wear clothes and shoes that are suitable for light trekking. Also bring the equipment of your preference to make your own documentation.)

Thursday 12th September:

(11:00-15:00) Field research analysis and discussion

(16:00-17:30) Public Talk and Q&A: “The Tradition of Demolishing Gardens-What is left of the Kağıthane Songs?” by Bahar Deniz Çalış-Kural

Friday 13th September:

(11:00-17:00) Field Research trip to the province of Arnavutköy. We will be walking from Taşoluk to Hadımköy (Please wear clothes and shoes that are suitable for light trekking. Also bring the equipment of your preference to make your own documentation.)

Saturday 14th September:

(11:00-17:00) Panoramic sketching exercises

Monday 15th September:

(11:00-17:00) Songwriting workshop with vocalist Saadet Türköz

Tuesday 16th September:
(11:00-16:30) Songwriting workshop with vocalist Saadet Türköz
(17:00-18:30) Presentation by photographer Serkan Taycan about his artistic work in rural landscapes

The workshop meetings will be taking place at 5533 IMC Unkapani, Please come 15minutes before starting time.

No prior artistic or musical background is necessary,
Participation commitment is appreciated.


Lecture by Bahar Deniz Çalış-Kural
September 12, 16:00-18:00
The Tradition of Demolishing Gardens: What is left of the Kağıthane Songs?
Gardens are politically loaded spaces and they enable manifestation ofpolitical power. Gardens of Istanbul were destroyed numerous timesthroughout centuries, as efforts for erasing signs of rival politicaldisplay. The presentation will focus on examples in the city of Istanbul, and, will mainly examine the transformation of the Kağıthane Valley. Thepresentation will question the concept of cultural landscapes a well as the continuity of the Ottoman garden culture - as it was adopted, transformed, cherished, challenged, misunderstood and misused through subsequent periods until today.B. Deniz Çalış-Kural is an architect and historian of Ottoman landscape andurban culture. She received a BArch from METU, Ankara, Turkey; a MArch fromPratt Institute; and a Ph.D. from METU. She has received grants from TheScientific and Technological Research Council of Turkey (1996-1998) and theTurkish Academy of Sciences (2008), and was a junior fellow in Garden andLandscape Studies at Dumbarton Oaks (2003-2004). Her work has beenpublished in TOPOS and Dumbarton Oaks publications among others. Çalış iscurrently writing a book on the deviant landscape culture of Ottoman Sufisfrom the sixteenth to the eighteenth centuries. She teaches at Istanbul Bilgi University.

Songwriting workshop with Saadet Türköz

September 16, 11:00-17:00
September 17, 11:00-16:30

The second session of "Book of Songs and Places" between September 11 and 17 takes the participants to the rural district of Arnavutköy in the Istanbul province. The field research trip will explore the areas that will be shaped by the Kanal Istanbul project and the urban developments in Hadımköy and Taşoluk. Saadet Turköz will work with the participants on writing songs and vocalizations that invoke a recollection of memories from the peripheral landscapes and that reflect on the liminal state of the developing geography.

Saadet Türköz was born in Istanbul in 1961. She performs Kazakh and Turkish songs and improvisations. Looking to transform memory, Saadet Türköz seeks to evoke pictures and atmosphere by means of voice and music to transcend cultural boundaries. She gives solo concerts and also works regularly in duos, trios or larger groups of free improvising jazz musicians. She has performed in numerous concerts all over Europe, in Brasil, Central Asia and in the USA.


Presentation by Serkan Taycan about his artistic work in rural landscapes
September 17, 17:00-18:30www.imc5533.blogspot.com

3 Eylül Salı 16:00 Pelin Tan Sunumu // Tuesday, September 3 Presentation by Pelin Tan at 16:00


please scroll down for English
 "Şarkılar ve yerler kitabı"
3 Eylül, 16:00-18:00
Sunum
Pelin Tan
Şarkılar ve Yerler Kitabı”nın birinci atölye çalışması kapsamında, tarihçi sosyolog Pelin Tan 3 Eylül saat 16:00’da 5533’te bir sunum yapacak. Tan, Jean François Perouse’un çalışmalarına referansla kentsel çepher üzerine olan fikirlerini tartışacak, Sevgi Ortaç’ın çalışmalarını gösterecek ve dünyada farklı şehirlerde sanatçı ve aktivistlerin kentsel mekanla ilişkili pratiklerinden örnekler paylaşacak.
Tan sosyoloji, sanat tarihi ve mimarlık eğitimi almış bir araştırmacı. Doktorasını kentsel alanda sosyal angajmanlı sanat üzerine Istanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora sonrası araştırmasını Massachussets Teknoloji Enstitüsü’nde sanatsal araştırma metodolojisi üzerine yaptı. 2013 sonbaharından itibaren Tan Mardin Artuklu Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nde çalışmalarını sürdürecek.
Tan 2003 yılında WdW/TENT kurumlarına misafir kuratör olarak davet edildi ve Rotterdam’da sanatçı kollektifleri ve inisyatifleri üzerine kapsamlı bir belgesel çekti. 2012 yılında Japonya Vakfı desteği ile Japonya’da kapsamında bir alan araştırması yaptı. Sanatçı inisiyatiflerinin geleceğiyle ilgili Anton Vidokle’yle Bergen Assembly’de (2013) ve Times Museum (2013, Çin)’de gösterilen iki bilimkurgu filmi yönetti. Artıkişler video kollektifiyle işbirliği yapan Tan ayrıca sanat ve emek üzerine küratör Önder Özengi’yle bir niceliksel araştırma yapıyor. Tan, Adhocracy başlıklı 1. İstanbul Tasarım Bienali’nde yardımcı küratör olarak çalıştı. NOON Gwangju Bienali Vakfı dergisi NOON’un ve ARTMargins’in danışman editörüdür.  Yayınları: “Ethics of Locality: Urban Commons" (2013, Barcelona) and "Unconditional Hospitality and Threshold Architecture" (2013, Barcelona). “Istanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali” kitabının Ayşe Çavdar’la eş-editörlüğünü yaptı. Tan, birçok şehirde yaşıyor ve çalışıyor.
Projeyle ilgili detaylı bilgi için  www.imc5533.blogspot.com.

"Book of songs and places"
September 3, 16:00-18:00
Lecture by
Pelin Tan

During the first session of "Book of songs and places" on September 3 at 16:00 at 5533, art historian and sociologist, Assistant Professor Dr. Pelin Tan will discuss about the meaning of urban peripheries (by providing reference to Jean Francois Perouse), show works by Sevgi Ortaç as well as examples of practices from different cities around the world and of work by artists and activists engaged in urban space.
Tan is a researcher trained in sociology, art history and architecture. She completed her Phd on socially engaged art in urban space at ITU and post-doc research at MIT on methodology of artistic research. Tan is working at the Architecture Faculty of Mardin Artuklu University. Tan researched extensively on artist run spaces/collectives; she did a documentary film "Roaming around" on artist initiatives in Rotterdam during her visiting curatorialship at WdW/TENT (2003). She conducted a field research on in Japan (2012, Japan Foundation). She directed two films with artist Anton Vidokle on the future of artist run institutions exhibited in Bergen Assembly (2013) and working on the next one.  She also collaborates with the video collective Artıkişler and is working on a research about art and labor with curator Önder Özengi.  Tan worked as an associate curator of Adhocracy at the 1st Istanbul Design Biennial, Istanbul, in 2012. She is an advisory editor of NOON (Gwangju Foundation journal) and ARTMargins (MIT). Her publications include "Ethics of Locality: Urban Commons " (2013, Barcelona) and "Unconditional Hospitality and Threshold Architecture" (2013, Barcelona). Recently, co-edited a book on urban transformation with Ayşe Çavdar. Tan lives and works in a loft of city around.
For more details about the project please visit www.imc5533.blogspot.com.

"Şarkılar ve Yerler Kitabı" projesine katılmak için açık çağrı // Open call for participation to "A Book of Songs and Places"please scroll down for english 

Şarkılar ve Yerler Kitabı

atölyeler: September 2-7
11-17 Eylül
18-24 Eylül

yer: 5533
İMÇ 5. Blok No. 5533
Unkapanı, Istanbul

Maxime Hourani’nin
13. İstanbul Bienali Kapsamındaki Projesi
küratör: Fulya Erdemci

Üç atölyeden oluşacak projede farklı müzisyenler, sanatçılar, mimarlar, sosyologlar, öğrenciler ve diğer ilgililer için şarkı sözü yazma atölyeleri düzenleyecekler.  Katılımcıların işbirliğiyle gerçekleşecek atölye çalışmaları, İstanbul’un çevresinde bulunan farklı coğrafi alanlarda kırsal hayatın kentsel dönüşümle birleştiği  ve gizli güç dinamiklerinin ortaya çıktığı yerlere odaklanıyor. Proje, arazinin nasıl temsil edildiğine bakacak ve arazi sanatının praksisini sorgulayarak farklı simgeleme metodlarını görsel ve işitsel yöntemlerle araştıracak.

İstanbul’un çevresinde bulunan, çoğu zaman çorak ve spekülatif olarak görülen araziler, şehir planlama ve gelişi güzel yapılaşma sürecinde göz ardı ediliyor. Atölye çalışmaları bu yerlere, yaratıcı düşünceye açık, araştırma alanları olarak odaklanmayı hedefliyor.  Proje şehir merkezinin dışında bulunan doğal ve mimari arazileri inceleyerek kentsel dönüşümün getirdiği değişiklikleri sorguluyor.

Her altı günlük atölye çalışması İstanbul’un doğu veya batısına düzenlenecek bir çevre gezisiyle başlayacak. Gezi süresince katılımcılar alan üzerindeki fiziki izleri belgeleyecek. Araştırmanın sonuçları 5533’te sunulacak. Müzisyenler ve atölye katılımcıları bu araştırma belgelerini, fiziki araziyi, insan manzaralarını ve bu öğelerin kentsel dönüşümle olan ilişkisini yorumlayan şarkı sözleri yazmak için kullanacaklar. Atölye çalışmaları boyunca davet edilen konuşmacılar, İstanbul’un çevresindeki gelişmeleri, sanat tarihi, müzik, mekansal planlama, siyasi tarih ve sosyoloji gibi farklı bakış açıları üzerinden ele alacaklar.

Atölye çalışmaları sonucunda elde edilen malzemeyle, bölgenin coğrafyasıyla ilgili görsel ve tarihsel  bilgiler veren bir şarkı kitabı derlenecek. Bir sunum şekli olarak şarkılar, İstanbul’un kırsal çevresinde bulunan tartışmalı bölgelerin ses manzarasını çizecek.

Şarkılar ve Yerler Kitabı”nın 2-7 Eylül arasında gerçekleşecek ilk oturumu, katılımcıları Tuzla bölgesinde bulunan Formula 1 Parkı’na götürecek. Gezinin sonucunda, Korhan Eren gezilen coğrafi alanı temsil eden sesleri keşfetmek ve kayda almak için 5533’te bir atölye yürütecek. İstanbul’un genişleme kıyısında bulunan bu alandan çıkan doğa ve şehir seslerinin görsel bestesini (soyut veya somut olarak) çizmeden önce bulunmuş sesler türetilmek üzere analiz edilecek ve kendi sesimizi, bedeninimizi ve diğer bulunmuş malzemeler kullanılarak, yeniden kaydedilecek.  

Bilgisayar müzisyeni, doğaçlamacı ve ses tasarımcısı olan Korhan Erel İstanbul’da yaşıyor. Türkiye’nin öncü bağımsız doğaçlama grubu Islak Köpek’ in kurucu üyelerinden biri olan Erel, dünyanın dört bir tarafında düzenlenen festivallerde performanslar ve telematik konserler verdi. Amsterdam’da bulunan STEIM programında üç kere sensörler ve enstrüman tasarımı üzerine rezidensi yaptı. Türkiye, Hollanda, Portekiz ve Yunanistan’da dört albümü bulunuyor. Erel tiyatro, video ve dans gibi disiplinler için de ses tasarımı yapıyor.

Şarkılar ve Yerler Kitabı” disiplinlerarası bir pratikten gelen Lübnanlı mimar ve sanatçı Maxime Hourani’nin projesidir. Çoğunlukla belirli bir alan veya mekana bağlanan performatif bir eylem olarak Hourani’nin projeleri, tarihsel, biçimsel ve ilişkisel katmanları kavramsal keşifler gibi eşip birbirine dokuyor.

Projenin ev sahibi ve eşorganizatörü 5533, kar amacı gütmeyen deneysel bir sanat alanı olarak 2008 yılında iki sanatçı, Nancy Atakan ve Volkan Aslan tarafından kuruldu. Her sene yeni bir direktörü davet eden 5533’ün 2013 programlar direktörü Filiz Avunduk. 5533’ün amaçları arasında uluslararası sergilere ev sahipliği yapmak; sanatsal araştırma ve proje oluşumunu desteklemek; ve kendi bünyesinde düzenlediği sergileri, sanatçı konuşmalarını, atölyeleri ve yuvarlak masa tartışmalarını İMÇ sakinleri, sanat topluluğu ve genel izleyiciyle paylaşmaktır. 

Atölyeler herkese açıktır. Müzik geçmişine gerek yoktur.

Atölye çalışmasına katılmak için lütfen bookofsongsandplaces@gmail.com adresine e-posta yollayın. Daha fazla bilgi için www.imc5533.blogspot.com

Birinci atölye çalışması için Tuzla’ya gitmek üzere  2 Eylül Pazartesi sabahı 11:00’de Unkapanı 5533 İMÇ 5. Blok’ta buluşuyoruz. 


“A Book of Songs and Places”

workshops: September 2-7
September 11-17
September 18-24

place: 5533
IMC 5th Block No. 5533
Unkapanı, Istanbul

project by Maxime Hourani
as Part of 13th Istanbul Biennial
curated by Fulya Erdemci

During the workshops different musicians will lead songwriting sessions for artists, architects, sociologists, students and others who are interested. The collaborative workshops will look at several geographical areas in the peripheries of Istanbul where rural life intersects urban developments that are changing the face of Istanbul and that uncover dominating and latent power dynamics. The project will look into the representation of landscape and challenge the conventions of landscape art by exploring different methods of representation that employ visual and aural tactics

The landscapes at the peripheries, often regarded as wastelands and considered to be sites for speculation, are overlooked in the process of city planning and sprawl. The workshops aim to look at these urban fringes as places for investigation and imaginative contemplation.  The project is examining the natural and agricultural landscapes that exist outside the center of the city to contest those areas as they are being changed by numerous urban developments.

Each six-day workshop will begin with a field trip to a chosen area in the western or eastern sides of Istanbul. During the field trips the participants will document and record physical traces on the land. Results of the research will be presented in the artist-run space 5533. Musicians and workshop participants will use this research material to write songs and create sounds that interpret the physical and human landscape and its relationship to the urban developments.  During the workshops, invited speakers will reflect on the state of the peripheral areas from the standpoint of art history, music, spatial planning, political history and sociology.
Material from the workshop will be compiled into a songbook that will give visual and historical information about the geography of the place. As a medium of representation, the songs will create a soundscape to represent and interpret the contested geography in the rural peripheries of Istanbul.

The first session of "Book of Songs and Places" between September 2 and 7 takes the participants to the area around Formula 1 Park in the district of Tuzla on the Asian side of Istanbul. Korhan Erel will conduct a field recording workshop that explores sonic elements representative of this place's geography. The manmade and natural sounds from this area on the frontier of Istanbul's expansion will be analyzed before constructing a graphical score to assist our reproduction of these sounds (in a concrete or abstract manner) by using our voices, bodies, and other found materials.

Korhan Erel is a computer musician, improviser and sound designer based in Istanbul. A founding member of Islak Köpek, Turkey’s pioneer free improvisation group, he performed at many festivals and gave telematic concerts around the world. He was three times an artist-in-resident at STEIM in Amsterdam on sensors and instrument design. He has four CD releases and digitally released albums in Turkey, the Netherlands, Portugal and Greece.  Korhan also does sound design for theater, video and dance. 

“A Book of Songs and Places” is a project by Maxime Hourani, a Lebanese artist and architect engaged in a cross-disciplinary practice. Often taking the form of performative actions that relate to a specific place or space, his projects conceptually engage in explorations that excavate and interweave layers of histories, forms and relations.

The project is hosted and co-organized by 5533, an experimental non-profit art space that was opened in 2008 by two artists, Nancy Atakan and Volkan Aslan. As part of their yearly director invitation program, Filiz Avunduk has been the 2013 Programs Director. 5533’s aims are to host international projects and interactive events involving exhibitions, artist talks, workshops and round table discussions; to conduct art related research, materialize projects, and share these with IMC neighbors, the art community, as well as general interest.
Workshop participation is open to students and practitioners. No musical background is required.

If you are interested in participating in one of the workshops, please send an e-mail to bookofsongsandplaces@gmail.com with your name. For more information please check imc5533.blogspot.com

The first workshop will begin on Monday morning September 2 with a field trip to Tuzla.

Meeting at 11:00 in 5533 5th Block İMÇ, Unkapanı.