Olmuş olmamış
Merve Ünsal

Küratör: Özge Ersoy

18 Mayıs–8 Haziran 2013

“Olmuş olmamış”, sanatsal emeğin farklı ürünlerini müzakereye açan bir sergi. Sanatçının nesne üretmesi, yazı yazması, performans yapması veya üretmemeyi seçmesi birbirinden nasıl ayrılabilir? Merve Ünsal’ın tek kişilik sergisi, bu soruyu fotoğraf, video, neon ve sanatçı kitabı işleri üzerinden ele alıyor.

Özerklik, arzu ve müelliflik kavramlarından yola çıkan sergi –meydana gelmek, tamamlanmak, olgunlaşmak, bitirmek gibi fikirleri çağrıştıran– ‘olmak’ kavramı etrafında dolaşıyor. “Olmuş olmamış” sadece Merve’nin kendi pratiğiyle yüzleşmesinden ibaret değil; aynı zamanda izleyiciyi sanattaki değer sisteminin ve kurallarının nasıl kabul gördüğü, içselleştirildiği ya da gerektiğinde askıya alındığını sorgulamaya davet eden bir seçki.

“Olmuş olmamış”ın kurcaladığı başka bir konu ise sanatın değişim değeri. İlk defa beraber sergilenen çalışmaların hepsine aynı parasal değeri biçen Merve, mecra, ebat, malzeme, zaman gibi etkenleri eleyerek işler arasında denklik kuruyor. Sanatçı bu seçkideki her işini parasal karşılığı standartlaştırılan sergi yazıları kadar fiyatlandırarak kendine özgü bir değer sistemi yaratıyor.

Sergi, sanatçının yazar ve küratör Özge Ersoy’la beş yılı aşkın süredir devam eden işbirliğinin bir ürünü. Bugüne kadar iki yayın projesini beraber yürüten ikili, yazarak ve tartışarak birbirinin üretimini beslemeye devam ediyor. “Olmuş olmamış” ise Merve’nin sanat pratiğini sergi yoluyla ele aldıkları ilk proje.

***

Merve Ünsal (d. 1985, Lahey) İstanbul’da yaşıyor. Sanatsal üretimin tanımları üzerine çalışan sanatçı, bu konuyu hem buluntu kelime ve görselleri kullanarak ele almaya, hem de yazar ve editör olarak incelemeye devam ediyor. Sanatçı merkezli online bir yayın projesi olan m-est.org’un kurucusu olan Merve, Kanada’da yer alan Banff Görsel Sanatlar Merkezi’nin misafirlik programına iki defa katıldı. Lisans eğitimini Princeton Üniversitesi Sanat ve Arkeoloji Bölümü’nde, yüksek lisansını ise Parsons The New School for Design’daki Fotoğraf ve Fotoğrafla İlişkili Mecralar Bölümü’nde tamamladı.

İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nda (İMÇ) bulunan 5533, araştırma ve tartışma için olanaklar sunan, film gösterimleri, performanslar ve güncel sanat sergilerine ev sahipliği yapan bağımsız bir sanat mekanıdır. Eskiden ticari bir mekan olan 5533, Nancy Atakan ve Volkan Aslan tarafından 2007 yılında deneysel bir sanat alanına dönüştürülmüştür.

//


Almost done 
Merve Ünsal

Curated by Özge Ersoy

May 18–June 8, 2013

"Almost done" is an exhibition that opens up various products of artistic labor for negotiation. Is it possible to distinguish between an artist's production of objects, writing, performing or choosing not to produce? Merve Ünsal, in her one-person exhibition, considers this question through her works that take the form of photography, video, neon, and artist's book. 

The exhibition departs from the concepts of autonomy, desire and authorship, and wanders around the concept of ‘becoming’—evoking ideas such as becoming, finishing, maturing, or completion. The grouping of the works is not simply an effort to reckon with Merve’s own practice; it’s also an invitation to think about how the rules of value creation are justified, internalized, distorted or suspended, if needed. 

"Almost done" also deals with art's exchange value. Merve assigns the same price to all the works, exhibited together for the first time at 5533. She thus eliminates factors such as medium, size, material, and time—leveling the works. And she creates an idiosyncratic value system by pricing the works on display at the standardized writer fee for an exhibition essay.

“Almost done” has been developed as the result of an ongoing conversation with Özge Ersoy, a writer and curator Merve has been closely working with over the last five years. The two have collaborated on two publication projects, affecting each other's production through various forms of writings and discussions. “Almost Done” is the first time the two are negotiating Merve’s practice in an exhibition format. 

** 
Merve Ünsal (b. 1985, The Hague) is an artist based in Istanbul. The artist traces definitions of artistic production using found text and images; she also deals with this subject as a writer and as an editor. She is the founding editor of the artist-driven publication m-est.org, and has participated twice in Banff Centre Visual Arts Residencies. She received her MFA from Parsons The New School for Design in Photography and Related Media and her BA from Princeton University in Art and Archaeology. 

Located at the Istanbul Textile Traders’ Market (IMC), 5533 is an independent space for research and discussion that hosts and organizes screenings, performances, and contemporary art exhibitions. Formerly a commercial shop, 5533 was rearranged to be used as an experimental art space by Nancy Atakan and Volkan Aslan in 2007.

Taking Site! Final Episode - The ShowA group of international artists and curators met at 5533 artspace in Istanbul to look for the potential and meaning of site in the arts. The workshop was watched via video livestream at D21 art space in Leipzig. The research on site became part of a growing archive in D21 artspace, which was arranged and rearranged daily.

On Saturday, the project will be transformed into "Taking Site! Final Epsiode – The Show", stressing the relationship of connection (or disconnection) between the two sites.

We would like to invite you to join us as we recall the time "on site.''

Don't miss the show!


Saturday, May 4 2013

4:30 pm to 5:30 pm Istanbul time
and 15:30 to 16:30 Leipzig time

open 4 pm to 7pm at 5533 art space Istanbul 
and 15:00 to 18:00 at D21 art space Leipzig

With: Ilgin Abeln, Chloë Bass, Anne Baumann, Lars Bergmann, Jan Blessing, Lena Brüggemann, Constanze Hein, Devrim Kadirbeyoğlu, Şefik Özcan, Hannah Sieben, Michael Tolmachev, Burcu Vjunk, Mi You and as guest Didem Erk, Enrique Arce Torres,  Arzu Yayıntaş & Neriman Polat

Technical realisation: westfernsehen.net

More information on our websites:
http://www.d21-leipzig.de
http://www.imc5533.blogspot.com
 

"Taking Site!" is a cooperation between 5533 art space Istanbul and D21 Kunstraum Leipzig. 
Kindly supported by Halka Art Project, European Cultural Foundation, Kulturstiftung des Freistaates Sachsen and Kulturamt der Stadt Leipzig.