Taking Site!please scroll down for english and detailed public program
 21 Nisan-04 Mayıs 2013 arası İstanbul 5533 Sanat Mekanında atölye çalışması ve Leipzig D21 Sanat Mekanında naklen yayın olarak eşzamanlı sergi olacak.
 

Açılış: 20 Nisan, saat 16.00–19.00 arası
Kapanış: 4 Mayıs, 16.00–19.00 arası
Mekan salı-çumartesi günleri saat 15.00–19.00 arası seyircilere açıktır.

Ilgin Abeln, Chloë Bass, Anne Baumann, Lars Bergmann, Jan Blessing, Lena Brüggemann, Didem Erk, Constanze Hein, Devrim Kadirbeyoğlu, Şefik Özcan, Hannah Sieben, Michael Tolmachev, Burcu Vjunk, Arzu Yayıntaş & Neriman Polat, Mi You
 

Teknik Uygulama: westfernsehen.net


5533 sanat mekanı İstanbul' da, Türkiye'den ve Almanya'dan küratör ve sanatçıların katılımıyla düzenlenen “site-specific” sanat üzerine bir workshop eşzamanlı olarak D21 sanat mekanına Livestream aktarılacak ve hem workshop hem de onun çıktıları, günlük olarak çapını genişleterek, D21 sanat mekanında sergilenecek. Alışılageldik biçimde, bitmiş bir sürecin kalıntılarıyla yüzleştirilen ziyaretçi, bunun aksine D21 sanat mekanına süreç olarak akümüle edilen sergiyi gözlemleyip katılım sağlayabilecek. Serginin bulunduğu süre zarfında 5533 ve D21 sanat mekanlarında yapılacak konferanslar ve performanslar her iki mekanda da deneyimlenebilecek biçimde organize edilecek.

Bu workshop, “site-specific” sanatın potansiyellerini ve mekanın, içinde bulunduğumuz toplumlardaki anlamını, şimdiye kadarki politika ve kimliklerimizin hareket kabiliyetini sorguya açarak inceliyor.

Sanatçılar politik öznenin belli bir oluş biçimini, apayrı bir mekandaki çalışmaları aracılığıyla tematize edebilirler mi? Bu oluş biçiminin 'öteki'ne aktarılması talebinde bulunabilir mi?


İstanbul 5533/Leipzig D21 işbirliğiyle ve Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ve Kulturamt der Stadt Leipzig ve Halka Art Project ve European Cultural Foundation desteklerle gerçekleşecek.  

http://www.d21-leipzig.de
Workshop at 5533, Istanbul, exhibition at D21 art space, Leipzig
 

21.04. – 04.05. 2013
Vernissage: 20.04., 4pm -7pm
Finissage: 04.05., 4pm - 7pm  

With: Ilgin Abeln, Chloë Bass, Anne Baumann, Lars Bergmann, Jan Blessing, Lena Brüggemann, Didem Erk, Constanze Hein, Devrim Kadirbeyoğlu, Şefik Özcan, Hannah Sieben, Michael Tolmachev, Burcu Vjunk, Arzu Yayıntaş & Neriman Polat, Mi You  

Technical realisation: westfernsehen.net
 


The "Taking Site!" project will consist of a workshop about site-specificity with participants at 5533 Istanbul between April 21 and May 04, 2013 and a simultaneous exhibition "in progress" at D21 art space Leipzig. Artists and curators from Turkey, Germany, China, USA and Russia will meet at 5533, broaching the issue of their experiences and the problematics of site, in theory and practice. Via livestream the spaces are connected and lectures and performances can be experienced by the public at 5533 and D21 art space. Rather than showing relicts of a finished process, the exhibition at D21 art space will accumulate in a process.

The workshop is seeking for the potential of site-specific art. Our current concepts of society, nation and city rely on sedentariness, but today´s increasing mobility challenges these concepts. Tourists and migrants are generally relieved from rights and duties of a governmental politic. Political subjectivity usually vanishes with the liberation of site.A status as a political subject – can this issue be raised, claimed and transferred to others, by artists and their work at an «alien» place? What could be site-specificity today?
 


"Taking Site!" is a cooperation between 5533 art space Istanbul and D21 Kunstraum Leipzig.  

Kindly supported by Halka Art Project, European Cultural Foundation, Kulturstiftung des Freistaates Sachsen and Kulturamt der Stadt Leipzig.


PUBLIC PROGRAM 

all artist presentations will be in english

the lecture at the 25th will be in turkish with english translation
 

Sat 20.04. OPENING 4pm until 7pm. performance by Chloë Bass „Tea will be served“  
Tue 23.04. 3pm Michael Tolmachev artist presentation
                  4:30pm Mi You - That (Political/Ethical) Space artist presentation  

Wed 24.04. 4:30pm Ilgin Abeln, Anne Baumann artist presentations 
Thu 25.04. 4:00pm Arzu Yayintas and Neriman Polat: „Sterile exhibitions, closed boxes...The marriage of convenience between art and gentrification“ lecture  
Fri 26.04. 4:30pm Şefik Özcan - Site-Specifity: Polis-Politics and Identification artist presentation  
Sat 27.04. 4:30pm Chloë Bass - The Art of Living As Research, Lars Bergmann artist presentations
Sun 28.04. Devrim Kadirbeyoglu workshop visit and artist presentation  
Tue 30.04. 4:30pm Burcu Vjunk, Enrique Arce Gutierrez artist presentations
Wed 01.05. D21 open, 5533 closed
Thu 02.05. open
Fri 03.05. 4:30pm Didem Erk artist presentation  
Sat 04.05. FINISSAGE 4pm until 7pmBütün Bunları Düşünürken… / While thinking about all of this…
please scroll down for english Bütün Bunları Düşünürken…

Gülçin Aksoy ve Nancy Atakan bir yıl boyunca, Liverpool’lu bir kadın sanatçı topluluğu ile işbirliği içerisindeydiler. Bu süreçte çalışmaları ile eşzamanlı üç farklı yayından oluşan bir seri çıkardılar ve Liverpool bienaline paralel etkinlik olarak bir sergi açtılar. Ortak nokta, uzak coğrafyalardaki sanatçıların işbirliğini denemeleri üzerineydi. Aynı zamanda yaşadıkları coğrafyaların karşıtlığı, davranış biçimleri, sanatı, sanatçıyı algılayış biçimleri, sanat pratikleri konuları tartışma ve deneyimleme alanları içeresindeydi.

Bir yıl süren araştırmaları sonucu, kendi hayat deneyimlerini de ele alarak, kişisel çalışmalarını açımlamaya başladılar. Aksoy ve Atakan kendi kişisel pratiklerini incelediklerinde, küresel sistemin dolaşım politikalarına  farklı  yönlerden yaklaşsalar bile sorunun ortak olduğunu fark ettiler. Liverpool’da gösterdikleri işlerle birlikte, çalışmalarının kesişim noktası olan ortak projeyi, “İnsan Durdurulur Nesne Gezdirilir” başlıklı sergide sunacaklar.

Ayrıca sergi ile bağlantılı olarak aşağıdaki konuları tartışmak üzere bir oturum gerçekleştirmek istemektedirler:

Modern dünya görüşü, özgürlük projesi üreten bir dünyaydı. Projenin çökmesi, sayısız bölünmeye yol açtı. Sağa sola salınan savrulan, kendinden merkezli, güç birlikçi bölünmeler. Bir çok kavramla birlikte özgürlük kavramının anlamı da değişti. Belki de bu yüzden tarih yeniden ele alınıyor; bugünü yeniden yorumlamak için ­‘geçmiş’ bir zemin oluşturuyor. Bu zeminin kimin tarafından belirleneceği önemli bir soru. Mağdurun tarih yazdığı pek görülmemiştir. Tarih yazımı bugüne dek merkez düşüncenin etrafında şekillenmiştir. Araştırma temelli sergilerin, kendine has yöntemleri kullanarak yapılması ve bu tür sergilerin çoğalması bugün merkez düşüncenin ekseninin kaymaya başladığına mı işaret eder. Kişisel tarihimizi, kendi bakış açımızdan, kendimiz yazabilir miyiz?

Katılıma açık bu oturumda, yukarıdaki konuları tartışmak üzere sizleri 6 Nisan, Cumartesi günü saat 15:00-17:00 arası 5533’e davet ediyoruz.


Katılımcılar:
Prof. Dr. Leyla Neyzi (Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Bölümü)
Doç. Gülçin Aksoy (Sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü)
Dr. Nancy Atakan (Sanatçı, Yazar, 5533 Kurucularından)
Asena Günal (Depo Proje Koordinatörü)
Merve Elveren (SALT Araştırma ve Programlar)
Ayfer Karabıyık (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Doktora Öğrencisi)
Moderatör: Filiz Avunduk (5533 Proje Yöneticisi, NON Stage Eş Yönetici, Orta Doğu Danışmanı Frieze Sanat Fuarı, Küratör Asistanı Türkiye Pavyonu 2013 Venedik Bienali)

Oturum Türkçe olacaktır.


“While thinking about all of this…”

For the past year, Gülçin Aksoy and Nancy Atakan collaborated with a Liverpool women artist’s group, Trading Stations. The aim was to experiment with potential models for inter-regional artistic collaboration. During this process, they dealt with concepts regarding contrasts between life styles, behavior patterns, art definitions, artistic perceptions, and artistic practices. As an answer to many questions that arose from their experiences working in the Trading Stations project, Aksoy and Atakan co-produced an artwork that will be presented in the 5533 exhibition, “Retaining People, Circulating Objects”, in addition to examples of their individual research-based artwork.

Perhaps the present increase in research-based exhibitions using innovative methodology indicates the slippage of power axes. The Modern worldview promoted the idea of freedom. As this system fell apart, the world fragmented; chaos, innumerable clashes, and the collapse of hegemonies resulted.  Along with many other concepts, the meaning of freedom changed. To interpret the present, the platform about the ‘past’ must be re-formulated. The important question seems to be who is now ‘free’ to help determine this platform? Until the present, history has been written in accordance with the thoughts of those in power; the defeated, the weak, those from the periphery have rarely had a chance to present their viewpoint. The important question for us is: Can Turkish artists and intellectuals now help write their own history from their own perspective?

We invite the public to join us on Saturday April 6th between 15:00 and 17:00 at 5533 to discuss these issues and investigate different artistic research-based approaches.

Participants:
Prof. Dr. Leyla Neyzi (researcher, Faculty of Arts and Social Sciences at Sabancı University)
Associate Professor Gülçin Aksoy (artist, Painting Department at Mimar Sinan University of Fine Arts)Dr. Nancy Atakan (artist, writer, co-founder of 5533)
Asena Günal (Project Coordinator for Depo)
Merve Elveren (Research and Programs at SALT)
Ayfer Karabıyık (Doctoral student at Mimar Sinan University of Fine Arts)

Moderator:
Filiz Avunduk (program director 5533, co-director of NON-stage, Middle East Consultant Frieze Art Fair, and curatorial assistant for Pavilion of Turkey at the upcoming 2013 Venice Biennial)

The conference will be in Turkish.