5533 DEĞİŞİYOR.
2008 Şubat ayından beri İmç 5.blok’ta 5533 numaralı dükkanda faliyetlerini sürdüren bağımsız güncel sanat mekanı 5533, yeni yıla Nazlı Gürlek direktörlüğünde giriyor.
Bundan sonra 5533’ün direktörü yazar ve küratör Nazlı Gürlek olacaktır. Gürlek'in bağımsız küratöryel pratiğini yazarlık, editörlük ve sergi yapımcılığı olmak üzere üç alanda, bir arada yürüttüğü aktiviteler oluşturur. Nazlı Gürlek, (d. 1981, İstanbul, Türkiye) Floransa’da Resim ve Sanat Tarihi lisansını bitirdikten sonra Londra Goldsmiths Kolej’de Küratörlük yüksek lisans derecesini aldı. 53. Venedik Bienali (İtalya, 2009) Türk Pavyonu’nunda yardımcı küratör olarak çalıştı. İngiltere, İtalya, İspanya, Hollanda ve Türkiye'de bağımsiz ve kurumsal pozisyonlarda çalışmalar gerçekleştirdi. IMpress adlı uluslararası ve bağımsız yayınevinin kurucularındandır. IMpress, 2007 yılında Londra'da kurulmuş olan ve bugün 4 üyesinin İstanbul, Roma, Barselona, Londra ve Dublin şehirlerinde yaşamakta olduğu bir oluşumdur. Sanat yayını ve sergisi arasındaki gittikçe ön plana çıkmakta olan ilişkilere odaklı basılı projeler üretir.
Bu değişim ve yenilenme çalışmaları için 5533 18 Aralık’ta gerçekleştireceği iki etkinlikle çalışmalarına Mart ayına kadar ara verecektir. Bu süre zarfında Video Kurye-uluslararası video arşivi-ve 5533 arşivi randevu ile ziyaretçilere açık olacaktır.
Daha detaylı bilgi ve iletişim için www.imc5533.blogpot.com – imc5533@gmail.com

GARAJ SATIŞI
Açıldığı tarihten bu yana 5533, 15 sergi, 10 sunum, 11 gösterim, 5 konuşmaya ev sahipliği yaptı. Bütün bu etkinliklerden geriye bazı parçalar kaldı. Bunlar arasında renkleri sorunlu olan televizyon, şişme bot, vitrin mankenleri ve parçaları, raflar, ışıklar, defterler gibi çeşitli malzemeler bulunmakta. Bütün bu eşyaları hem mekanın üçüncü yılını kutlamak hem de yeni yıl öncesi bir araya gelmek için temsili ücretlerle satışa çıkarıyoruz.

SIRKÜLASYON & BLOW UP 16:00

Günlük yaşamda önemsiz gibi görünen boş su şişeleri ve alışıldık SMS tınıları, geri-dönüşüm sürecine karşı beklenmedik hikayeler ve sesler üretiyor.
Berlinli sanatçılar Steffi Weismann ve Barbara Loreck, taşınabilir teknolojiler olarak biliinen cep telefonları veya hoparlörleri vucütlarına bağlayarak kimlikler ve tasarımlar üzerine yeni perspektifler yaratmayı planlıyor. İki performans da seyircilerle performansçılar arasında iletişimsel bir yakınlık kuruyor.

Garaj Satışı, Sirkülasyon – canlı medya gösterisi – ve 5533’ün yeni direktörü ve ekibi ile yılın son çay ve tost toplantısı için 18 Aralık Cumartesi günü 14:00- 18:00 arası sizleri bekliyoruz.
5533 ekibi.
Adres: 5533 5th Block IMC, Unkapani, Istanbul
İletişi: imc5533@gmail.comCHANGES ARE TAKING PLACE AT 5533.
Nazlı Gürlek will begin the New Year as the director of the independent contemporary art center 5533 that has sponsored art events since February of 2008 in the store numbered 5533 of the 5th Block of IMC, Unkapani, Istanbul.
Nazlı Gürlek is the new director of 5533. Nazlı Gürlek, (b. 1981, Istanbul, Turkey) whose independent curatorial practice is developed simultaneously through and around 3 modes of production that includes writing, editorship and exhibition making. After obtaining a BA in Painting and Art history from the Academy of Fine Arts of Florence, Italy, she received her MFA in Curating at Goldsmiths College, London. She held the position of Assistant Curator for the Pavilion of Turkey at the 53rd Biennale di Venezia (Italy, 2009). She also held various independent and institutional positions in the UK, Italy, Spain, Netherlands and Turkey. She is a founding member of IMpress, an independent and international publishing house founded in 2007 in London, whose members are based between Barcelona, Dublin, Istanbul, London and Rome, and projects aim to explore the evolving relationship and dissolving distinction between art exhibition and art publication.
The directorial change and renovation of 5533 will begin after the two events scheduled for 5533 on December 18, 2010. Until March 2011, access to visitors of 5533’s archive and Video Kurye’s international video archive can be obtained by appointment only.
For more information and communication contact
www.imc5533.blogspot.com
imc5533@gmail.com

GARAGE SALE
Since 5533 opened in 2008, it has housed 15 exhibitions, 10 presentations, 11 performances, and 5 talks. Various bits and pieces including a television with a color problem, a rubber boat, a display case, manikins, manikin parts, shelves, lights, and an array of notebooks have been left from these activities. To celebrate the completion of three years at 5533 and to bring everyone together before the New Year, we are selling this miscellaneous array of goods at reasonable prices.

SIRKÜLASYON & BLOW UP 16:00
Seemingly insignificant elements of every day life, empty water bottles and ordinary SMS (text messages), are subject to a recycling process through narration and sound. Eventually, they become loaded with unforeseen meanings and a big bubble is ready to burst. The Berlin based artists, Steffi Weismann and Barbara Loreck, use portable technical devices such as loudspeakers directly attached to the moving body and mobile phones to open up surprising perspectives regarding identity and self-construction. Both performances trigger a communicative situation between performer and audience. Please bring your cell phone.
The new director and all of the 5533 group hope to see you at the last of this year’s tea and toast meetings for the Garage Sale and Sirkülasyon-Live Media Performance on Saturday, December 18, 2010.
Address: 5533 5th Block IMC, Unkapani, Istanbul
Contact: imc5533@gmail.com

Bu bir kapanış yazısı değildir. / This is not a Farewell letter!

Aralık 15, 2010
Bu bir kapanış yazısı değildir.

Nancy Atakan, Volkan Aslan ve Marcus Graf tarafından Şubat 2008’de açılan 5533 geride bıraktığı üç sene içerisinde, onlarca sergi, gösterim, sunum ve söyleşilerin yanı sıra bir çok sanatçı, küratör ve inisiyatifleri elinden geldiği en iyi şekilde misafir etmeye çalıştı. Farklı birçok meslek grubundan ve disiplinlerden inanlarla çalıştı ve komşusundan izleyicisine herkesin üzerinde emeği bulunan bir yapıya dönüştü.

Nancy Atakan’ın fikriyle başlayan bu yapılanma Adnan Yıldız’ın cesaretlendirmesiyle gerçeğe dönüştü ve 5533 isimlerine tek tek yer veremeyeceğimiz birçok kişinin emeğiyle ortaya çıktı. Geçtiğimiz üç yıl içerisinde 5533 15 sergi, 10 sunum, 11 gösterim, 5 konuşmaya ev sahipliği yaptı. Bütün bu etkinliklerin yanı sıra birçok sanatçı inisiyatifini ve kolektifini bir araya getirdi.

Bundan sonra 5533’ün direktörü yazar ve küratör Nazlı Gürlek olacaktır. Gürlek'in bağımsız küratöryel pratiğini yazarlık, editörlük ve sergi yapımcılığı olmak üzere üç alanda, bir arada yürüttüğü aktiviteler oluşturur. Nazlı Gürlek, (d. 1981, İstanbul, Türkiye) Floransa’da Resim ve Sanat Tarihi lisansını bitirdikten sonra Londra Goldsmiths Kolej’de Küratörlük yüksek lisans derecesini aldı. 53. Venedik Bienali (İtalya, 2009) Türk Pavyonu’nunda yardımcı küratör olarak çalıştı. İngiltere, İtalya, İspanya, Hollanda ve Türkiye'de bağımsiz ve kurumsal pozisyonlarda çalışmalar gerçekleştirdi. IMpress adlı uluslararası ve bağımsız yayınevinin kurucularındandır. IMpress, 2007 yılında Londra'da kurulmuş olan ve bugün 4 üyesinin İstanbul, Roma, Barselona, Londra ve Dublin şehirlerinde yaşamakta olduğu bir oluşumdur. Sanat yayını ve sergisi arasındaki gittikçe ön plana çıkmakta olan ilişkilere odaklı basılı projeler üretir.
Bundan sonra Gürlek yönetiminde olacak olan 5533 Mart ayı içerisinde yeni yapısıyla izleyici karşısına çıkacaktır. Bu nedenle 18 Aralık’ta gerçekleştireceği iki etkinlikten sonra Mart ayına kadar çalışmalarına ara verecektir.
Her zaman olduğu gibi 5533 yeni projelere ve önerilere açık olacaktır. Bu süre zarfı içerisinde 5533 arşivi ve Video Kurye Uluslararası Video Arşivi ziyaretçilere randevu ile açık olacaktır.
Geride bıraktığımız 3 yıl içerisinde emeği geçen sizlere teşekkür ederiz. Yeni yılda aynı mekanda görüşmek üzere.

5533 ekibi.

İletişim için : imc5533@gmail.com
www.imc5533.blogspot.com
5533 İMÇ 5.Blok no:5533 Unkapanı /İstanbul


December 15, 2010
This is not a Farewell letter!

During the three years since Nancy Atakan, Volkan Aslan and Marcus Graf opened 5533, they have hosted numerous exhibitions, performances, presentations and conferences as well as give support to a large number of artists, curators and initiatives. Working together with people from difference professions and disciplines who believed in its potential and with the efforts of both spectators and neighbors, 5533 became a functioning space.
Initially Adnan Yildiz’s initiative transformed Nancy Atakan’s idea into reality, but the joint efforts of innumerable people made 5533. Over the past three years 5533 sponsored 15 exhibitions, 10 presentations, 11 performances, and 5 talks. In addition to these activities, it also brought together several artist initiatives and collectives.
Nazlı Gürlek is the new director of 5533. Nazlı Gürlek, (b. 1981, Istanbul, Turkey) whose independent curatorial practice is developed simultaneously through and around 3 modes of production that includes writing, editorship and exhibition making. After obtaining a BA in Painting and Art history from the Academy of Fine Arts of Florence, Italy, she received her MFA in Curating at Goldsmiths College, London. She held the position of Assistant Curator for the Pavilion of Turkey at the 53rd Biennale di Venezia (Italy, 2009). She also held various independent and institutional positions in the UK, Italy, Spain, Netherlands and Turkey. She is a founding member of IMpress, an independent and international publishing house founded in 2007 in London, whose members are based between Barcelona, Dublin, Istanbul, London and Rome, and projects aim to explore the evolving relationship and dissolving distinction between art exhibition and art publication.
Under the directorship of Gurlek, 5533 will re-open in March of 2011. Consequently, the events taking place on December 18th will be the last of this season.
As usual, 5533 will be open to suggestions, propositions, and proposals for new projects. Until March, 5533’s archive and Kurye Video’s film archive will be open by appointment only.
We thank everyone who has helped to make 5533 successful over the past three years. We look forward to seeing you again in the same space next year.
The 5533 Group

Contacts: imc5533@gmail.com
www.imc5533.blogspot.com
Address: 5533 İMÇ 5.Blok no:5533 Unkapanı /İstanbul