Bu bir kapanış yazısı değildir. / This is not a Farewell letter!

Aralık 15, 2010
Bu bir kapanış yazısı değildir.

Nancy Atakan, Volkan Aslan ve Marcus Graf tarafından Şubat 2008’de açılan 5533 geride bıraktığı üç sene içerisinde, onlarca sergi, gösterim, sunum ve söyleşilerin yanı sıra bir çok sanatçı, küratör ve inisiyatifleri elinden geldiği en iyi şekilde misafir etmeye çalıştı. Farklı birçok meslek grubundan ve disiplinlerden inanlarla çalıştı ve komşusundan izleyicisine herkesin üzerinde emeği bulunan bir yapıya dönüştü.

Nancy Atakan’ın fikriyle başlayan bu yapılanma Adnan Yıldız’ın cesaretlendirmesiyle gerçeğe dönüştü ve 5533 isimlerine tek tek yer veremeyeceğimiz birçok kişinin emeğiyle ortaya çıktı. Geçtiğimiz üç yıl içerisinde 5533 15 sergi, 10 sunum, 11 gösterim, 5 konuşmaya ev sahipliği yaptı. Bütün bu etkinliklerin yanı sıra birçok sanatçı inisiyatifini ve kolektifini bir araya getirdi.

Bundan sonra 5533’ün direktörü yazar ve küratör Nazlı Gürlek olacaktır. Gürlek'in bağımsız küratöryel pratiğini yazarlık, editörlük ve sergi yapımcılığı olmak üzere üç alanda, bir arada yürüttüğü aktiviteler oluşturur. Nazlı Gürlek, (d. 1981, İstanbul, Türkiye) Floransa’da Resim ve Sanat Tarihi lisansını bitirdikten sonra Londra Goldsmiths Kolej’de Küratörlük yüksek lisans derecesini aldı. 53. Venedik Bienali (İtalya, 2009) Türk Pavyonu’nunda yardımcı küratör olarak çalıştı. İngiltere, İtalya, İspanya, Hollanda ve Türkiye'de bağımsiz ve kurumsal pozisyonlarda çalışmalar gerçekleştirdi. IMpress adlı uluslararası ve bağımsız yayınevinin kurucularındandır. IMpress, 2007 yılında Londra'da kurulmuş olan ve bugün 4 üyesinin İstanbul, Roma, Barselona, Londra ve Dublin şehirlerinde yaşamakta olduğu bir oluşumdur. Sanat yayını ve sergisi arasındaki gittikçe ön plana çıkmakta olan ilişkilere odaklı basılı projeler üretir.
Bundan sonra Gürlek yönetiminde olacak olan 5533 Mart ayı içerisinde yeni yapısıyla izleyici karşısına çıkacaktır. Bu nedenle 18 Aralık’ta gerçekleştireceği iki etkinlikten sonra Mart ayına kadar çalışmalarına ara verecektir.
Her zaman olduğu gibi 5533 yeni projelere ve önerilere açık olacaktır. Bu süre zarfı içerisinde 5533 arşivi ve Video Kurye Uluslararası Video Arşivi ziyaretçilere randevu ile açık olacaktır.
Geride bıraktığımız 3 yıl içerisinde emeği geçen sizlere teşekkür ederiz. Yeni yılda aynı mekanda görüşmek üzere.

5533 ekibi.

İletişim için : imc5533@gmail.com
www.imc5533.blogspot.com
5533 İMÇ 5.Blok no:5533 Unkapanı /İstanbul


December 15, 2010
This is not a Farewell letter!

During the three years since Nancy Atakan, Volkan Aslan and Marcus Graf opened 5533, they have hosted numerous exhibitions, performances, presentations and conferences as well as give support to a large number of artists, curators and initiatives. Working together with people from difference professions and disciplines who believed in its potential and with the efforts of both spectators and neighbors, 5533 became a functioning space.
Initially Adnan Yildiz’s initiative transformed Nancy Atakan’s idea into reality, but the joint efforts of innumerable people made 5533. Over the past three years 5533 sponsored 15 exhibitions, 10 presentations, 11 performances, and 5 talks. In addition to these activities, it also brought together several artist initiatives and collectives.
Nazlı Gürlek is the new director of 5533. Nazlı Gürlek, (b. 1981, Istanbul, Turkey) whose independent curatorial practice is developed simultaneously through and around 3 modes of production that includes writing, editorship and exhibition making. After obtaining a BA in Painting and Art history from the Academy of Fine Arts of Florence, Italy, she received her MFA in Curating at Goldsmiths College, London. She held the position of Assistant Curator for the Pavilion of Turkey at the 53rd Biennale di Venezia (Italy, 2009). She also held various independent and institutional positions in the UK, Italy, Spain, Netherlands and Turkey. She is a founding member of IMpress, an independent and international publishing house founded in 2007 in London, whose members are based between Barcelona, Dublin, Istanbul, London and Rome, and projects aim to explore the evolving relationship and dissolving distinction between art exhibition and art publication.
Under the directorship of Gurlek, 5533 will re-open in March of 2011. Consequently, the events taking place on December 18th will be the last of this season.
As usual, 5533 will be open to suggestions, propositions, and proposals for new projects. Until March, 5533’s archive and Kurye Video’s film archive will be open by appointment only.
We thank everyone who has helped to make 5533 successful over the past three years. We look forward to seeing you again in the same space next year.
The 5533 Group

Contacts: imc5533@gmail.com
www.imc5533.blogspot.com
Address: 5533 İMÇ 5.Blok no:5533 Unkapanı /İstanbul