BİLBAO ETKİSİ | The Bilbao Effect | Züleyha Altıntaş


please scroll down for english

BİLBAO ETKİSİ

“Bilbao Etkisi” isimli proje, büyük ölçekli ve heykelsi formlara dönüşmüş olan sanat müzelerini ele alan heykellerden oluşmaktadır. “Bilbao Etkisi”yle çoğalıp, mimarinin sanatın önüne geçtiği yönündeki düşüncelerle ilişkilenerek, müze ile mağazanın vitrinini oluşturduğu teşhir kültürüne özgü mekâna sanatsal bir işlev kazandırmayı hedeflemektedir.
Proje, Bilbao’nun sanattan rol çalmaya başlamasına odaklanır. Oysaki Bilbao’ya gelene kadar, daha 1958’de açılan, Wright’ın tasarladığı New York Guggenheim Müzesi, sergilemek için yapıldığı nesnelerden çok kendi mimarisini sergileyerek, mimarlığın işlevi ile sanatın işlevi arasındaki ilişki sorgulamaya açmıştı bile. Daha sonraları, Hal Foster’ın Guggenheim Bilbao Müzesinin mimarı Frank Gehry’den bahsettiği “Yapı Ustası” makalesindeki deyişiyle “Bilbao Etkisi”, “öylesine muazzam bir iktisadi ve kültürel etki uyandırdı ki, dünya çapında, günümüz mimarlarının bu tür eserler yaratması yönünde güçlü bir talep doğdu.”

Mimarileriyle kentleri markalandıran “hiper-mimar/star-mimar”ların Bilbao Müzesi’ni örnek alan yapıları giderek başlı başına birer “sanatsal ifade” göstergesi olan mega-heykellere dönüştüler. Bu sergi, sanatçı gibi davranan mimarın yerine mimar gibi davranarak heykeller yapan sanatçıyı merkeze koymaktadır. Mimari maket ile heykel arasında, hiçbir yere ait olmayan, “muğlak” bir takım formlar sunmaktadır. Böylece izleyiciyi, yüzyıllardır sürüp giden, sanatçının ve mimarın yaratıcılığı arasındaki tartışma üzerinde düşünmeye davet etmektedir.

Bilbao Etkisi, sadece mimarlık ve sanat arasındaki muğlâklığa değil, sanat dünyasının büyük moda ve tasarım şirketleriyle işbirliği yaparak, sanat eseri ile lüks tüketim nesnesinin piyasada kurduğu özdeşliğe de işaret etmektedir. Müze ile mağazanın nasıl kaynadıklarını irdelemektedir. Bu nedenle sergi, gerçek bir alışveriş ortamında faaliyet gösteren bir sanat mekânını, sanat eseri ile kullanım nesnesi arasındaki ayrımı ortadan kaldıran bir “showroom”a dönüştürme üzerine kurgulanmıştır.

The Bilbao Effect

The project named “The Bilbao Effect” is made by studying sculptures from art museums and transforming them into large sculptural forms. By duplicating “The Bilbao Effect” and relating it to the idea that architecture is more important than art, the project aims to establish an artistic function for spaces created by museums and store windows particular to the exposition culture.

This project focuses on Bilbao’s beginning to appropriate the role of art. Actually, even before Bilbao emerged, questioning of the relationship between the function of architecture and the function of art had already begun in 1958 with Wright’s New York Guggenheim Museum that instead of being made to exhibit objects was constructed to display its own architecture. Later, starting with the Guggenheim and Bilbao Museum architects, Hal Foster referred to the architect Frank Gehry in his article entitled “Master Builder” using the term “ The Bilbao Effect” while suggesting that Bilbao influenced the whole world both economically and culturally to such an extent that it created a demand for this type of masterpiece from contemporary architects.

Taking as examples the Bilbao Museum “hyper-architect/star-architect” that used architecture to brand cities, the structures increasingly became in themselves a signifying “artistic statement” that transformed them into mega-sculptures. This exhibition concentrates on artists who make sculptures that are like architecture instead of architects behaving like artists. Between architectural models and sculpture, a series of ambiguous forms that do not belong to a specific category are presented. In this way, spectators are invited to think on the discussion about the relationship of the creativity of the artist and the architect.
“The Bilbao Effect” does not just deal with the ambiguousness between art and architecture, but also pinpoints the identification of artistic masterpieces with luxury consumer goods in the market place established by fashion and design companies working together. It also investigates how museums and stores merge. From this perspective, in an art space that really functions within a shopping atmosphere, the project was conceived to emphasize a “showroom” that would remove the distinction between the art masterpiece and the object.

5533@ istanbul contemporary | Nancy Atakan in collaboration with Volkan Aslan and Filiz Avunduk | still waiting | hala bekliyoruz | 2012
Olmadığımız yer | Where we are not
please scroll down for englishOlmadığımız yer

Onur Ceritoğlu, Ellakajsa Nordström ve Ylva Trapp ile 5533’de Güneşli Cumartesi.

6 Ekim Cumartesi 14:00 | 18:00

Misafir sanatçı programı kapsamında, Eylül ayı boyunca Onur Ceritoğlu Stockholm, Slakthusateljéerna’ da, Ellakajsa Nordström ve Ylva Trapp ise İstanbul 5533’de çalışmalarını tamamlamıştır. Olmadığımız Yer isimli 5533’de gerçekleşecek bu etkinlikte, sanatçılar misafir olarak bulundukları süre boyunca yaşadıkları deneyimler üzerinden gerçekleştirdikleri çalışmalarını sunacaklar.

14:00 Ellakajsa Nordström ve Ylva Trapp okuması :

Ellakajsa Nordström ve Ylva Trapp İstanbul’da bulundukları sure boyunca, zamanın, ritmin ve akışın ölçüm biçimleri üzerine yoğunlaştılar. Bu etkinlikte, Bir Şehir İçin Senaryolar (Scripts For A City) adli blogu başlatacaklar. Blog, Birbirini mümkün olduğunca uzaktan görmeye çalışarak mesafeleri ölçmekSesleri kalem ve kâğıt kullanarak kayıt etmek,Zamanın akışını seçilen bir hareketi tekrar ederek ölçmekBakışı kamera olarak kullanarak tekrar edilen bir yürüyüşü kayıt etmek gibi baslıklardan oluşmaktadır.


14:30 Onur Ceritoğlu evde neden bitki bulunduruyoruz sorusuna cevap arıyor.

Ev bitkileri (Homeplants), bir bitki-heykel-dekor, Onur Ceritoğlu’nun Slakthusateljéerna’da bulunan atölyesinde kaldığı sure içerisinde şekillendi. Sanatçıya bağışlanan ve sanatçının yetiştirdiği yapraklarla üretilen bitkiler, sanatçının Stockholm den ayrılma vakti geldiğinde, kendi hayatlarına devam ettiler. Bu gezgin bitkiler Stockholm de, onları evlerinde geçici bir sure misafir etmek isteyen gönüllüler ile bir sonraki ev sahibine gidene kadar en fazla 3 hafta geçiriyorlar.

Onur Ceritoğlu (d. 1983, İstanbul) İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. İslerinde öncelikli olarak iç mekan ve mobilya tasarımı, ev hayati ve katılımcılık üzerine yoğunlaşıyor. İstanbul Teknik Üniversite’sinden mezun olan Ceritoglu, Yüksek Lisansını Sabancı Üniversitesi’nde Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımında tamamladı.
Katıldığı bazı sergiler: ParkShared (2012, 5533-İstanbul); Burç Alaiye (2012, KABA HAT-Alanya); After Working Hours(2012, KABA HAT-Ankara); Thief (2011, Protocinema-İstanbul); Park: Probably (2010, İstanbul)


Ellakajsa Nordström (b.1979, Göteborg) ve Ylva Trapp (b.1981, Uppsala) Stockholm’de yaşıyor ve çalışıyor. Ylva Trapp Umeå Art Academy den mezun olduktan sonra Yüksek Lisansını Konstfack, Stockholm de Sanat üzerine tamamladı. Ellakajsa Nordström Central St Martins, Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Birlikte gerçekleştirdikleri projelerde, günlük hayatin içerisindeki küçük detayları, beden hareketlerini ve davranışları kopyalayarak, tekrar ederek ve yeniden gözden geçirerek irdeliyorlar.
Seçilmiş bazı sergileri: (Halka Art Project, Istanbul 2012); Open studios (IASPIS, Stockholm 2012); Hem ljuva hem(Konsthall c, Stockholm 2011); Holmgårdsvägen 34 (Konstfack, Stockholm 2010); Aspuddsbadet (Konstfack, Stockholm 2009).


AIR Drop Slakthusateljéerna Studio Association ve 5533 tarafından ev sahipliği yapılan bir misafir sanatçı programıdır.  AIR Drop Stockholm/İstanbul, İsveç ve Türkiye’de yaşayan sanatçılara 5 hafta boyunca yer değiştirme fırsatı sunuyor. Proje, sanatçılara kendi pratiklerini geliştirmek için mekan sunarken aynı zamanda bireyler, sanatçılar ve kurumlarla iletişime geçmeleri için bir platform oluşturuyor.


Where we are not
A one-day event with Onur Ceritoğlu, Ellakajsa Nordström and Ylva Trapp at 5533.


Saturday September 6, 14:00-18:00

Onur Ceritoğlu has been an artist-in-resident at Slakthusateljéerna in Stockholm during September 2012 and Ellakajsa Nordström and Ylva Trapp at 5533 in Istanbul. At the 55533 event, Where we are not, they will present work from their respective residencies.

14:00 reading by Ellakajsa Nordström and Ylva Trapp
14.30 Onur Ceritoğlu tries to answer the question Why do we have plants at home?

Homeplants, a plant-sculpture-decoration, took form in Onur Ceritoğlu's studio at Slakthusateljéerna during his residency. The plants are propagated from leaf cuttings, some of them donated to the artist and some of them he grew himself. As the stay in Stockholm came to an end, the plants continued a nomadic life in Stockholm. They are now temporary guests in people's homes as voluntary hosts take care of them for a maximum of three weeks before the plants continue to the next host.

Ellakajsa Nordström and Ylva Trapp have been collecting ways of measuring time, scales, rhythms and flow during their stay in Istanbul. During this one-day event they will launch a new blog called Scripts for a city. Blog titles include: To measure distances by trying to see each other from as far away as possible, To record sounds by using pen and paper, To experience time passing by repeating a selected movement, and To use the gaze as a camera to record a repeated walk.

Onur Ceritoğlu (b. 1983, İstanbul) lives and works in Istanbul. His work deals primarily with aspects of interior and furniture design, home environments and participation. He has a BA in architecture from Istanbul Technical University, MA in Visual Arts and Communication Design from SabancıUniversity. Selected exhibitions include: ParkShared (2012, 5533-İstanbul); Burç Alaiye (2012, KABA HAT-Alanya); After Working Hours (2012, KABA HAT-Ankara); Thief (2011, Protocinema-İstanbul); Park:Probably (2010, İstanbul),

Ellakajsa Nordström (b.1979, Göteborg) lives and works in Stockholm. Ylva Trapp (b.1981, Uppsala) lives and works in Stockholm. In their collaborative work they transform their every-day surroundings by copying, repeating, scrutinizing and dwelling on small details, gestures and behaviors. Ylva Trapp holds a MA in Fine Art from Konstfack, Stockholm and a BA in Fine Art from Umeå Art Academy. Ellakajsa Nordström holds a BA from Central St Martins in Fine Art. Selected collaborative exhibitions include: In several aspects (Halka Art Project, Istanbul 2012); Open studios (IASPIS, Stockholm 2012); Hem ljuva hem (Konsthall c, Stockholm 2011); Holmgårdsvägen 34 (Konstfack, Stockholm 2010); Aspuddsbadet(Konstfack, Stockholm 2009).


About AIR Drop
AIR Drop is an artist-run residency program housed by Slakthusateljéerna Studio Association in Stockholm in collaboration with the artist run space 5533 in Istanbul. AIR Drop Stockholm/Istanbul gives artists based in Sweden and Turkey the opportunity to change environment for five weeks. The residency includes a public presentation and is funded by Framtidens Kultur. The project aims to provide space for individual practices and to create artists’ networks between individuals, locations, and organisations.
Air Drop is run by Maria Andersson and Katarina Lundgren, artists and members of Slakthusateljéerna in collaboration with Nancy Atakan, Volkan Aslan and Nazli Gürlek at 5533.

In May, Hera Buyuktascian and Santiago Mostyn were AIR Drop’s first artists-in-residence: Hera Buyuktascian at Slakthusateljéerna in Stockholm and Santiago Mostyn at 5533 in Istanbul. After the residencies they had a one-night-exhibition at Slakthusateljéerna.
SEDA HEPSEV: ONLARCA TANGO
8 – 25 Haziran 2012
Açılış: 8 Haziran, Cuma, 17:00-19:00
Seda Hepsev'in Onlarca Tango adlı bu sergisinde Amerikalı çizgi romancı Elzie Crisler Segar'ın 1930 yılında yarattığı “Popeye the Sailor” çizgi romanı ile Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın 1932'de yazdığı “Kadın Erkekleşince” isimli tiyatro oyunundaki karakterler yeni bir kurgu dahilinde ele alınıyor. 


SEDA HEPSEV: A LOT OF TANGO
June 8-15, 2012
Opening: June 8th, Friday, 5-7 pm
5533 hosts Seda Hepsev's A Lot of Tango, which 
 makes a new narrative for characters taken from the Turkish play “Kadın Erkekleşince” (Masculinization of Women) written in 1932 by Hüseyin Rahmi Gürpınar and the American comic book character “Popeye the Sailor” created by Elzie Crisler Segar in 1930.

PAYLAŞILAN / SHARED
PAYLAŞILAN
5533, İMÇ 5. Blok, Unkapanı, İstanbul, imc5533.blogspot.com
Atölye: 28 Mart – 3 Nisan 2012
Sergi: 4 – 29 Nisan
Sergi Açılışı: 3 Nisan, Salı, 17:00

Paylaşılan, iki sanat okuluna, Sabancı Ünversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Lisansüstü Progamı ve Hollanda 's-Hertogenbosch'daki MFA AKV/St.Joost'a devam etmekte olan 14 sanatçının katılımıyla gerçekleşen bir atölye ve sergi projesidir. 28 Mart – 3 Nisan günleri arasında devam edecek olan atölyede, sanat pratiğinde iş üretimi ve sergilenmesi üzerine tartışılıyor ve çalışılıyor. 14 sanatçının yeni ve eski üretimlerini kapsayan sergi 3 Nisan Salı günü açılıyor; sergi 4 – 29 Nisan arasında görülebilir.
Participants are Onur Ceritoğlu, Elsbeth Ciesluk, Çağlar Çetin, Remy Habets, Korhan Karaoysal, Pim Kersten, Theodora Kotsi, Raphael Langmair, Tanya Long, Sevim Sancaktar, Nelleke Schiere, Aras Seddigh, Serkan Taycan, Cemre Yeşil.
Paylaşılan, Nazlı Gürlek ve Hollanda 's-Hertogenbosch'daki MFA AKV/St.Joost'un Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Lisansüstü Progamı işbirliğinde geliştirdiği bir projedir.
5533 Pazar, Pazartesi, Salı hariç her gün 13:00-19:00 arası açıktır.


SHARED
5533, İMÇ 5th Block, Unkapanı, Istanbul, imc5533.blogspot.com
Workshop: March 28 - June 3, 2012
Exhibition: April 4 - 29
Exhibition Opening: April 3, Tuesday, 5 pm

Shared is a workshop and exhibition project realized with the participation of 14 students presently enrolled in the MFA programs at two art schools: Sabancı University Visual Arts and Visual Communication Design in Istanbul, and the MFA AKV/St.Joost at 's-Hertogenbosch in the Netherlands. The workshop focuses on issues related to the production and exhibition of works of art. The exhibition opening Tuesday, April 3rd, includes both new and previously produced work by the artists; and it will be on view between April 4th and 29th.
Participants are Onur Ceritoğlu, Elsbeth Ciesluk, Çağlar Çetin, Remy Habets, Korhan Karaoysal, Pim Kersten, Theodora Kotsi, Raphael Langmair, Tanya Long, Sevim Sancaktar, Nelleke Schiere, Aras Seddigh, Serkan Taycan, Cemre Yeşil.
Shared is a project developed by Nazlı Gürlek and the MFA AKV/St.Joost at 's-Hertogenbosch in the Netherlands in collaboration with Sabancı University Visual Arts and Visual Communication Design in Istanbul.
5533 is open everyday between 1 pm - 7 pm except for Sundays, Mondays and Tuesdays.

5533 newsletter

Please scroll down for English.


5533
Mart – Eylül 2012

PAYLAŞILAN
Atölye: 28 Mart – 3 Nisan 2012
Sergi: 4 – 29 Nisan 2012
Paylaşılan, Sabancı Ünversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Lisansüstü Progamı ile Hollanda Breda ve Den Bosch'daki St Joost Akademisi Görsel Sanatlar Lisansüstü Programı'na devam etmekte olan 14 sanatçının katılımıyla gerçekleşen bir atölye ve sergi projesidir. 28 Mart – 3 Nisan günleri arasında devam edecek olan atölyede, sanat pratiğinde iş üretimi ve sergilenmesi üzerine tartışılacak ve çalışılacaktır. 14 sanatçının yeni ve eski üretimlerini kapsayan sergi 3 Nisan Salı günü açılacaktır; sergi 4 – 29 Nisan arasında görülebilir.
Katılımcılar: Onur Ceritoğlu, Elsbeth Ciesluk, Çaglar Çetin, Remy Habets, Korhan Karaoysal, Theodora Kotsi, Pim Kersten, Raphael Langmair, Tanya Long, Sevim Sancaktar, Nelleke Schiere, Aras Seddigh, Serkan Taycan, Cemre Yeşil
Paylaşılan, Nazlı Gürlek'in Sabancı Ünversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Lisansüstü Progamı ile Hollanda Breda ve Den Bosch'daki St Joost Akademisi Görsel Sanatlar Lisansüstü Programı işbirliğinde geliştirdiği bir projedir.

AIR DROP STOCKHOLM / ISTANBUL
Mayıs ve Eylül 2012
AIR DROP STOCKHOLM / ISTANBUL ise, İsveç ve Türkiye'de yaşayan sanatçılara beş haftalığına diğer ülkede yaşama imkanı veren bir misafir sanatçı programıdır. Misafirlik dönemi, izleyicinin katılımına açık bir sunumla sona erer. Proje, bireysel sanatsal pratiklere alan sağlama ve bireyler, şehirler ve organizasyonlar arasında ilişkiler ağı kurma amacını taşır.
Mayıs ve Eylül 2012 olmak üzere birbirini takip eden iki dönem şeklinde düzenlenen programda sırasıyla Hera Büyüktaşçıyan ve Onur Ceritoğlu Stockholm'de Slakthusateljéerna'da, Santiago Mostyn ve Ylva Trapp ve Ellakajsa Nordström ise İstanbul'da 5533'de misafir edileceklerdir.
AIR DROP STOCKHOLM / ISTANBUL Slakthusateljéerna'nın 5533 ile işbirliği içinde geliştirdiği bir misafir sanatçı projesidir. Proje, Framtidens Kultur'un sponsorluğunda gerçekleşmektedir.

SEDA HEPSEV: ONLARCA TANGO
8 – 25 Haziran 2012
Onlarca Tango, Seda Hepsev'in Yıldız Teknik Üniversitesi Sanatta Yeterlik Programı'nda yazdığı tezin sergisi 5533’de.
Sergide, Amerikalı çizgi romancı Elzie Crisler Segar'ın 1930 yılında yarattığı “Popeye the Sailor” çizgi romanı ile Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın 1932'de yazdığı “Kadın Erkekleşince” isimli tiyatro oyunundaki karakterler yeni bir kurgu dahilinde ele alınmaktadır.

5533, New York’daki New Museum tarafından yayınlanan Art Spaces Directory'de
Bağımsız Sanat Mekanları Sempozyumu ve Art Spaces Directory Kitabı Tanıtımı
New Museum, New York
31 Mart 2012, 12:00 pm
2012 New Museum Trienali The Ungovernables kapsamında düzenlenen bu sempozyum, Art Spaces Directory başlıklı kitabın sunumu ve bağlamlandırılması amacını gütmektedir. Art Spaces Directory uluslararası düzeyde çağdaş sanat ve sanatçıların beslendiği, sorgulandığı ve desteklendiği mekanları içeren bir rehber kitaptır.
Sempozyumla ve kitapla ilgili detaylı bilgiye müzenin websitesinden ulaşabilirsiniz: http://www.newmuseum.org/events/636


5533
March-September 2012

SHARED
Workshop: March 28 - June 3, 2012
Exhibition: April 4 - 29, 2012
Shared is a workshop and exhibition project realized with the participation of fourteen students presently enrolled at the MFA programs at two art schools: Sabancı University Visual Arts and Visual Communication Design in Istanbul, and St. Joost Academy Visual Art Master’s Program at Breda and Den Bosch in The Netherlands. The workshop will focus on issues related to the production and exhibition of works of art. The exhibition opening Tuesday, April 3, will include both new and previously produced work by the fourteen artists; and the show can be viewed between April 4 and 29.
Participants: Onur Ceritoğlu, Elsbeth Ciesluk, Çaglar Çetin, Remy Habets, Korhan Karaoysal, Theodora Kotsi, Pim Kersten, Raphael Langmair, Tanya Long, Sevim Sancaktar, Nelleke Schiere, Aras Seddigh, Serkan Taycan, Cemre Yeşil
Shared is a project developed by Nazlı Gürlek in collaboration Sabancı University Visual Arts and Visual Communication Design in Istanbul, and St. Joost Academy Visual Art Master’s Program at Breda and Den Bosch in The Netherlands.

AIR DROP STOCKHOLM / ISTANBUL
May and September 2012
AIR DROP STOCKHOLM / ISTANBUL is a residency program enabling artists living in Sweden and Turkey to reside in the other country for five weeks. The period of residency will finish wth a presentation open to the public. The project aims to provide space for the artist’s individual art practice as well as to establish networks between individuals, cities and organizations.
The program is organized to include two sessions, one in May and the other in September 2012. Hera Büyüktaşçıyan ve Onur Ceritoğlu will be residents at Slakthusateljéerna in Stockholm while Santiago Mostyn /Ylva Trapp and Ellakajsa Nordström will be at 5533 in Istanbul.
AIR DROP STOCKHOLM / ISTANBUL is an artist residency project developed by Slakthusateljéerna in collaboration with 5533. The project is sponsored by Framtidens Culture.

SEDA HEPSEV: A LOT OF TANGO
June 8-15, 2012
5533 hosts A Lot of Tango, an exhibition based on Seda Hepsev's Efficiency in Art Diploma Thesis at Yıldız Technical University.
The exhibition makes a new narrative for characters taken from the Turkish play “Kadın Erkekleşince” (Masculinization of Women) written in 1932 by Hüseyin Rahmi Gürpınar and the American comic book character “Popeye the Sailor” created by Elzie Crisler Segar in 1930.

5533 is in the Art Spaces Directory published by New Museum in New York
Independent Art Spaces Symposium and the launch of the Art Spaces Directory
New Museum, New York
March 31, 2012, 12:00 pm
This symposium, celebrates and contextualizes the launch of the Art Spaces Directory, published in conjunction with the 2012 New Museum Triennial: “The Ungovernables.” The Art Spaces Directory is an international guide to the sites where contemporary art and artists are nurtured, interrogated, and sustained.
Detailed information about the symposium and the directory can be found in the museum’s website: http://www.newmuseum.org/events/636