ARA YOLLAR
Gül Ilgaz, Sunum & Konuşma     

18 Şubat 2017, Cumartesi, 16:00
25 Şubat 2017, Cumartesi, 16:00

Gül Ilgaz, 5533’ün daveti üzerine Ara Yollar isimli bir sunum ve konuşma gerçekleştirecektir. Ara Yollar, Ilgaz’ın kendi sanatsal pratiği dışında hazırlamış olduğu araştırmanın içinde yer alan katılımcılarla gerçekleşiyor.
Bu araştırma için 2012 yılından bu yana Gül Ilgaz Türkiye’nin çeşitli ara yollarında dolaştı, çeşitli mesleklerden yaratıcı insanlarla tanıştı ve bazı sorulara cevap bulmaya çalıştı.

İki bölümden oluşacak Ara Yollar ’ın ilk bölümünde Ilgaz, sanat tarihi dışında kalan, kurum ve galerilerde yer almayan, alışıldık teknik ve üretim biçimlerinden uzak birbirinden farklı örneklerle bir sunum yapacak.

İkinci bölümde ise bu  araştırma içinde katılımcılarından olan Melih Özuysal ve Dede (Ülkü Başsoy) ile bir söyleşi, sohbet gerçekleştirilecek ardından bu projenin içinde yer alan kişilerle önceden hazırlanmış röportaj videoları paylaşılacaktır.


İMÇ 5.Blok no:5533 Unkapanı-İstanbul

Projede  yer alanlarlar;

Faruk Ilgaz
Cuma Altıntaş
Dede (Ülkü Başsoy)
Bahadır Baruter
Mine Söğüt
Cavide Gözkara Yükseler
Çağlayan Yıldız
Noyan Turunç
Banu Taylan
Halil Aksu
Oğuz Bozkurt
Erin Can
İbrahim Konuk
Melih Özuysal
Gülce Çakır Donat
Rıfat Edin
Mehmet Salih Uzun
Saray Burnu Sahili

ARŞİVDEN SONRA? -6: 

Hafıza, Adalet ve Arşiv: Hafıza Merkezi
Gamze Hızlı, Özlem Kaya

4 Şubat 2017, Cumartesi, 16:00

5533, 
İMÇ 5.Blok No:5533 
Unkapanı-İstanbul

Arşivden Sonra? konuşma dizisinin bu haftaki konuğu olan Gamze Hızlı ve Özlem Kaya, Hafıza Merkezi’nin arşivini ve çalışma metodolojisini katılımcılarla paylaşacaklar. Hafıza Merkezi, Türkiye’de insan hakları ihlallerinin belgelenmesine, emsal olabilecek davaların takibine, mağduriyetlerin onarılmasına ve hak ihlallerinin toplumun geniş kesimlerine anlatılmasına yönelik faaliyetler yürütmek amacıyla 2011 yılında kuruldu.


Arşivden Sonra?

Bağımsız sanat insiyatifi 5533’ün daveti üzerine Köken Ergun ve Hasan Özgür Top'un düzenlediği "Arşivden Sonra?" konuşma dizisi 17 Aralık - 4 Şubat tarihleri arasında çeşitli mekanlarda gerçekleştiriliyor. Kendi sanat pratiklerinde arşivlemeye önem veren Köken Ergun ve Hasan Özgür Top günümüzde arşivin gereksinimi, akıbeti, arşivleme yöntemleri ve arşiv pratiklerinin sonrasında izlenen süreçleri tartışmaya açmak için farklı disiplinlerde arşiv yapan konuşmacıları davet ediyorlar.

Poster fotoğrafı: Veysi AltayARŞİVDEN SONRA? -5:
Nagehan Uskan, Vahakn Keshishian ve Selin Sönmez
Kültürel Mirasın Arşivlenmesi

1 Şubat 2017, Çarşamba 18:30
Hrant Dink Vakfı, Anarad Hığutyun Binası
Papa Roncalli Sk. No: 128 Harbiye
34373 Şişli İstanbul

"Arşivden Sonra? dizisinin bu haftaki konuğu Hrant Dink Vakfı Kültürel Miras Ekibi, vakfın kuruluş tarihinden itibaren yürütülen kültürel miras projelerinde arşivin konumu ve önemi, yaptıkları çalışmaları ve devam etkmekte olan arşivleme süreçlerini paylaşacak. Oluşum aşamasında olan Hrant Dink Vakfı Arşivi’nden bahsedilecek. Nagehan Uskan, Vahakn Keshishian ve Selin Sönmez’in katılımıyla gerçekleşecek buluşmada, bir çevrimiçi ve interaktif  arşiv olan Türkiye Kültür Varlıkları Haritası’nın oluşumu ve benzer arşivleme çalışmaların zorlukları da ele alınacak."

Arşivden Sonra?

Bağımsız sanat insiyatifi 5533’ün daveti üzerine Köken Ergun ve Hasan Özgür Top'un düzenlediği "Arşivden Sonra?" konuşma dizisi 17 Aralık - 4 Şubat tarihleri arasında çeşitli mekanlarda gerçekleştiriliyor. Kendi sanat pratiklerinde arşivlemeye önem veren Köken Ergun ve Hasan Özgür Top günümüzde arşivin gereksinimi, akıbeti, arşivleme yöntemleri ve arşiv pratiklerinin sonrasında izlenen süreçleri tartışmaya açmak için farklı disiplinlerde arşiv yapan konuşmacıları davet ediyorlar.

Bir sonraki konuşma:
Adalet, Hafıza ve Arşiv: Hafıza Merkezi
4 Şubat 2017, Cumartesi, 16:00

5533, İMÇ, Unkapanı

ARŞİVDEN SONRA? -4:
Bikem Ekberzade
“Görünmeyen Arşiv”

21 Ocak 2017, Cumartesi 16:00
5533, İMÇ 5.Blok No:5533 
Unkapanı-İstanbul

Arşivden Sonra? dizisinin bu haftaki konuğu Bikem Ekberzade ağırlıklı olarak savaş ve iç karışıklık bölgelerinden, aralarında New York Times ve Newsweek gibi kurumların da bulunduğu uluslararası basın organlarına haber fotoğrafı ve fotoğraf hikayeleri hazırlayan bir foto-muhabiri. Zorunlu göç ekseninde çalışmalarını sürdürmekte olan Ekberzade, 1997 yılından beri farklı coğrafyalarda Mülteci Projesi isimli bir belgesel fotoğraf projesini de yürütüyor. Görev icabı bulunduğu bölgelerde bir çok farklı yardım kurumu için saha incelemelerine de katılan Ekberzade, konuşmasının ilk bölümünde bu tarz saha incelemeleri sonucu, kurumların talebi üzerine durum tespiti için çekilen ama kamu ve basına gösterilmeyen fotoğraflardan oluşan “gizli” arşivlerden bahsedecek. İkinci bölümde ise “kullanılmayan fotoğraflar” (editoryal seçimlerde elenen görseller) üzerine konuşacak.

Arşivden Sonra?

Bağımsız sanat insiyatifi 5533’ün daveti üzerine Köken Ergun ve Hasan Özgür Top'un düzenlediği "Arşivden Sonra?" konuşma dizisi 17 Aralık - 4 Şubat tarihleri arasında çeşitli mekanlarda gerçekleştiriliyor. Kendi sanat pratiklerinde arşivlemeye önem veren Köken Ergun ve Hasan Özgür Top günümüzde arşivin gereksinimi, akıbeti, arşivleme yöntemleri ve arşiv pratiklerinin sonrasında izlenen süreçleri tartışmaya açmak için farklı disiplinlerde arşiv yapan konuşmacıları davet ediyorlar.

http://thevirtualstory.com/
http://imc5533.blogspot.com.tr/

Bir sonraki konuşma:
“Türkiye Kültür Varlıkları Haritası Projesi"
1 Şubat 2017, Çarşamba, Saat: 18:30
Hrant Dink Vakfı, Anarat Hığutyun Binası
Papa Roncalli Sk. No: 128 Harbiye
Şişli-İstanbul
ARŞİVDEN SONRA? - 3:
Cumhuriyet Gazetesi Arşivi

14 Ocak 2017, Cumartesi, 16:00 

Cumhuriyet Gazetesi Binası
Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sokak, No: 2
Şişli - İstanbul 
(Şişli Ermeni Mezarlığı’nın arkası)
Not: Bina içindeki oda numarasını danışmaya sorabilirsiniz

9 Kasım 2016 tarihinde Radikal gazetesinin dijital arşivi silindi. Türkiye’nin önde gelen gazetelerinden birinin hafızası, dolayısıyla Türkiye’nin toplumsal hafızasının bir kısmı, bir süreliğine yok oldu. Arşive erişim iki gün sonra tekrar sağlandı ancak bu olay gazete arşivlerinin korunması gerektiği konusunda bizi uyarmış oldu. Türkiye’de basın özgürlüğü tehdit altında olduğu sürece başka gazetelerin de arşivinin silinmesi muhtemel görünüyor. Bu gelişmeler ışığında, “Arşivden Sonra?” konuşma dizisi dahilinde Türkiye’nin en köklü gazetelerinden biri olan Cumhuriyet’in arşivini ziyaret edeceğiz. Gazetenin arşivinin nasıl oluşturulduğunu, nasıl ulaşılabildiği ve korunduğunu arşiv çalışanlarından bizzat dinleyeceğiz.

Arşivden Sonra?

Bağımsız sanat insiyatifi 5533’ün daveti üzerine Köken Ergun ve Hasan Özgür Top'un düzenlediği "Arşivden Sonra?" konuşma dizisi 17 Aralık - 28 Ocak tarihleri arasında çeşitli mekanlarda gerçekleştiriliyor. Kendi sanat pratiklerinde arşivlemeye önem veren Köken Ergun ve Hasan Özgür Top günümüzde arşivin gereksinimi, akıbeti, arşivleme yöntemleri ve arşiv pratiklerinin sonrasında izlenen süreçleri tartışmaya açmak için farklı disiplinlerde arşiv yapan konuşmacıları davet ediyorlar.

https://www.cumhuriyetarsivi.com/
http://imc5533.blogspot.com.tr/

Bir sonraki konuşma :
Bikem Ekberzade
21 Ocak 2017, Cumartesi, 16:00
5533, İMÇ, Unkapanı
ARŞİVDEN SONRA? -2:
Köken Ergun

5533, 17 Aralık-28 Ocak tarihleri arasında, Köken Ergun ve Hasan Özgür Top'un düzenleyeceği "Arşivden Sonra?" isimli konuşma dizisine ev sahipliği yapacak. 

Sanat üretimlerinde arşivlemeye önem veren Köken Ergun ve Hasan Özgür Top, arşiv çalışmalarından kesitler sunacakları konuşmalarının yanı sıra farklı disiplinlerde arşiv yapan konuşmacıları da davet ederek, günümüzde arşivin gereksinimi, akıbeti, arşivleme yöntemleri ve arşiv pratiklerinin sonrasında izledikleri süreçleri tartışacaklar.

---

B’tselem Video Arşivinden Seçmeler

B’Tselem - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories [İşgal Altındaki Bölgelerde İnsan Hakları İçin Bilgi Merkezi], 1989’da Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde insan haklarını müdafaa etmek, hak ihlallerini gözlemlemek ve belgelemek amacıyla kuruldu. Merkez, 2007’den bu yana Kamera Dağıtım Projesi kapsamında, yoğun çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki Filistinli ailelere video kameralar tedarik etmekte. Bu aileler, İsrail askerlerinin hak ihlalleri ile bölgenin yeni sakinleri sayılabilecek yerleşimcilerin uyguladığı gündelik şiddet vakalarını belgelemek üzere eğitim alıyorlar. Kayıtlar, B’Tselem personeli tarafından toplanıp kurgulanarak resmî mercilere kanıt olarak sunulurken; aynı zamanda uluslararası medya kuruluşlarına da servis ediliyor.


Köken Ergun, Kudüs’deki B’Tselem arşivinde uzun süreli bir araştırma yürüterek şiddet ve çatışmayla ilgili videolardan ziyade daha kişisel ve beklenmedik anlara dair kayıtları seçti. Seçtiği görüntülerin önemli bir özelliği, tümünün kurgusuz olması ve B’Tselem tarafından kullanılmamasıdır. 2009-2013 yıllarında dünyanın çeşitli yerlerinde sanatçı ve akademisyenlerle bu seçki üzerinden sunumlar ve tartışmalar gerçekleştiren Ergun “Arşivden Sonra” için görüntüleri bölgemizdeki güncel gelişmeler ışığında değerlendirecek.


ARŞİVDEN SONRA? -1:
Hasan Özgür Top

5533, 17 Aralık-28 Ocak tarihleri arasında, Köken Ergun ve Hasan Özgür Top'un düzenleyeceği "Arşivden Sonra?" isimli konuşma dizisine ev sahipliği yapacak. 

Sanat üretimlerinde arşivlemeye önem veren Köken Ergun ve Hasan Özgür Top, arşiv çalışmalarından kesitler sunacakları konuşmalarının yanı sıra farklı disiplinlerde arşiv yapan konuşmacıları da davet ederek, günümüzde arşivin gereksinimi, akıbeti, arşivleme yöntemleri ve arşiv pratiklerinin sonrasında izledikleri süreçleri tartışacaklar.

---

Video Oyunları ve Savaş Görüntüleri

17 Aralık, Saat: 16:00

IŞİD’in yayınladığı propaganda videoları üzerine arşiv çalışması yürüten sanatçı Hasan Özgür Top, çalışma sürecini, yöntemlerini ve materyallerini katılımcılarla paylaşacak. Hasan Özgür Top, bir sanatçı olarak arşivcilikle olan ilişkisini çıkış noktası alacağı konuşmada, internette yayınlanan ve paylaşılan şiddet içerikli propaganda videolarıyla, video oyunları arasındaki benzerliklere ve atıflara da değinecek.

Bir sonraki konuşma: "B'tselem Video Arşivinden Seçmeler", Köken Ergun, 24.12.2016


The fourth edition of The Future Generation Art Prize worldwide competition established by the Victor Pinchuk Foundation in Ukraine opens for entries today.
All artists up to the age of 35 of all backgrounds, working in any medium, anywhere in the world are encouraged to apply. Supporting the application process, more than 600 correspondents all over the world will be nominating artists for the prize and over 50 Partner Platforms worldwide will be ambassadors for the Future Generation Art Prize to encourage artists within their regions to apply. 
The main prize will be awarded by an international jury in the amount of US$ 100,000, split between $60,000 in cash and $40,000 investment in the production of a new work. In addition US$ 20,000 will be awarded to up to five Special Prize winners, nominated by the Jury. A Public Choice winner will be selected through online voting and announced at the Award Ceremony. 
Applications will close on 11 September 2016. An exhibition of the work of up to 20 shortlisted artists will be shown in Kiev at the PinchukArtCentre from February 2017 to April 2017. The winner will be announced at an Award Ceremony in Kiev in April 2017. The exhibition will go on show at the Venice Biennale in May 2017, presenting the work of all the shortlisted artists to a broad international public.  
The pioneering Future Generation Art Prize established by the Victor Pinchuk Foundation in 2009 is a worldwide contemporary art prize created to discover, recognise and give long-term support to a future generation of artists. Judged by a distinguished jury, The Prize aims to make a major contribution to the careers of younger artists involved in the dynamic cultural development of societies in transition, many of whom have found it difficult to get their voices heard. 
 http://futuregenerationartprize.org/enProto5533 Sergi Okuması: Naz Cuguoğlu & Övül Ö. Durmuşoğlu

----------------Please scroll down for English-----------------------

Proto5533 Sergi Okuması: Naz Cuguoğlu & Övül Ö. Durmuşoğlu
Tarih ve Saat: 16 Nisan Cumartesi, 15-17
Buluşma Yeri: 5533, 5. Blok No: 5533, Unkapanı-Istanbul

Proto5533 serisi kapsamında sunulan İskenderiye’den Sonra Tufan sergisi, sanatçılar Ekin Bernay, Eşref Yıldırım, Jorge Mendez Blake, Meriç Algün Ringborg, ve Sultan Burcu Demir’in işlerini bir araya getiriyor. Naz Cuguoğlu’nun küratörlüğünde düzenlenen sergi, bilginin günümüzde dijital ve dijital-olmayan kütüphanelerdeki aşırı bilgi yüklemesinde nasıl organize edildiğini, kontrol altında tutulduğunu ve tüketildiğini araştırıyor.

Bu bağlamda, serginin küratörü Naz Cuguoğlu ve Proto5533 serisinin mentor küratörlerinden Övül Ö. Durmuşoğlu eşliğinde 16 Nisan Cumartesi günü saat 15’te bir sergi okuması gerçekleştirilecek. *** Etkinlik dili Türkçe’dir

-----------------------------------------------------------------------------

Proto5533: Exhibition Reading: Naz Cuguoğlu & Övül Ö. Durmuşoğlu
Date and Time: April 16th, Saturday, 3-5 pm
Meeting Place: 5533, 5. Blok No: 5533, Unkapanı-Istanbul

Proto5533 presents After Alexandria, the Flood with Ekin Bernay, Eşref Yıldırım, Jorge Mendez Blake, Meriç Algün Ringborg, and Sultan Burcu Demir, curated by Naz Cuguoğlu, which explores how the knowledge gets organized, controlled and absorbed in the current information overload of digital and non-digital libraries.

In this context, there will be an exhibition reading with Naz Cuguoğlu -the curator of the exhibition and Övül Ö. Durmuşoğlu, one of the mentor curators of Proto5533 series.*** The reading will be in Turkish.

Proto5533: After Alexandria, the Flood // Proto5533: İskenderiye’den Sonra Tufan


Türkçe metin aşağıdadır

Protocinema Emerging Curator and Artist Series at 5533

Proto5533: After Alexandria, the Flood

Artists: Ekin Bernay, Eşref Yıldırım, Jorge Mendez Blake, Meriç Algün Ringborg, Sultan Burcu Demir Curator: Naz Cuguoğlu
Exhibition Dates: 2 – 23 April 2016, Saturdays 12:00- 18:00  
Opening: April 2, Saturday, 16:00 – 18:00
İMÇ 5. Blok No: 5533, Unkapanı-Istanbul
Recai Mehmed Efendi Library, Cemal Yener Tosyalı Sok. No:26, Unkapanı-Istanbul

After-Party: April 2, Saturday, 21:00 – 01:00
COOP, İstiklal Caddesi, Suriye Pasajı No: 166
 
Publication: After Alexandria, the Flood
Publication Launch & Talk: April 16, Saturday, 16:00 – 18:00
Edited by Gökcan Demirkazık & Designed by Mert Gümren
Contributors: Lesli Jebahar, Mine Kaplangı, Serhat Cacekli, Simge Burhanoğlu, Sine Ergün
 “I went after a book”
Jorge Luis Borges, The Library of Babel
Proto5533 presents After Alexandria, the Flood with Jorge Mendez Blake, Ekin Bernay, Eşref Yıldırım, Meriç Algün Ringborg, and Sultan Burcu Demir, curated by Naz Cuguoğlu, which explores how the knowledge gets organized, controlled and absorbed in the current information overload of digital and non-digital libraries.

Humanity once dreamed of reaching the skies with the Tower of Babel, it once dreamed of owning all the knowledge in the universe with the Alexandria Library, and now we live in the internet age, completely surrounded by information, seemingly limitless and infinite. Today information appears so limitless and chaotic that we begin to wonder who holds the power to control it, how do we navigate and make choices among the glut of information that is available in digital or non-digital libraries? Inspired by Jorge Luis Borges’s short story “Library of Babel” (1941) and its resemblance to internet with its shadowy architecture and infinite hexagons, this exhibition looks for an answer.

Exhibited at Proto5533, Blake’s work “The Borges Library” consists of a mural resembling books and mirrors, inviting the audience to experience the feeling of Borges’s infinite library. Ringborg’s video titled “A World of Blind Chance”, is a play, composed by found sentences from the Oxford English Dictionary, showing an actor who is rehearsing a monologue and whose movements are directed, questioning the control mechanisms and hierarchies of knowledge. Yıldırım’s work “Tweetrary of Babel” deals with the difficulty in trusting the accuracy of data and the ownership of the information control by inviting the audience to contribute to a Twitter feed with autocomplete feature, a manifestation of infinite information flow.

Presented at Recai Mehmed Efendi Library, Demir’s “Index” installation consists of paper-cut globes, creating “text-forms” that present content physically impossible to read while creating a visual library in reference to Borges’s “library-universe” and questioning the hierarchical presentation of libraries and the boundaries of information accessibility. Bernay’s performance invites the audience on a performative journey, taking different routes through library books, questioning interpretation of stories using human inventions like language in a world where the information is under control and writing exists for its own sake.

The catalogue titled “After Alexandria, the Flood” accompanies the exhibition and brings together texts about the works in the exhibition.

For more information on the artists:
Ekin Bernay: http://www.performistanbul.org/index.php/ekin/
Eşref Yıldırım: http://www.galerizilberman.com/zilberman/esref-yildirim-a154.html
Jorge Mendez Blake: http://www.mendezblake.com/
Meriç Algün Ringborg: http://www.mericalgunringborg.com/works.html
Sultan Burcu Demir: http://sultanburcudemir.wix.com/

Naz Cuguoğlu lives and works in Istanbul. She received her BA at Koç University’s Psychology department and MA at Social Psychology department focusing on cultural studies. She writes art critics and conducts interviews for various magazines including Artful Living, Trendsetter and Istanbul Art News. She is the co-founder of Creative Çukurcuma, co-curator of Identity Lab Project in collaboration with Verkstad Konsthall and works at Galeri Zilberman.

Special thanks to: Serhat Cacekli, Esra.Sertoğlu, Gökcan Demirkazık, Mert Gümren, Mine Kaplangı, Sine Ergün, Lesli Jebahar, Galeri Zilberman team, Simge Burhanoğlu, Nilay Dursun, Ender Başkan, Susanne Ewerlöf, Ayşegül Papila, Sevgi & Salih Cuguoğlu, Kayhan Kaygusuz, and contributors of Proto5533’s fundraising campaign.

Proto5533 presents exhibitions by emerging artists and curators, with guidance from art professionals, mentor curators, from Istanbul and abroad. Proto5533 is a collaboration by Protocinema, an itinerant, site-aware art organization, protocinema.org, and 5533, an artist run space, imc5533.blogspot.com.tr, bringing together an active generation and providing the relationships and tools to nurture its meaningful growth.

Selected Curators: Naz Cuguoğlu, Kevser Güler, Mehmet Kahraman, Ghaith Mofeed, Nicole O'Rourke, Ilhan Ozan, Ulya Soley.  Mentor Curators: Celenk Bafra, Curator, Istanbul Modern, Istanbul; Anne Ellegood, Senior Curator, Hammer Museum, Los Angeles; Övül Durmusoğlu, Independent Curator Berlin/Istanbul; Anthony Huberman, Chief Curator, Wattis ICA, San Francisco; November Paynter, Associate Director of Research and Programs, SALT; Yasmil Raymond, Associate Curator, Museum of Modern Art, New York; Mari Spirito, Director, Protocinema, Istanbul/New York; François Quintin, Director Fondation d'entreprise Galeries Lafayette, Paris.

For more information please contact: Mari Spirito, +1917 660 7332, +90541 468 02 14, mari@protocinema.org, or Naz Cuguoğlu, +90536 3398977, nazcuguoglu@gmail.com
 
Protocinema Emerging Curator and Artist Series at 5533

Proto5533: İskenderiye’den Sonra Tufan

Sanatçılar: Ekin Bernay, Eşref Yıldırım, Jorge Mendez Blake, Meriç Algün Ringborg, Sultan Burcu Demir
Küratör: Naz Cuguoğlu
Sergi tarihleri: 2 – 23 Nisan 2016, Her cumartesi 12:00- 18:00  
Açılış: 2 Nisan Cumartesi, 16:00 – 18:00
İMÇ 5. Blok No: 5533, Unkapanı-İstanbul
Recai Mehmed Efendi Kütüphanesi, Cemal Yener Tosyalı Sok No: 26, Unkapanı-İstanbul

Açılış Partisi: 2 Nisan Cumartesi, 21:00 – 01:00
COOP, İstiklal Caddesi, Suriye Pasajı No: 166

Yayın: İskenderiye’den Sonra Tufan
Lansman ve Sohbet: 16 Nisan Cumartesi, 16:00 – 18:00
Editör: Gökcan Demirkazık & Tasarım: Mert Gümren
Yazarlar: Lesli Jebahar, Mine Kaplangı, Serhat Cacekli, Simge Burhanoğlu, Sine Ergün
“Bir kitabın ardına düştüm”
Jorge Luis Borges, Babil Kütüphanesi
Proto5533 serisi kapsamında sunulan İskenderiye’den Sonra Tufan sergisi, sanatçılar Ekin Bernay, Eşref Yıldırım, Jorge Mendez Blake, Meriç Algün Ringborg, ve Sultan Burcu Demir’in işlerini bir araya getiriyor. Naz Cuguoğlu’nun küratörlüğünde düzenlenen sergi, bilginin günümüzde dijital ve dijital-olmayan kütüphanelerdeki aşırı bilgi yüklemesinde nasıl organize edildiğini, kontrol altında tutulduğunu ve tüketildiğini araştırıyor.

Babil Kulesi’yle göğe yükselmenin, İskenderiye Kütüphanesi’yle evrenin tüm bilgisine sahip olmanın hayalini kurmuş olan insanoğlu, günümüzde etrafını sonsuz ve sınırsız bilgiyle donattığı internet çağında yaşıyor. Öyle ki bu sınırsızlık halinde sorguluyoruz: Bilginin kontrolü kimin elinde? Biz dijital ve dijital olmayan kütüphanelerdeki bu bilgi kaosunda nasıl yolumuzu buluyor ve seçimler yapıyoruz?Jorge Luis Borges’in “Babil Kütüphanesi” (1941) hikayesinden yola çıkan ve onun sonsuz altıgenlerden oluşan karanlık yapısıyla pek çok açıdan interneti çağrıştırdığına değinen sergi, bu soruya cevap arıyor.

Proto5533’te sergilenen, Blake’in “Borges Kütüphanesi” işi, kitap sırtını andıran dikdörtgen çizimlerden ve ayna modüllerinden oluşuyor ve izleyicileri Borges’in sonsuz kütüphanesi deneyimini yaşamaya davet ediyor. Ringborg’un tiyatro formatındaki “Kör Talihin Dünyası” adlı videosu, senaryosunu Oxford İngilizce Sözlüğü’nden seçilmiş cümlelerden alıyor. Bir oyuncu, monolog provalarını sürdürürken hareketlerinin kontrol altında tutulması, bilgi hiyerarşisi ve kontrol mekanizmaları üzerine düşündürüyor. Yıldırım’ın “Babil Tivitliği” adlı işi, otomatik tamamlama özelliğine sahip bir Twitter hesabı üzerinden izleyicileri internetteki sonsuz bilgi akışına katkıda bulunmaya davet ederek verilerin gerçekliğine inanmanın zorluğunu ve bilginin kontrolünün kimde olduğunu sorguluyor.

Recai Mehmed Efendi Kütüphanesi’nde sergilenen, Demir’in “Dizin” adlı kağıttan üretilmiş dünya kürelerinden meydana gelen yerleştirmesi, “metin-biçim”ler oluşturarak okunması fiziksel olarak imkânsız bir içerik sunuyor. Kütüphanelerin hiyerarşik sunumunu ve günümüzde bilginin erişilebilirliğinin sınırlarını sorgularken bir yandan da Borges’in “kütüphane-evren” kavramına referansla görsel bir kütüphane yaratıyor. Bernay’ın performansıysa, izleyicileri kütüphane içindeki kitaplar arasında farklı rotalar çizen, performatif bir yolculuğa davet ediyor. Bilginin kontrol altında olduğu ve yazının salt kendisi için var olduğu bir ortamda hikayeleri insan icadı olan dil ve kodlarla anlamlandırmanın olasılığına dair bir deneyim sunuyor.

Sergiye eşlik eden “İskenderiye’den Sonra Tufan” isimli katalog, sergideki işler üzerine olan yazıları bir araya getiriyor.

Sanatçılar hakkında daha fazla bilgi için:
Ekin Bernay: http://www.performistanbul.org/index.php/ekin/
Eşref Yıldırım: http://www.galerizilberman.com/zilberman/esref-yildirim-a154.html
Jorge Mendez Blake: http://www.mendezblake.com/
Meriç Algün Ringborg: http://www.mericalgunringborg.com/works.html
Sultan Burcu Demir: http://sultanburcudemir.wix.com/

Naz Cuguoğlu, İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır. Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisansını tamamladıktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Psikoloji departmanında, kültür çalışmalarına yoğunlaşarak yüksek lisansını tamamlamıştır. Artful Living, Trendsetter ve İstanbul Art News gibi pek çok yayın için yazılar yazmaktadır. Creative Çukurcuma’nın eş-kurucusu, IdentityLab projesinin eş-küratörüdür ve Galeri Zilberman’da çalışmaktadır.

Teşekkürler: Serhat Cacekli, Esra.Sertoğlu, Gökcan Demirkazık, Mert Gümren, Mine Kaplangı, Sine Ergün, Lesli Jebahar, Galeri Zilberman ailesi, Simge Burhanoğlu, Nilay Dursun, Ender Başkan, Susanne Ewerlöf, Ayşegül Papila, Sevgi & Salih Cuguoğlu, Kayhan Kaygusuz, ve Proto5533’ün başlattığı kampanyaya destek veren herkese çok teşekkürler.

PROTO5533 genç sanatçı ve küratörlerin danışmanlık sistemi ve kamusal bir program eşliğinde düzenledikleri bir yıllık bir sergi dizisi. PROTO5533 programı genç sanatçı ve küratörlere sergi düzenleme deneyimi kazanmaları için bir gelişim alanı sağlıyor. Seçilen küratörler, küratöryal sürece dair bilgi ve anlayış kazanmak ve kendi seslerini bulmak için danışmanlarla birlikte çalışıyor. Protocinema ve 5533 kariyerlerinin başlangıcındaki sanatçı ve küratörlere gelişmek için ihtiyaç duydukları araçları sunarak bir sonraki neslin diyaloğa anlamlı bir katkıda bulunacak donanıma sahip olmasını sağlıyor.

Seçilen Küratörler: Naz Cuguoğlu, Kevser Güler, Mehmet Kahraman, Ghaith Mofeed, Nicole O'Rourke, Ilhan Ozan, Ulya Soley.  Danışman Küratörler: Çelenk Bafra, Küratör, İstanbul Modern, İstanbul; Anne Ellegood, Uzman Küratör, Hammer Museum, Los Angeles; Övül Durmuşoğlu, Bağımsız Küratör Berlin/İstanbul; Anthony Huberman, Baş Küratör, Wattis İCA, San Francisco; November Paynter, Araştırma ve Programlar Genel Müdürü, SALT; Mari Spirito, Direktör, Protocinema, İstanbul/New York; François Quintin, Direktör, Fondation d'entreprise Galeries Lafayette, Paris.

Bilgi için: Mari Spirito, +1917 660 7332, +90541 468 02 14, mari@protocinema.org ve Naz Cuguoğlu, +90536 3398977, nazcuguoglu@gmail.com