Stephanie Mold: Alterity Maybe / Başkalık Belki
“Alterity Maybe“
Stephanie Mold
May 16–June 19, 2010
Opening: May 15 at 15:00

Stephanie Mold, a young Austrian artist who has spent several months in Istanbul during four visits and is now an artist-in-residence at Garanti Platform, opens her exhibition at 5533 on May 15, 2010, with three works she created in Turkey.
As a modus operandi, Stephanie Mold exposes herself to different cultural contexts to research artistic, social, and biographical actions. During this process, she interacts and initiates a dialog with others without predicting the outcome of the process. It could be said that she filters different elements encountered in places and situations in order to create portraits. Using the media of documentation, she varies and adapts the format depending on the nature of the project. In short, this exhibition deals with ’Otherness’ and the difficulties of understanding or merging into another culture. As Dietrich Diederichsen said, "I have to perceive the ’other’ not in relation to myself as a romantic illustration of my adventure, as decorative significant friend or as a foe [...] rather, their ’other’ perspective should help me to leave the cage of individuality, of subjectivity and competition, at least for a while."

In the videoloop, Alterity Maybe, she sings along with a musician who sits in front of her studio on Istiklal Caddesi everyday. Reflecting the tradition of the Atisma, a song duel, they sing together, share the same melody, but both stay inside their own perspective without responding to each other. Their relationship seems to be quite fragile and insecure.
Hello Gümüshane is a roadmovie about her trip as museum guard from Linz (Austria) to Gümüshane (Turkey) to meet the mayor of Gümüshane and to present him with a chair. She left the homogeneous world of the Museum of Modern Art in Linz to go on an adventure, but at the end of the process, she had to look at the place she left from a new perspective.
Also shown in this exhibition is the work entitled Meet me there, a series in which she uses drawing and embroidery to draw the viewer into an intimate dialogue. Using a strange alphabet, she reveals hidden stories about Istanbul.

„Başkalık Belki“
Stephanie Mold
16 Mayıs-19 Haziran 2010
Açılış: 15 Mayıs 15:00

İstanbul’a yaptığı dört ziyaret ile burada birkaç ay yaşamış olan ve şuanda Platform Garanti bunyesinde yer alan Istanbul Misafirleri Programi bünyesinde İstanbul'da bulunan Avusturyalı genç sanatçı Stephanie Mold, Türkiye’de çalışmış olduğu üç işten oluşan sergisini 15 Mayıs’ta 5533’te açıyor.
Çalışma biçimi olarak Stephanie Mold; sanatsal, sosyal ve biyografik olayları araştırmak adına kendini çeşitli kültürel içeriklere maruz bırakıyor. Bu süreçte, sonucunda ortaya çıkacak olanı tahmin edemeden etkileşime girdiği diğerleriyle diyalog başlatıyor. Portreler yaratmak adına, yerler ve durumlarda karşılaştığı elemanları bir süzgeçten geçirdiği de söylenebilir. Projenin doğasına göre çeşitli formatlara taşıdığı dokümentasyon araçları kullanıyor. Kısacası; bu sergi başkalıkla ve başka bi kültürle anlaşma ve kaynaşmanın zorluklarıyla ilgileniyor.
Dietrich Diederichsen’nin söylediği gibi; „ötekini, kendimle ilişkilendirerek maceramın romantik bir illüstrasyonu şeklinde değil fakat dekoratif önemli bir arkadaş ya da bir rakip olarak görmeliyim (..) daha doğrusu onların ‚öteki’ perspektifi; bireyselliğin, öznelliğin ve rekabetin kafesini terkederken bana yardımcı olmalı.. en azından bir süreliğine..“

‚Başkalık Belki’ adlı videoda, hergün İstiklal Caddesi’ndeki stüdyo binasının kapısında oturan bir müzisyen ile şarkı söylüyor. Bir nevi şarkı düellosu olan atışma geleneğini yansıtırcasına beraber söylüyor, aynı melodiyi paylaşıyorlar fakat ikisi de kendi perspektiflerinde kalarak birbirlerine karşılık vermiyorlar. Ilişkileri oldukça kırılgan ve güvensiz duruyor.

‚Hello Gümüşhane’; Avusturya-Linz’den Türkiye-Gümüşhane’ye doğru, Gümüşhane belediye başkanı ile görüşmek ve ona bir sandalye takdim etmek üzere yola çıkan bir müze görevlisi olarak yaptığı seyahati konu alan bir yol filmi..Linz Modern Sanat Müzesi’nin homojen dünyasını geride bırakarak bir maceraya atılıyor.Ama sürecin sonunda, bıraktığı bu yere yeni bir perspektiften bakıyor.

Sergide aynı zamanda ‚Meet me there’ adlı iş de bulunuyor..Çizim ve nakışı birarada kullanıldığı bu seri, izleyiciyi samimi bir diyaloga itiyor. Tuhaf bir alfebe ile İstanbul hakkında gizli hikayeler ifşa ediyor.