Living/Matter: In and Through // Canlı/Madde: İçinde ve İçinden

Türkçe metin aşağıdadır

Proto5533
Protocinema Series at 5533
presents

Living/Matter: In and Through
Artists: Essi Kausalainen and Müge Yılmaz
Curator: Kevser Güler
Essi Kausalainen, still, Botanik, 2011
Exhibition Dates: 5-26 March, 2016
Opening: 5 March, 16:00 – 18:00

At İMÇ 5. Blok, No: 5533, Unkapanı, İstanbul

Proto5533 presents Living/Matter: In and Through with works by Essi Kausalainen and Müge Yılmaz curated by Kevser Güler, which explores the distinct attitudes towards nature and living beings.

Together with the technological interventions upon living matter and the global capitalism’s seeing the ‘living being’ as its main capital, the discussions on nature, life and future of living beings have been proliferating in the last couple of decades. The scientific proposal, made to date the new geological era the Anthropocene describing human’s becoming principal agents effecting all life on this planet, also the facts about the ecological crisis and the climate change are calling for rethinking human being’s position and complex web of relationships on earth.
 
Müge Yılmaz’s The Water, the Soil, the Jungle, 2016, is a vitrine installation incorporating the ghillie suits. The ghillie suits are camouflage clothing, mostly used by the nature photographers and bird observers, which have also been used by hunters. Through the installation, Müge refers to human beings’ two particular manners of approaching to nature; the tendencies of the subjectification of the nature that redefines nature as an actant, or the naturalization of the subject which underlines that nature always already embraces each and every living being including human. It also has connotations relating to the myths and stories in which nature is depicted as a talking or acting subject; and at the same time to the current discourses of the environmentalists, which may be summarized with the sentence “We are nature defending itself”.

Essi Kausalainen’s Botanic, 2011 including performative videos and living plants installation explores the possibilities of communication through plants’ ways of being. She anticipates the complex interaction and the dialogue between human beings and plants. By building inter-species companionships and by approaching plants as co-performers she aims to escape the anthropocentric, hierarchical and linear ways of thinking and performing. She has realized the videos in a botanic garden in collaboration with the plants there and in the exhibition space she invites new plants to continue the performance and interact with the visitors during the exhibition period.

In reference to the continuum of nature-culture and human-nonhuman, the dialogue of Botanic, 2011 and The Water, the Soil, the Jungle, 2016, explores new ways of engagement, interaction and possibilities as well as limits of human community. Living/Matter: In and Through intends to open conversations about possible future vocabularies and imaginaries of the post-human subjectivities and the relationship to nonhuman others, to the animate and inanimate beings.

Essi Kausalainen (1979) has studied performance art and theory in Turku Arts Academy and the Theatre Academy of Finland. Her work has been exhibited and performed in venues such as la Galerie (Noisy-le-Sec), Moderna Museet (Malmö), Frankfurter Kunstverein, Museum for Contemporary Art Roskilde, Nikolaj Kunsthalle (Copenhagen) and Kunstraum Bethanien (Berlin).essikausalainen.com

Müge Yılmaz (1985) has studied Photography in ISIA and Visual Arts in Urbino. She concluded a two year residency at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in 2014. Her works has recently been featured in spaces After Hours (Paris), Pratt Manhattan Gallery (New York), WP Zimmer (Antwerp), MoMart (Amsterdam) and Aksanat (Istanbul). mugeyilmaz.com
 
Kevser Guler (1983) studied engineering and philosophy in Bogazici and Galatasaray Universities. She worked in Istanbul Biennial between 2007 – 2014. Since October 2014, she has been working as a researcher for Vehbi Koç Foundation Contemporary Art Museum. Kevser is the associate curator of the contemporary art program of Cappadox, 2016 which will be realized with the theme ‘Let’s Cultivate Our Garden.’

Proto5533 presents exhibitions by emerging artists and curators, with guidance from art professionals, mentor curators, from Istanbul and abroad. Proto5533 is a collaboration by Protocinema, an itinerant, site-aware art organization, protocinema.org, and 5533, off-space run by artists Nancy Atakan and Volkan Aslan, imc5533.blogspot.com.tr, bringing together an active generation and providing the relationships and tools to nurture its meaningful growth. Selected Curators: Naz Cuguoğlu, Kevser Güler, Mehmet Kahraman, Ghaith Mofeed, Nicole O'Rourke, Ilhan Ozan, Ulya Soley. Mentor Curators: Celenk Bafra, Curator, Istanbul Modern, Istanbul; Anne Ellegood, Senior Curator, Hammer Museum, Los Angeles; Övül Durmusoğlu, Independent Curator Berlin/Istanbul; Anthony Huberman, Chief Curator, Wattis ICA, San Francisco; November Paynter, Associate Director of Research and Programs, SALT; Yasmil Raymond, Associate Curator, Museum of Modern Art, New York; Mari Spirito, Director, Protocinema, Istanbul/New York; François Quintin, Director Fondation d'entreprise Galeries Lafayette, Paris.

For more information please contact: Kevser Güler guler.kevser@gmail.com or Mari Spirito mari@protocinema.org +90541 468 0214
 
Proto5533
sunar

Canlı/Madde: İçinde ve İçinden

Sanatçılar: Essi Kausalainen, Müge Yılmaz
Küratör: Kevser Güler
Essi Kausalainen, still, Botanik, 2011
Açılış: 5 Mart, 16:00 – 18:00
Sergi Tarihleri: 5-26 Mart, Pazartesi-Cumartesi

Mekan: 5533, İMÇ 5. Blok, No: 5533, Unkapanı, İstanbul

Proto5533 serisi kapsamında sunulan Canlı/Madde: İçinde ve İçinden sergisi, sanatçılar Essi Kausalainen ve Müge Yılmaz’ın işlerini bir araya getiriyor. Kevser Güler’in küratörlüğünde düzenlenen sergi, doğaya ve yaşayan varlıklara bakış ve temas biçimlerini araştırıyor.

Canlı maddeye teknolojik müdahaleler ve küresel kapitalizmin “canlı varlığı” bir sermaye olarak görmesi, doğa, yaşam ve canlıların geleceği üzerine tartışmaları son yıllarda arttırdı. İnsanın gezegen üzerindeki tüm canlıları etkileyen en belirgin aktör olmasıyla tanımlanan yeni jeolojik çağ Antroposen, ve beraberinde ekolojik kriz ve iklim değişikliği ile ilgili olgular, insanın yeryüzündeki konumu ve ilişkilenme biçimlerini yeniden düşünmeye çağırıyor.

Canlı/Madde: İçinde ve İçinden Essi Kausalainen (Helsinki) ve Müge Yılmaz’ın (Amsterdam) doğaya ve yaşayan varlıklara bakış ve temas biçimleri üzerine düşünen iki işini bir araya getiriyor. Essi’nin video ve bitki yerleştirmesi insanlar ve bitkilerin katmanlı etkileşimini öne çıkarırken; Müge’nin heykel yerleştirmesi insanın doğayla çoktan farklılaşmış ilişkisine dair sorularla ilgileniyor. Essi ve Müge, doğa-kültür ayrımı ile ilgili genel kanılara karşı çıkarak, insan bedeninin yeryüzündeki yeri hakkındaki tartışmalara katkıda bulunuyorlar.

Müge Yılmaz’ın Su, Toprak, Orman, 2016 işi, ‘ghillie’ kostümlerinden yola çıkarak oluşturduğu bir vitrin yerleştirmesi. Bu kostümler günümüzde en çok kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları tarafından kullanılan, geçmişte avcılar tarafından da kullanılmış kamuflaj kıyafetleri. Müge bu yerleştirmesiyle, insanın doğaya yaklaşımının belirgin iki biçimini işaret ediyor; ilki doğayı bir fail olarak öne çıkarak doğanın özneleştirildiği yaklaşım, ikincisi ise özneyi doğayla özdeş tutan, doğanın insan dahil tüm yaşayan varlıklarla bir olduğunun altını çizen öznenin ‘doğalaştırıldığı’ bir yaklaşım. Yerleştirme, doğanın konuşan yada eylemde bulunan bir özne olarak betimlendiği mitler ve hikayeleri de çağrıştırırken; güncel çevre mücadelesinin ‘Biz kendini savunan doğayız’ söylemiyle de ilişki kuruyor.

Essi Kausalainen’in performatif videolar ve canlı bitkilerden oluşan yerleştirmesi Botanik, 2011 ile bitkilerin varoluşuna öykünerek başka iletişim biçimlerinin imkanlarını araştırıyor ve insanlarla bitkilerin katmanlı etkileşimi ve iletişimine odaklanıyor. Türler arası dostluklar inşa ederek ve bitkilere birlikte hareket ettiği performansçılar gibi yaklaşarak, insanmerkezci, hiyerarşik ve lineer düşünme ve performans yollarından uzaklaşmayı hedefliyor. Sergilenen videolardaki performansları bir botanik bahçesinde bitkilerle işbirliği içinde gerçekleştiren sanatçı, sergi mekanına yeni bitkiler davet ediyor ve bu yeni bitkilerin performansı ve izleyici ile etkileşimi devam ettirmesini hedefliyor.

Doğa-kültür ve insan-insanolmayan ayrımlarını sorunsallaştırıp sürekliliklerine işaret ederek, Botanik, 2011 ve Su, Toprak, Orman, 2016’ın diyalogu yeni ilişkilenme ve etkileşim biçimleriyle birlikte, insan topluluğunun imkanları ve sınırlarını da araştırıyor. Canlı/Madde: İçinde ve İçinden, insan-sonrası (post-human) öznellik ve insan olmayan, canlı ve cansız başkalarıyla ilişki biçimlerinin gelecekteki sözcük ve imgeleri üzerine konuşmalar açmayı arzu ediyor.

Essi Kausalainen (1979) Turku Sanat Akademisi ve Finlandiya Tiyatro Akademisi’nde Performans ve Teori okudu. İşlerinin gösterildiği ve performanslarının gerçekleştiği bazı mekanlar La Galerie (Noisy-le-Sec), kim? (Riga), Moderna Museet (Malmö), Frankfurter Kunstverein, Roskilde Çağdaş Sanat Müzesi, Nikolaj Kunsthalle (Kopenhag) ve Kunstraum Bethanien (Berlin). http://www.essikausalainen.com/

Müge Yılmaz (1985) ISIA’da Fotoğraf ve Urbino’da Görsel Sanatlar eğitiminin ardından 2014’te Rijksakademie van Beeldende Kunsten’de iki yıllık misafir sanatçı programını tamamladı. İşleri yakın zamanda After Hours (Paris), Pratt Manhattan Gallery (New York), WP Zimmer (Antwerp), MoMart (Amsterdam) ve Aksanat (İstanbul)’da sergilenmiştir. http://www.mugeyilmaz.com/

Kevser Güler (1983) Boğaziçi ve Galatasaray Üniversitelerinde mühendislik ve felsefe eğitimi aldı. 2007 – 2014 yılları arasında İstanbul Bienali’nde çalıştı. Ekim 2014’ten bu yana, Vehbi Koç Vakfı Güncel Sanat Müzesi için araştırmacı olarak görev yapıyor. ‘Gelin Bahçemizi Ekelim’ temasıyla gerçekleştirilecek Cappadox, 2016’nın çağdaş sanat programının yardımcı küratörlüğünü üstleniyor.

PROTO5533 genç sanatçı ve küratörlerin danışmanlık sistemi ve kamusal bir program eşliğinde düzenledikleri bir yıllık bir sergi dizisi. PROTO5533 programı genç sanatçı ve küratörlere sergi düzenleme deneyimi kazanmaları için bir gelişim alanı sağlıyor. Seçilen küratörler, küratöryal sürece dair bilgi ve anlayış kazanmak ve kendi seslerini bulmak için danışmanlarla birlikte çalışıyor. Protocinema ve 5533 kariyerlerinin başlangıcındaki sanatçı ve küratörlere gelişmek için ihtiyaç duydukları araçları sunarak bir sonraki neslin diyaloğa anlamlı bir katkıda bulunacak donanıma sahip olmasını sağlıyor.
Seçilen Küratörler: Naz Cuguoğlu, Kevser Güler, Mehmet Kahraman, Ghaith Mofeed, Nicole O'Rourke, Ilhan Ozan, Ulya Soley.  Danışman Küratörler: Çelenk Bafra, Küratör, İstanbul Modern, İstanbul; Anne Ellegood, Uzman Küratör, Hammer Museum, Los Angeles; Övül Durmuşoğlu, Bağımsız Küratör Berlin/İstanbul; Anthony Huberman, Baş Küratör, Wattis İCA, San Francisco; November Paynter, Araştırma ve Programlar Genel Müdürü, SALT; Mari Spirito, Direktör, Protocinema, İstanbul/New York; François Quintin, Direktör, Fondation d'entreprise Galeries Lafayette, Paris.

Daha fazla bilgi için Kevser Güler guler.kevser@gmail.com, Mari Spirito mari@protocinema.org  +90541 468 0214