"Mülkiyetin Derinliği– Derinliğin Mülkiyeti"
Ezgi Kılınçaslan
April 12 – May 8, 2010
Sergi açılış: 13Nisan saat 15:30

6 yıldır Berlin'de bulunan Ezgi Kılınçaslan, Berlin UdK daki master eğitiminin ardından “Mülkiyetin Derinliği– Derinliğin Mülkiyeti’’ adlı yerleştirmesi ile 12 Nisan – 8 Mayıs tarihleri arasında 5533 güncel sanat mekanında yer alacak.
Ezgi Kılınçaslan’ın son yerleştirme çalışmasına adını veren “Mülkiyetin Derinliği - Derinliğin Mülkiyeti’’ cinsiyet, sınırlar ve mülkiyet kavramları üzerine eğiliyor. Postkolonial perspektifte cinsiyet koşullarını ve onun güçle ilişkisini irdelerken,video, fotoğraf ve enstalasyon gibi farklı disiplinleri bir araya getiriyor. Sanatçı kullandığı malezeme açısından, ilk bakişta bunu sinirli bir coğrafya içinde tematize ediyor gibi görunse de meseleye ,daha derinlikli ve kapsamlı bir sorgulamayla bakma çabasinda. Kullandığı "Hudut Namustur" askeri sloganı ve diğer elemanlar üzerinden kurduğu ilişki ile cinsiyeti kontrol etmek isteyen ataerkil denetleme mekanizmalarını sınırlar ötesi bir tartışma boyutuna çekiyor.
Ezgi Kılınçaslan’ın “Mülkiyetin Derinliği - Derinliğin Mülkiyeti” adlı yerleştirmesi 8 Mayısa kadar 5533 sanat mekanında görülebilir. 5533 Çarşamba – Cumartesi 13:00 – 18:00 saatleri arasında açık. (HYPERL
Sergi açılış: 13Nisan saat 15:30
Detaylı bilgi için: Kubilay Mert Ural kubilaymertural@gmail.com
İmc5533@gmail.com www.imc5533.blogspot.com

“Property of Deepness – Deepness of Property”
Ezgi Kılınçaslan
April 12 – May 8, 2010
Exhibition Opening: April 13 at 15:30

After finishing her masters degree at UdK and living six years in Berlin, Ezgi Kılınçaslan presents her latest installation, between April 12 and May 8 at the contemporary art center 5533.
Kılınçaslan’s latest installation “Property of Deepness – Deepness of Property” deals with concepts related to gender, boundaries, and property. While investigating from a post-colonial perspective the power relations in conditions related to gender, the artist combines interdisciplinary techniques such as video, photography, and installation. From the perspective of the materials used, even though at first glance the theme may appear to be restricted within a narrow geography, she is striving to make a deep and comprehensive investigation of the event. By establishing a relationship between the “Morality is the boundary” military slogan and the other elements, she takes the discussion beyond the boundaries of patriarchic mechanisms attempting to control gender.
Ezgi Kılınçaslan’s installation, “Property of Deepness –Deepness of Property”, can be seen at 5533 art center until May 8.
5533 is open from Wednesday through Saturday between 13:00 and 18:00. (Imc5533@gmail.com)
For detailed information please contact: Kubilay Mert Ural, kubilaymertural@gmail.com (0544 454 97 93)
Address: IMC 5th Block No. 5533, Unkapani, Istanbul.
www.imc5533.blogspot.com