Mehmet Dere / PaybackTürkçe metin aşağıdadır

Proto5533 Protocinema Series at 5533
presents

Mehmet Dere
Payback

10 Pay Kuponu, 1968
Opening event: Saturday, August 29, 4:00-6:00 pm
Exhibition date: August 29-September 27, 2015
Open: Saturdays, 12:00 pm-6:00 pm; during Biennial week, open Thursday, Friday, Saturday
İMÇ 5. Blok No: 5533, Unkapanı-Istanbul

Proto5533 presents the first exhibition, in a series of emerging artist and curator projects, featuring the artist Mehmet Dere curated by Ilhan Ozan. The exhibition, titled Payback, brings together two site-specific sculptural works by Mehmet Dere that revolve around the social and economic significance of İstanbul Manifaturacılar Çarşısı [Istanbul Textile Traders Market] (İMÇ), a landmark that was built in the 1960s and is marked as a major example of Turkish modernist architecture.

Mehmet Dere’s Untitled I (2015) is an oversized reproduction of a ‘pay kuponu,’ which was a promotional coin offered by the daily newspaper Günaydın. This coin was implemented in the late 1960s and the early 1970s at the time when new structures for economic developments encouraging capitalist consumption intersected with national development plans. In this context, the work refers to the development of a modern lifestyle through the act of collecting and acquiring modern household items, as well as new consumption habits in relation to the necessities of urban life of this period. By reappropriating ‘pay kuponu,’ a medium of exchange in everyday life, Dere reveals the tension between the ‘modern utopia’ he questions and the social reality of urban life that was accompanied by urban gentrification, unemployment and social conflicts of the time. The installation of the work implies that the space of 5533 has been flipped, much like the coin itself, pointing to the unpredictable consequences of modernization and urbanization, which despite being seen as economic policies of the period did not bring intended prosperity.

Untitled II (2015), positioned outside of the exhibition space, is also an oversized reproduction, this time of ‘Fırdöndü,’ an object similar to a dice. It was played in games in Turkey dating back to the 1960s. Each of its six surfaces has a different command: ‘Put one,’ ‘Take two,’ ‘Put two,’ ‘Take one,’ ‘Everybody puts one,’ ‘Take all.’ ‘Fırdöndü’ is described in the Turkish Language Association’s (TDK) dictionary as ‘brass, six surfaced gambling tool played like a turning-top.’ Relevant to this context is Dere’s reference to taking and giving as well as the unpredictable action of a gam(bl)e. As an object, it also reflects the artist’s concerns with the social impact of financial psychologies. Additionally, the artist deals with the construction of national ideals and the physical constructions of urbanization by producing the work from cement - the primary building material of the era he evokes.

As Mehmet Dere’s practice is characterized by what is culturally and socially at stake in present-day Turkey, he traces the sociocultural and economic implications of these two found objects in the exhibition through correspondences with the devalued present state of İMÇ and its historical significance.

Born in 1979, Mehmet Dere graduated from Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts Department of Painting, 2004. He is the founder of artist run space 49A and a member of K2 Contemporary Art Center in İzmir. Dere was awarded the special prize at the ‘27th Contemporary Artists Exhibition’ at Akbank Art Beyoğlu. In addition to his solo exhibition at Rampa Gallery, 2011; the group exhibitions he participated in include: ‘When Ideas Become Crime’, Tütün Deposu, Istanbul, 2010; ‘Port İzmir 2, Silence_Storm, International Contemporary Art Triennial’, Izmir, 2010; ‘I am Here, The Time is Now’, Rotterdam, 2008; ‘10th İstanbul Biennial Special Project’, Santralistanbul, 2007.

Born in 1987, Ilhan Ozan is a curator, researcher and writer. He received his Bachelor’s in Sociology at Marmara University, 2009; Master’s in Philosophy and Social Thought at Istanbul Bilgi University, 2012. He is a regular contributor to the artist-centered online publication m-est.org. He currently works in Research and Programs at SALT, Istanbul.

Proto5533 presents exhibitions by emerging artists and curators, with guidance from art professionals, mentor curators, from Istanbul and abroad. Proto5533 is a collaboration by Protocinema, an itinerant, site-aware art organization, protocinema.org, and 5533, an artist run space, imc5533.blogspot.com.tr, bringing together an active generation and providing the relationships and tools to nurture its meaningful growth. Selected Curators: Naz Cuguoğlu, Kevser Güler, Mehmet Kahraman, Ghaith Mofeed, Nicole O'Rourke, Ilhan Ozan, Ulya Soley. Mentor Curators: Celenk Bafra, Curator, Istanbul Modern, Istanbul; Anne Ellegood, Senior Curator, Hammer Museum, Los Angeles; Övül Durmusoğlu, Independent Curator Berlin/Istanbul; Anthony Huberman, Chief Curator, Wattis ICA, San Francisco; November Paynter, Associate Director of Research and Programs, SALT; Yasmil Raymond, Associate Curator, Museum of Modern Art, New York; Mari Spirito, Director, Protocinema, Istanbul/New York; François Quintin, Director Fondation d'entreprise Galeries Lafayette, Paris.

For more information please contact:
Mari Spirito, +1917 660 7332 +90541 468 02 14mari@protocinema.org,
or Ghaith Mofeed, +90536 073 4087 ghaith@protocinema.org

Mari Spirito
PROTOCİNEMA
mari@protocinema.org
+1917 660 7332 +90541 468 02 14

LATIFA ECHAKHCH  August 31 - October 24, 2015  Istanbul
Announcing PROTO5533 - Protocinema Series of Emerging Artists and Curators at 5533, 2015-16

Discover Art|Basel Crowdfunding Initiative
kickstarter.com/pages/artbaselProto5533 Protocinema Series at 5533
sunar

Mehmet Dere
Payback

10 Pay Kuponu, 1968
Açılış: 29 Ağustos Cumartesi, 16:00 -18:00
Sergi tarihi: 29 Ağustos-27 Eylül 2015
Sergi, Cumartesi günleri 12:00 -18:00; Bienal haftası Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri açıktır.
İMÇ 5. Blok No: 5533, Unkapanı-İstanbul

Proto5533 genç sanatçı ve küratör projelerinin ilk sergisini sanatçı Mehmet Dere’yle İlhan Ozan’ın küratörlüğünde sunar. Payback adlı sergi, Mehmet Dere’nin 1960’larda inşa edilmiş ve modern Türkiye mimarisinin başlıca örneklerinden olan İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nın (İMÇ) sosyal ve ekonomik önemi etrafında mekâna özgü ürettiği iki heykele yer verir.

Mehmet Dere’nin İsimsiz I (2015) adlı işi, Günaydın gazetesinin 1960’ların sonu ve 1970’lerin başında verdiği ‘pay kuponu’nun büyütülerek yeniden üretimidir. ‘Pay kuponu’nun verildiği yıllar, kapitalist tüketimi teşvik eden yeni yapıların ulusal kalkınma planlarıyla kesiştiği bir döneme denk gelir. İş bu bağlamda, kent hayatının gereksinimlerine atfen biriktirme ve modern ev aletleri alarak yeni tüketim alışkanlıkları edinme üzerinden modern bir yaşam tarzının gelişimini değerlendirir. Dere, bir süre paranın muadili bir değişim aracı olarak da kullanılan ‘pay kuponu’nu yeniden düzenleyerek, söz konusu ‘modern ütopya’ ve dönemin kentsel dönüşüm, işsizlik ile sosyal çatışmaları dahilinde kent hayatının gerçekleri arasındaki gerilime değinir. İsimsiz I, sergi alanına atılmış bir para gibi görünen yerleştirmesiyle 5533’ün mekânının tarihsel dönüşümüne dikkat çekerken, dönemin ekonomi politikalarının hedeflediği refahın aksine, modernleşme ile kentleşmenin öngörülmeyen sonuçlarına da işaret eder.

Sergi mekânının dışına yerleştirilen İsimsiz II (2015) ise, bu kez başka bir nesnenin, ‘Fırdöndü’nün büyütülerek yeniden üretimdir. Oyun zarına benzeyen bu nesne, Türkiye’de 1960’lardan itibaren popüler olur. Altı yüzünden her biri ayrı bir komut içerir: ‘Bir koy’, ‘İki al’, ‘Bir al’, ‘İki koy’, ‘Birer koyunuz’, ‘Hepsini al’. Sözcük, Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde ‘Topaç gibi çevrilerek oynanan, tunçtan, altı köşeli bir kumar aracı’ şeklinde tanımlanır. Bu bağlamla ilişkisi, Dere’nin alma ve verme referanslarının yanı sıra, bir oyunda elin öngörülemezliği üzerinden kurulur. ‘Fırdöndü’ bir nesne olarak aynı zamanda sanatçının, mali kaygıların sosyal etkilerine yönelik ilgisini yansıtır. Sanatçı bu işi, söz konusu dönemin temel yapı malzemesi olan çimentodan üreterek hem ulusal ideallerin inşasına hem de kentleşmenin gereği olarak görülen yapılaşmaya atıfta bulunur.

Mehmet Dere’nin pratiği günümüz Türkiye’sinde kültürel ve toplumsal olarak kaybolmakta olana odaklanır. Sanatçı, sergide iki buluntu nesneden yola çıkarak İMÇ’nin tarihsel önemi ve bu önemini yitirdiği bugünkü duruma dair ortaklıklar üzerinden, bu nesnelerin sosyokültürel ve ekonomik göstergelerinin izini sürer.

1979 yılında doğan Mehmet Dere Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu (2004). İzmir merkezli güncel sanat mekânı 49A’nın kurucusu ve K2 Güncel Sanat Merkezi’nin üyesi olan Dere, ‘27. Akbank Günümüz Sanatçıları Sergisi’nde özel ödülü aldı. Rampa Galeri’deki kişisel sergisinin (2011) yanı sıra, katıldığı karma sergileri arasında: ‘Fikirler Suça Dönüşünce’, Tütün Deposu, İstanbul (2010); ‘Sessizlik-Fırtına, Port İzmir 2. Uluslararası Çağdaş Sanat Trienali’, İzmir (2010); ‘I am Here, The Time is Now’, Rotterdam (2008); ‘10. İstanbul Bienali Özel Projeler’, Santralistanbul (2007) bulunur.

Ilhan Ozan 1987 yılında doğan küratör, araştırmacı ve yazar. Lisansını Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde (2009), yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı’nda (2012) tamamladı. Sanatçı merkezli online yayın m-est.org’un düzenli katkıcılarından olan Ozan, SALT Araştırma ve Programlar’da çalışıyor.

Proto5533 İstanbul ve yurt dışından sanat profesyonellerinin rehberliğinde genç sanatçı ve küratörlerin düzenlediği sergiler sunar. Etkin bir kuşağı bir araya getirip, anlamlı gelişimi için gerekli ilişki ve araçları sağlayan Proto5533, farklı yerlerde mekâna duyarlı sergiler düzenleyen Protocinema(protocinema.org) ve sanatçılar tarafından yürütülen 5533’ün (imc5533.blogspot.com.tr) işbirliğiyle gerçekleşmektedir. Seçilen Küratörler: Naz Çuğuoğlu, Kevser Güler, Mehmet Kahraman, Ghaith Mofeed, Nicole O’Rourke, İlhan Ozan, Ulya Şoley. Danışman Küratörler: Çelenk Bafra, Küratör, İstanbul Modern, İstanbul; Anne Ellegood, Uzman Küratör, Hammer Museum, Los Angeles; Övül Durmuşoğlu, Bağımsız Küratör Berlin/İstanbul; Anthony Huberman, Baş Küratör, Wattis İCA, San Francisco; November Paynter, Araştırma ve Programlar Direktör Yardımcı, SALT; Mari Spirito, Direktör, Protocinema, İstanbul/New York; François Quintin, Direktör, Fondation d'entreprise Galeries Lafayette, Paris.

Detaylı bilgi için:
Mari Spirito, +1917 660 7332 +90541 468 02 14mari@protocinema.org,
Ghaith Mofeed, +90536 073 4087 ghaith@protocinema.org
Mari Spirito
PROTOCİNEMA
mari@protocinema.org
+1917 660 7332 +90541 468 02 14

LATIFA ECHAKHCH  August 31 - October 24, 2015  Istanbul
Announcing PROTO5533 - Protocinema Series of Emerging Artists and Curators at 5533, 2015-16

Discover Art|Basel Crowdfunding Initiative
kickstarter.com/pages/artbasel