Nazlı Gürlek ve Ali Kazma konuşması
Nazlı Gürlek ve Ali Kazma konuşması, 5533, 14 Mayıs 2011 Cumartesi, 15:00
5533 5. Blok İMÇ, Unkapanı, İstanbul www.imc5533.blogspot.com imc5533@gmail.comAli Kazma'nın video işleri, tıp, sanayi, sanat ve zanaat alanlarında çalışan birey ve grupları, tekstil fabrikası, tamir ve tasarım atölyeleri, mezbaha, ameliyathane ve dans stüdyosu gibi üretim ve onarım mekanlarını kapsayan iş ortamlarında çalışırken gösterir. Kazma'nın konularına yaklaşımı, zamanla, insan aktivitesini gözlemleyerek ilişkiye geçen arkeolojik yöntemle yakınlık gösterir. Her ikisi de zamanla benzer yöntemlerle ilişki kurmaya çalışır, ancak farklı şekilde, arkeoloji insanoğlunun geçmiş yaşantı ve kültürlerini anlamaya çalışırken, Kazma'nın video işleri, günümüzün artefaktlarının üretim biçimleri üstünden şimdiyi, bugünü, bu anı kazır, inceler, derler, belgeler.
Ali Kazma, şu anda, önceki işlerinde izlediğinden farklı bir yaklaşımla, geçmiş ve şimdiyi bir arada düşünen bir ''kitap projesi'' üstünde çalışıyor. İsviçreli Editions Take 5 yayınevi tarafından yayınlanacak olan bu sanatçı kitabında, kitap yapımını ve saklanmasını belgeleyen fotoğraflar yer alacak: İsviçre ve Fransa'daki yayınevleri, offset ve arkaik teknikleri kullanan matbaalar, ciltciler, modern grafik tasarımcılar, ulusal kütüphanelerde saklanan ender eserlerden Shakespeare'in yayınlanmış ilk toplu eserlerinden, Kuran'lara, 2000 yıllık Antik Yunan eserlerinden Borges'in elyazmalarından e-kitaplara kadar kitaplar üstüne herşeyi belgeleyen yüzlerce fotoğraftan oluşan geniş bir görsel arşiv.
5533 Ali Kazma'yı bu projesi üstünde konuşmaya davet etti. Konuşma, sanatçıya ve çevresindekilere, sürmekte olan projeyle ilgili fikirleri paylaşma, beraber düşünme ve deneme için bir alan açacak.
Nazlı Gürlek ve Ali Kazma konuşması 14 Mayıs Cumartesi saat 15:00'da.

Nazlı Gürlek in conversation with Ali Kazma, 5533, Saturday 14th May 2011, 3 pm
5533 5. Blok İMÇ, Unkapanı, İstanbul www.imc5533.blogspot.com imc5533@gmail.comAli Kazma's video works show individuals and groups of people performing routine tasks relevant to their professions in medicine, industry, art and crafts. The filmed spaces include a textile factory, repair and design workshops, a slaughterhouse, an operating room and a dance studio. Kazma's approach to his subjects resemble archeology in that it relates to time by means of tracing the human activity. While archeology explores the past lives and cultures of the human beings, Kazma's video work inscibes, studies, collects and documents now, today, the present moment through modes of production of today's artifacts.
Ali Kazma is now working, with a slightly different approach, on a ''book project'' which simultaneously reflects upon the past and present. Being prepared for publication by the Swiss publishing house Editions Take 5, this artist's book includes a selection of photographs taken by Kazma that document the production and conservation processes of books: a large archive of work made at publishers in Switzerland and France, inside the shops that work with both offset and arcaic printing and binding methods and techniques, modern graphic designers, as well as documentation of rare books preserved at various national libraries that range from the first collected works of Shakespeare, to Qurans, from 2000-year-old Greek pieces, to Borges' manuscripts and to e-books.
5533 invites Ali Kazma to talk and expand on his work in progress. The talk will offer the artist and the people around him the possibility to view, reflect upon and try out ideas in relation to this project.
Nazlı Gürlek will be in conversation with Ali Kazma on Saturday 14th May 2011, 3 pm.