Bütün Bunları Düşünürken… / While thinking about all of this…
please scroll down for english Bütün Bunları Düşünürken…

Gülçin Aksoy ve Nancy Atakan bir yıl boyunca, Liverpool’lu bir kadın sanatçı topluluğu ile işbirliği içerisindeydiler. Bu süreçte çalışmaları ile eşzamanlı üç farklı yayından oluşan bir seri çıkardılar ve Liverpool bienaline paralel etkinlik olarak bir sergi açtılar. Ortak nokta, uzak coğrafyalardaki sanatçıların işbirliğini denemeleri üzerineydi. Aynı zamanda yaşadıkları coğrafyaların karşıtlığı, davranış biçimleri, sanatı, sanatçıyı algılayış biçimleri, sanat pratikleri konuları tartışma ve deneyimleme alanları içeresindeydi.

Bir yıl süren araştırmaları sonucu, kendi hayat deneyimlerini de ele alarak, kişisel çalışmalarını açımlamaya başladılar. Aksoy ve Atakan kendi kişisel pratiklerini incelediklerinde, küresel sistemin dolaşım politikalarına  farklı  yönlerden yaklaşsalar bile sorunun ortak olduğunu fark ettiler. Liverpool’da gösterdikleri işlerle birlikte, çalışmalarının kesişim noktası olan ortak projeyi, “İnsan Durdurulur Nesne Gezdirilir” başlıklı sergide sunacaklar.

Ayrıca sergi ile bağlantılı olarak aşağıdaki konuları tartışmak üzere bir oturum gerçekleştirmek istemektedirler:

Modern dünya görüşü, özgürlük projesi üreten bir dünyaydı. Projenin çökmesi, sayısız bölünmeye yol açtı. Sağa sola salınan savrulan, kendinden merkezli, güç birlikçi bölünmeler. Bir çok kavramla birlikte özgürlük kavramının anlamı da değişti. Belki de bu yüzden tarih yeniden ele alınıyor; bugünü yeniden yorumlamak için ­‘geçmiş’ bir zemin oluşturuyor. Bu zeminin kimin tarafından belirleneceği önemli bir soru. Mağdurun tarih yazdığı pek görülmemiştir. Tarih yazımı bugüne dek merkez düşüncenin etrafında şekillenmiştir. Araştırma temelli sergilerin, kendine has yöntemleri kullanarak yapılması ve bu tür sergilerin çoğalması bugün merkez düşüncenin ekseninin kaymaya başladığına mı işaret eder. Kişisel tarihimizi, kendi bakış açımızdan, kendimiz yazabilir miyiz?

Katılıma açık bu oturumda, yukarıdaki konuları tartışmak üzere sizleri 6 Nisan, Cumartesi günü saat 15:00-17:00 arası 5533’e davet ediyoruz.


Katılımcılar:
Prof. Dr. Leyla Neyzi (Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Bölümü)
Doç. Gülçin Aksoy (Sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü)
Dr. Nancy Atakan (Sanatçı, Yazar, 5533 Kurucularından)
Asena Günal (Depo Proje Koordinatörü)
Merve Elveren (SALT Araştırma ve Programlar)
Ayfer Karabıyık (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Doktora Öğrencisi)
Moderatör: Filiz Avunduk (5533 Proje Yöneticisi, NON Stage Eş Yönetici, Orta Doğu Danışmanı Frieze Sanat Fuarı, Küratör Asistanı Türkiye Pavyonu 2013 Venedik Bienali)

Oturum Türkçe olacaktır.


“While thinking about all of this…”

For the past year, Gülçin Aksoy and Nancy Atakan collaborated with a Liverpool women artist’s group, Trading Stations. The aim was to experiment with potential models for inter-regional artistic collaboration. During this process, they dealt with concepts regarding contrasts between life styles, behavior patterns, art definitions, artistic perceptions, and artistic practices. As an answer to many questions that arose from their experiences working in the Trading Stations project, Aksoy and Atakan co-produced an artwork that will be presented in the 5533 exhibition, “Retaining People, Circulating Objects”, in addition to examples of their individual research-based artwork.

Perhaps the present increase in research-based exhibitions using innovative methodology indicates the slippage of power axes. The Modern worldview promoted the idea of freedom. As this system fell apart, the world fragmented; chaos, innumerable clashes, and the collapse of hegemonies resulted.  Along with many other concepts, the meaning of freedom changed. To interpret the present, the platform about the ‘past’ must be re-formulated. The important question seems to be who is now ‘free’ to help determine this platform? Until the present, history has been written in accordance with the thoughts of those in power; the defeated, the weak, those from the periphery have rarely had a chance to present their viewpoint. The important question for us is: Can Turkish artists and intellectuals now help write their own history from their own perspective?

We invite the public to join us on Saturday April 6th between 15:00 and 17:00 at 5533 to discuss these issues and investigate different artistic research-based approaches.

Participants:
Prof. Dr. Leyla Neyzi (researcher, Faculty of Arts and Social Sciences at Sabancı University)
Associate Professor Gülçin Aksoy (artist, Painting Department at Mimar Sinan University of Fine Arts)Dr. Nancy Atakan (artist, writer, co-founder of 5533)
Asena Günal (Project Coordinator for Depo)
Merve Elveren (Research and Programs at SALT)
Ayfer Karabıyık (Doctoral student at Mimar Sinan University of Fine Arts)

Moderator:
Filiz Avunduk (program director 5533, co-director of NON-stage, Middle East Consultant Frieze Art Fair, and curatorial assistant for Pavilion of Turkey at the upcoming 2013 Venice Biennial)

The conference will be in Turkish.