3 Eylül Salı 16:00 Pelin Tan Sunumu // Tuesday, September 3 Presentation by Pelin Tan at 16:00


please scroll down for English
 "Şarkılar ve yerler kitabı"
3 Eylül, 16:00-18:00
Sunum
Pelin Tan
Şarkılar ve Yerler Kitabı”nın birinci atölye çalışması kapsamında, tarihçi sosyolog Pelin Tan 3 Eylül saat 16:00’da 5533’te bir sunum yapacak. Tan, Jean François Perouse’un çalışmalarına referansla kentsel çepher üzerine olan fikirlerini tartışacak, Sevgi Ortaç’ın çalışmalarını gösterecek ve dünyada farklı şehirlerde sanatçı ve aktivistlerin kentsel mekanla ilişkili pratiklerinden örnekler paylaşacak.
Tan sosyoloji, sanat tarihi ve mimarlık eğitimi almış bir araştırmacı. Doktorasını kentsel alanda sosyal angajmanlı sanat üzerine Istanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora sonrası araştırmasını Massachussets Teknoloji Enstitüsü’nde sanatsal araştırma metodolojisi üzerine yaptı. 2013 sonbaharından itibaren Tan Mardin Artuklu Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nde çalışmalarını sürdürecek.
Tan 2003 yılında WdW/TENT kurumlarına misafir kuratör olarak davet edildi ve Rotterdam’da sanatçı kollektifleri ve inisyatifleri üzerine kapsamlı bir belgesel çekti. 2012 yılında Japonya Vakfı desteği ile Japonya’da kapsamında bir alan araştırması yaptı. Sanatçı inisiyatiflerinin geleceğiyle ilgili Anton Vidokle’yle Bergen Assembly’de (2013) ve Times Museum (2013, Çin)’de gösterilen iki bilimkurgu filmi yönetti. Artıkişler video kollektifiyle işbirliği yapan Tan ayrıca sanat ve emek üzerine küratör Önder Özengi’yle bir niceliksel araştırma yapıyor. Tan, Adhocracy başlıklı 1. İstanbul Tasarım Bienali’nde yardımcı küratör olarak çalıştı. NOON Gwangju Bienali Vakfı dergisi NOON’un ve ARTMargins’in danışman editörüdür.  Yayınları: “Ethics of Locality: Urban Commons" (2013, Barcelona) and "Unconditional Hospitality and Threshold Architecture" (2013, Barcelona). “Istanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali” kitabının Ayşe Çavdar’la eş-editörlüğünü yaptı. Tan, birçok şehirde yaşıyor ve çalışıyor.
Projeyle ilgili detaylı bilgi için  www.imc5533.blogspot.com.

"Book of songs and places"
September 3, 16:00-18:00
Lecture by
Pelin Tan

During the first session of "Book of songs and places" on September 3 at 16:00 at 5533, art historian and sociologist, Assistant Professor Dr. Pelin Tan will discuss about the meaning of urban peripheries (by providing reference to Jean Francois Perouse), show works by Sevgi Ortaç as well as examples of practices from different cities around the world and of work by artists and activists engaged in urban space.
Tan is a researcher trained in sociology, art history and architecture. She completed her Phd on socially engaged art in urban space at ITU and post-doc research at MIT on methodology of artistic research. Tan is working at the Architecture Faculty of Mardin Artuklu University. Tan researched extensively on artist run spaces/collectives; she did a documentary film "Roaming around" on artist initiatives in Rotterdam during her visiting curatorialship at WdW/TENT (2003). She conducted a field research on in Japan (2012, Japan Foundation). She directed two films with artist Anton Vidokle on the future of artist run institutions exhibited in Bergen Assembly (2013) and working on the next one.  She also collaborates with the video collective Artıkişler and is working on a research about art and labor with curator Önder Özengi.  Tan worked as an associate curator of Adhocracy at the 1st Istanbul Design Biennial, Istanbul, in 2012. She is an advisory editor of NOON (Gwangju Foundation journal) and ARTMargins (MIT). Her publications include "Ethics of Locality: Urban Commons " (2013, Barcelona) and "Unconditional Hospitality and Threshold Architecture" (2013, Barcelona). Recently, co-edited a book on urban transformation with Ayşe Çavdar. Tan lives and works in a loft of city around.
For more details about the project please visit www.imc5533.blogspot.com.