"Şarkılar ve Yerler Kitabı" projesine katılmak için açık çağrı // Open call for participation to "A Book of Songs and Places"please scroll down for english 

Şarkılar ve Yerler Kitabı

atölyeler: September 2-7
11-17 Eylül
18-24 Eylül

yer: 5533
İMÇ 5. Blok No. 5533
Unkapanı, Istanbul

Maxime Hourani’nin
13. İstanbul Bienali Kapsamındaki Projesi
küratör: Fulya Erdemci

Üç atölyeden oluşacak projede farklı müzisyenler, sanatçılar, mimarlar, sosyologlar, öğrenciler ve diğer ilgililer için şarkı sözü yazma atölyeleri düzenleyecekler.  Katılımcıların işbirliğiyle gerçekleşecek atölye çalışmaları, İstanbul’un çevresinde bulunan farklı coğrafi alanlarda kırsal hayatın kentsel dönüşümle birleştiği  ve gizli güç dinamiklerinin ortaya çıktığı yerlere odaklanıyor. Proje, arazinin nasıl temsil edildiğine bakacak ve arazi sanatının praksisini sorgulayarak farklı simgeleme metodlarını görsel ve işitsel yöntemlerle araştıracak.

İstanbul’un çevresinde bulunan, çoğu zaman çorak ve spekülatif olarak görülen araziler, şehir planlama ve gelişi güzel yapılaşma sürecinde göz ardı ediliyor. Atölye çalışmaları bu yerlere, yaratıcı düşünceye açık, araştırma alanları olarak odaklanmayı hedefliyor.  Proje şehir merkezinin dışında bulunan doğal ve mimari arazileri inceleyerek kentsel dönüşümün getirdiği değişiklikleri sorguluyor.

Her altı günlük atölye çalışması İstanbul’un doğu veya batısına düzenlenecek bir çevre gezisiyle başlayacak. Gezi süresince katılımcılar alan üzerindeki fiziki izleri belgeleyecek. Araştırmanın sonuçları 5533’te sunulacak. Müzisyenler ve atölye katılımcıları bu araştırma belgelerini, fiziki araziyi, insan manzaralarını ve bu öğelerin kentsel dönüşümle olan ilişkisini yorumlayan şarkı sözleri yazmak için kullanacaklar. Atölye çalışmaları boyunca davet edilen konuşmacılar, İstanbul’un çevresindeki gelişmeleri, sanat tarihi, müzik, mekansal planlama, siyasi tarih ve sosyoloji gibi farklı bakış açıları üzerinden ele alacaklar.

Atölye çalışmaları sonucunda elde edilen malzemeyle, bölgenin coğrafyasıyla ilgili görsel ve tarihsel  bilgiler veren bir şarkı kitabı derlenecek. Bir sunum şekli olarak şarkılar, İstanbul’un kırsal çevresinde bulunan tartışmalı bölgelerin ses manzarasını çizecek.

Şarkılar ve Yerler Kitabı”nın 2-7 Eylül arasında gerçekleşecek ilk oturumu, katılımcıları Tuzla bölgesinde bulunan Formula 1 Parkı’na götürecek. Gezinin sonucunda, Korhan Eren gezilen coğrafi alanı temsil eden sesleri keşfetmek ve kayda almak için 5533’te bir atölye yürütecek. İstanbul’un genişleme kıyısında bulunan bu alandan çıkan doğa ve şehir seslerinin görsel bestesini (soyut veya somut olarak) çizmeden önce bulunmuş sesler türetilmek üzere analiz edilecek ve kendi sesimizi, bedeninimizi ve diğer bulunmuş malzemeler kullanılarak, yeniden kaydedilecek.  

Bilgisayar müzisyeni, doğaçlamacı ve ses tasarımcısı olan Korhan Erel İstanbul’da yaşıyor. Türkiye’nin öncü bağımsız doğaçlama grubu Islak Köpek’ in kurucu üyelerinden biri olan Erel, dünyanın dört bir tarafında düzenlenen festivallerde performanslar ve telematik konserler verdi. Amsterdam’da bulunan STEIM programında üç kere sensörler ve enstrüman tasarımı üzerine rezidensi yaptı. Türkiye, Hollanda, Portekiz ve Yunanistan’da dört albümü bulunuyor. Erel tiyatro, video ve dans gibi disiplinler için de ses tasarımı yapıyor.

Şarkılar ve Yerler Kitabı” disiplinlerarası bir pratikten gelen Lübnanlı mimar ve sanatçı Maxime Hourani’nin projesidir. Çoğunlukla belirli bir alan veya mekana bağlanan performatif bir eylem olarak Hourani’nin projeleri, tarihsel, biçimsel ve ilişkisel katmanları kavramsal keşifler gibi eşip birbirine dokuyor.

Projenin ev sahibi ve eşorganizatörü 5533, kar amacı gütmeyen deneysel bir sanat alanı olarak 2008 yılında iki sanatçı, Nancy Atakan ve Volkan Aslan tarafından kuruldu. Her sene yeni bir direktörü davet eden 5533’ün 2013 programlar direktörü Filiz Avunduk. 5533’ün amaçları arasında uluslararası sergilere ev sahipliği yapmak; sanatsal araştırma ve proje oluşumunu desteklemek; ve kendi bünyesinde düzenlediği sergileri, sanatçı konuşmalarını, atölyeleri ve yuvarlak masa tartışmalarını İMÇ sakinleri, sanat topluluğu ve genel izleyiciyle paylaşmaktır. 

Atölyeler herkese açıktır. Müzik geçmişine gerek yoktur.

Atölye çalışmasına katılmak için lütfen bookofsongsandplaces@gmail.com adresine e-posta yollayın. Daha fazla bilgi için www.imc5533.blogspot.com

Birinci atölye çalışması için Tuzla’ya gitmek üzere  2 Eylül Pazartesi sabahı 11:00’de Unkapanı 5533 İMÇ 5. Blok’ta buluşuyoruz. 


“A Book of Songs and Places”

workshops: September 2-7
September 11-17
September 18-24

place: 5533
IMC 5th Block No. 5533
Unkapanı, Istanbul

project by Maxime Hourani
as Part of 13th Istanbul Biennial
curated by Fulya Erdemci

During the workshops different musicians will lead songwriting sessions for artists, architects, sociologists, students and others who are interested. The collaborative workshops will look at several geographical areas in the peripheries of Istanbul where rural life intersects urban developments that are changing the face of Istanbul and that uncover dominating and latent power dynamics. The project will look into the representation of landscape and challenge the conventions of landscape art by exploring different methods of representation that employ visual and aural tactics

The landscapes at the peripheries, often regarded as wastelands and considered to be sites for speculation, are overlooked in the process of city planning and sprawl. The workshops aim to look at these urban fringes as places for investigation and imaginative contemplation.  The project is examining the natural and agricultural landscapes that exist outside the center of the city to contest those areas as they are being changed by numerous urban developments.

Each six-day workshop will begin with a field trip to a chosen area in the western or eastern sides of Istanbul. During the field trips the participants will document and record physical traces on the land. Results of the research will be presented in the artist-run space 5533. Musicians and workshop participants will use this research material to write songs and create sounds that interpret the physical and human landscape and its relationship to the urban developments.  During the workshops, invited speakers will reflect on the state of the peripheral areas from the standpoint of art history, music, spatial planning, political history and sociology.
Material from the workshop will be compiled into a songbook that will give visual and historical information about the geography of the place. As a medium of representation, the songs will create a soundscape to represent and interpret the contested geography in the rural peripheries of Istanbul.

The first session of "Book of Songs and Places" between September 2 and 7 takes the participants to the area around Formula 1 Park in the district of Tuzla on the Asian side of Istanbul. Korhan Erel will conduct a field recording workshop that explores sonic elements representative of this place's geography. The manmade and natural sounds from this area on the frontier of Istanbul's expansion will be analyzed before constructing a graphical score to assist our reproduction of these sounds (in a concrete or abstract manner) by using our voices, bodies, and other found materials.

Korhan Erel is a computer musician, improviser and sound designer based in Istanbul. A founding member of Islak Köpek, Turkey’s pioneer free improvisation group, he performed at many festivals and gave telematic concerts around the world. He was three times an artist-in-resident at STEIM in Amsterdam on sensors and instrument design. He has four CD releases and digitally released albums in Turkey, the Netherlands, Portugal and Greece.  Korhan also does sound design for theater, video and dance. 

“A Book of Songs and Places” is a project by Maxime Hourani, a Lebanese artist and architect engaged in a cross-disciplinary practice. Often taking the form of performative actions that relate to a specific place or space, his projects conceptually engage in explorations that excavate and interweave layers of histories, forms and relations.

The project is hosted and co-organized by 5533, an experimental non-profit art space that was opened in 2008 by two artists, Nancy Atakan and Volkan Aslan. As part of their yearly director invitation program, Filiz Avunduk has been the 2013 Programs Director. 5533’s aims are to host international projects and interactive events involving exhibitions, artist talks, workshops and round table discussions; to conduct art related research, materialize projects, and share these with IMC neighbors, the art community, as well as general interest.
Workshop participation is open to students and practitioners. No musical background is required.

If you are interested in participating in one of the workshops, please send an e-mail to bookofsongsandplaces@gmail.com with your name. For more information please check imc5533.blogspot.com

The first workshop will begin on Monday morning September 2 with a field trip to Tuzla.

Meeting at 11:00 in 5533 5th Block İMÇ, Unkapanı.