please scroll down for english

“Şarkılar ve Yerler Kitabı”
     Atölye: 19-25 Eylül

Yer: 5533
İMÇ 5Blok No. 5533
Unkapanı, Istanbul

Maxime Hourani’nin
13. İstanbul Bienali Kapsamındaki Projesi
küratör: Fulya Erdemci


"Şarkılar ve Yerler Kitabı"nın üçüncü atölyesi 19 ve 25 Eylül tarihleri arasında katılımcıları Çatalca’nın  kırsal alanlarına götürecek. Alan araştırma gezisi katılımcıları, Çatalca’nın savunma çizgisi, Osmanlı zamanında istihkamları tarafından ateşkes sınırı olarak belirlenen yerden başlayacak ve 3. Köprü ile otoyolun birleştiği yol çalışmalarının yer aldığı alanı inceleyecekler. Türk şarkıcı ve söz yazarı Mabel Matiz, katılımcılar ile epik veya dünyevi, Istanbul çevresine yolculuğa çıkma fırsatı sunuyor.
Fatih Karaca (d. 31 Ağustos 1985, Erdemli, Mersin), Mabel Matiz olarak bilinen Türk Pop şarkıcısı, şarkı yazarı, eski diş hekimi.  Adı, Kumral Ada Mavi Tuna romanında yer alan Tuna karakterinin lakabı Mabel ve "çok sarhoş, düşkün kimse" anlamlarına gelen eski Yunanca kökenli kelime Matiz'in birleşiminden oluşur. Müzik eğitimine gitar çalarak ve üniversitede aldığı Türk Klasik Müziği dersiyle başlamıştır. İlk başta evinde parçalarını kaydedip isimsiz olarak MySpace’e eklemiştir. 2009 yılında tanıştığı Engin Akıncı’nın cesaretlendirmesi sayesinde Alper Gemici ve Alper Erinç’le bir araya gelip ilk albümü “Mabel Matiz” 11 Mayıs 2011'de piyasaya çıkarmıştır. Bu albümden 5 şarkıya klip çekilmiştir. Mabel Matiz, aynı zamanda Teoman, Göksel, Ceyl'an Ertem gibi sanatçıların albümlerinde söz yazarı ve besteci olarak da bulunmuştur. 5 Ocak 2013'te 2. albümü “Yaşım Çocuk”u yayınlamıştır."

‘’Şarkılar ve Yerler Kitabı’’nın 3. Atölyesi’nde konuşma serileri devam edecektir:
Konuşmacı Dr. Ipek Türeli
Perşembe 19 Eylül, 17:00 – 18:30
Çevrenin Hareketli Görüntüleri

(Merkeze zıt kullanılan) Çevre mekansal bir kavramdır.* Sosyal bilimcilerin Türkiye’de modernleşmeyi yorumlarında etkili olmuş bir metafordur (Mardin, 1973). Hem içeride bir mekan (merkez) hem de dışarıda bir mekan ima eder. Göreceli konumsallık olarak tanımlanabilir.  Mesela; Istanbul Türkiye’nin merkezinde iken Avrupa’nın çeperindedir.

Şehrin çevresi tipik olarak boş, kırsal alan olarak tahayyül edilir. Türkiye’de şehrin çevresindeki yerleşimler, ilk olarak gazetecilerin ilgisini çekmiştir. Fotoğraflarla belgelenen bu çalışmalar genelde “ötekilerin” nasıl yaşadığına ve İstanbul’a geliş sebeplerine değinmiştir (Türeli, 2010).  Bunu takiben, Türk filmcileri bu çevrenin karakteristik yerleşimi olarak gecekonduları keşfederler ve onları şehir içindeki zengin mahallelerle karşılaştırıp sosyal eşitsizlik ve az gelişmişlik üzerine yorumlar getirirler. Türk Sinemasının stüdyosuzluktan ötürü dış mekan çekimlerine bağımlı olması sebebiyle eski filmler bugün şehrin sürekli değişen çevresinin yegane fotoğrafik tarihi belgeleri olarak da değerlendirilebilirler.

Yakın zamanda şehrin coğrafi çevresi güvenlikli sitelerin ve diğer “seçkin” ev tiplerinin yaygınlaşmasına şahitlik etmiştir. Aynı zamanda Sulukule, Tarlabaşı gibi şehir içi “çöküntü alanları” yeni çevreler/kenarlar olarak işaretlenmiş, “iç sömürgecilik” ve “devlet eliyle soylulaştırma”ya tabi tutulmuştur. Neoliberal kentleşme ile dialog halinde olan güncel sinema filmleri bu yeni kenarlara uygun karakter arayışı içinde köyden kente göçen ve işçi sınıfı kent yoksulundan marjinal hayatlara dönmüştür.

Çevre/kenar her zaman reel insan yerleşimi ile örtüşmeyebilir. Çevrenin potansiyeli beklenmedik temaslar ve etkileşimlerdedi. Çevre dediğimiz kavram muhalif siyasetin odağı olarak ortaya çıkar.

* Çevre, “periphery” kelimesinin Türkçe çevirisi olarak kullanılmıştır. Ama “environment” ve “circle of friends” anlamlarına da gelebildiği icin aynı olumsuzluğu taşımamaktadır.

İpek Türeli McGill Üniversitesi’nde Mimarlık profesörüdür. Aynı zamanda Montreal merkezli DMRLab’in ortaklarındandır. Doktorasını UC Berkeley’de yapmıştır. Araştırmaları UC Berkeley Regents (2002-2007), Graham Vakfı, Orta Doğu Araştırma Yarışması (Ford Vakfı), Brown Universitesi/ Andrew W. Mellon Vakfı ve MIT Aga Khan doktora sonrası bursları (2008-2011) tarafından desteklenmiştir. Seminerleri, atölyeleri ve yayınları modern şehrin tarihi ve teorisi, görsel kültür, mimari aktivizm ve  mekansal adelet  üzerine yoğunlaşmıştır.

Konuşmacı Prof. Dr. Semra Germaner
“Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemlerinde manzara resimler”
Cumartesi, 21 Eylül, 16:00-18:00
Konuşmacı Geç Osmanlı ve  Erken Cumhuriyet dönemlerinde yapılmış olan manzara resimlerindeki kent görünümlerini tanıtarak bu resimlerde var olan pitoresk duygusunun nasıl değiştiğini anlatacak.
1967 yılında Güzel Sanat Akademi’sinden mezun olan İstanbul doğumlu Semra Germaner,  yüksek lisansını Université Paris IV Sorbonne Institut d’Art et d’Archéologie’nden 1973 yılında tamamlayıp doktorasını Istanbul Teknik Üniversite’sinden 1979 yılında aldı. Osmanlı ve Türk sanatı uzmanı ve Orientalist ressamlardan olan Semra Germaner aynı zamanda Mimar Sinan Üniversite’sinde profesördür.  Bazı yazdığı kitaplar: Son Osmanlı Dönemi İstanbul Ahşap Konutlarında Cephe Bezemeleri, 1982; XVIII.Yüzyıl Avrupa Resmi, Anlatımı Biçimlendiren Etmenler, 1996; XVIII yüzyılı Batı Resimler,  1960 Sonrası Sanat: Akımlar, Eğilimler, Gruplar, Sanatçılar, 1997.  Ayrıca Zeynep İnankur ile beraber Orientalism and Turkey 1989 ve Constantinople and the Orientalists, 2002 yazmıştı.

“Şarkılar ve Yerler Kitabı” disiplinlerarası bir pratikten gelen Lübnanlı mimar ve sanatçı Maxime Hourani’nin projesidir. Çoğunlukla belirli bir alan veya mekana bağlanan performatif bir eylem olarak Hourani’nin projeleri, tarihsel, biçimsel ve ilişkisel katmanları kavramsal keşifler gibi eşip birbirine dokuyor.
Projenin ev sahibi ve eşorganizatörü 5533, kar amacı gütmeyen deneysel bir sanat alanı olarak 2008 yılında iki sanatçı, Nancy Atakan ve Volkan Aslan tarafından kuruldu. Her sene yeni bir direktörü davet eden 5533’ün 2013 programlar direktörü Filiz Avunduk. 5533’ün amaçları arasında uluslararası sergilere ev sahipliği yapmak; sanatsal araştırma ve proje oluşumunu desteklemek; ve kendi bünyesinde düzenlediği sergileri, sanatçı konuşmalarını, atölyeleri ve yuvarlak masa tartışmalarını İMÇ sakinleri, sanat topluluğu ve genel izleyiciyle paylaşmaktır.

Atölyeler herkese açıktır. Müzik geçmişine gerek yoktur.

Atölye çalışmasına katılmak için lütfen 
bookofsongsandplaces@gmail.com adresine e-posta yollayın.
Daha fazla bilgi için www.imc5533.blogspot.com


“Book of Songs and Places”
Workshop: September 19-25

Place: 5533
İMÇ 5th Block No. 5533
Unkapanı, Istanbul

Project by Maxime Hourani
Part of the 13th Istanbul Biennial
Curated by Fulya Erdemci


The third session of "A Book of Songs and Places" between September 19 and 25 takes the participants to the rural district of Çatalca.  The field research trips will follow the Çatalca defense line, an armistice line that is formed by Ottoman period fortifications. The participants will explore the area where the line intersects the construction site of the highway that will link with the third Bosphorus Bridge. The Turkish singer and songwriter, Mabel Matiz, will work with the participants to represent the, epic or mundane, journeys that were taken across the “peripheral” landscapes.
Known as a Turkish pop singer, and songwriter, Fatih Karaca (born August 31, 1985, Erdemli, Mersin) formerly a dentist, uses the professional name, Mabel Matiz. He took the name Mabel from the novel, Kumral Ada Mavi Tuna, in which the character Tuna uses the nickname Mabel while Matiz is a word from ancient Greek meaning ‘a very drunk derelict.” Mabel Matis began his music education with guitar and Turkish classic music classes while at university.  He initially recorded his songs at home and put them anonymously on MySpace.  After meeting and receiving encouragement from Engin Akıncı in 2009, together with Alper Gemici and Alper Erinç he made his first album of 5 music clips, entitled “Mabel Matiz” that came out on May 11, 2011.  He has also written lyrics and composed music for such artists as Teoman, Göksel, and Ceyl’an Ertem. His second album, “Yasım Çocuk”, came out on January 5, 2013.

The lecture series will be continued in the third session of “A book of songs and places”:
Lecture by Dr. İpek Türeli
“Moving Images of the Peripheries”
Thursday, September 19, 17:00-18:30

Periphery is a spatial concept and a sociological metaphor that has had a bearing on how scholars interpreted modernization in Turkey It implies a space within (center) and a space without. It can be defined as relative positionality. For instance, Istanbul is at the center of Turkey but also at the periphery of Europe.
The periphery of the city is typically surrounded by rural land and is imagined to be empty. In Turkey, it was the journalists who first provided “moving images” of the peripheries of the city, photographically documenting how the “other half” lived and why they came to Istanbul (Tureli, 2010). Then, Turkish filmmakers discovered squatter settlements as characteristic of the peripheries and contrasted them to affluent inner-city neighborhoods to comment on social inequality and underdevelopment. Turkish cinema’s dependence on onsite shooting (lacking studios) has meant films remain the only photographic documentation of the rapidly changing peripheries of the city.
More recently, geographical peripheries of the city witnessed the proliferation of gated communities and other exclusive forms of housing. In turn, declining inner-city areas, such as Tarlabasi, Sulukule, have been marked as the new peripheries and subjected to “internal colonization” and “generalized gentrification”. In conversation with patterns of neoliberal urbanization, cinema films have turned from rural-to-urban migrants and working-class urban poor to marginal lives in search of characters to populate this new periphery in the geographic centre.  The periphery may not always correspond to actual human habitation. The potential of the periphery comes from unexpected contact. The so-called peripheries emerge as the locus of oppositional politics.
Ipek Türeli is Assistant Professor of Architecture at McGill University. She is also a Creative Partner at DMRLab based in Montreal. She holds a PhD in Architecture from UC Berkeley, and the AA Diploma. Her research was awarded the Regents Fellowship at UC Berkeley (2002-2007. She also received external grants from the Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts, and the Middle East Research Competition, a Mellon Postdoctoral Fellowship at Brown University (2008-2011) and the Aga Khan Postdoctoral Fellowship in Islamic Architecture at MIT. Her seminars, studios, and publications have explored vision and visuality, the history and theory of the modern city, activism in architecture and spatial justice. She is the co-editor of Orienting Istanbul: Cultural Capital of Europe? (Routledge, 2010; Metis, 2011). This book explores how processes of creative production and exhibition are intertwined with neoliberal urban restructuring.  She is currently working on her book manuscript, "Istanbul, Open City."

Lecture by Prof. Dr. Semra Germaner
“Late Ottoman and early Turkish city view and landscape paintings”
Saturday, September 21, 16:00-18:00

Professor Dr. Semra Germaner will present examples of city views and landscape paintings from the late Ottoman and early Turkish Republic periods and explain changes in the feeling of the picturesque.
Born in Istanbul, Semra Germaner graduated from the Istanbul Academy of Fine Arts in 1967, received her M.A. in Modern Art History from the Sorbonne University, Paris, in 1973 and her Ph.D. from Istanbul Technical University in 1979. As a specialist in Ottoman and Turkish art and orientalist painting, Germaner is a Professor at Mimar Sinan University in Istanbul.   She has written numerous books and articles about façade decorations of wooden houses during the late Ottoman period, 18th century European painting, European art after 1960, as well as being the co-author with Professor Dr. Zeynep Inankur of Orientalism and Turkey, published in 1989, and Constantinople and the Orientalists, published in 2002.

“A Book of Songs and Places” is a project by Maxime Hourani, a Lebanese artist and architect engaged in a cross-disciplinary practice. Often taking the form of performative actions that relate to a specific place or space, his projects conceptually engage in explorations that excavate and interweave layers of histories, forms and relations.
The project is hosted and co-organized by 5533, an experimental non-profit art space that was opened in 2008 by two artists, Nancy Atakan and Volkan Aslan. As part of their yearly director invitation program, Filiz Avunduk has been the 2013 Programs Director. 5533’s aims are to host international projects and interactive events involving exhibitions, artist talks, workshops and round table discussions; to conduct art related research, materialize projects, and share these with IMC neighbors, the art community, as well as general interest.
Workshop participation is open to students and practitioners. No musical background is required. If you are interested in participating in one of the workshops, please send an e-mail to bookofsongsandplaces@gmail.com with your name.
For more information please check imc5533.blogspot.com


“Şarkılar ve Yerler Kitabı”
19 – 25 Eylül 2013 Atölye Çalışması Programı

Perşembe 19 Eylül:
(17:00-18:30) Herkese açık konuşma ve soru-cevap: ‘’Türk Sinemasında çevresel manzara’’ Dr. İpek Türeli tarafından.
Cuma 20 Eylül:
(10:00-11:00) Maxime Hourani tarafindan “Yeryüzü şekilleri ve askeri panoramik çizim teknikleri’ hakkında giriş ve sunum.
(11:00-17:00) Çatalca’ya arazi araştırma gezisi. Örcünlü’den Kızılcaali’ye doğru yürüyeceğiz (Lütfen yürüyüşe uygun hafif kıyafetler ve ayakkabılar giyiniz. Ayrıca yanınıza kendi kaydınızı gerçekleştirmek için tercih ettiğiniz gereçleri getiriniz. Örnek: Fotoğraf makinesi, Ses kayıt cihazı vs.)
Cumartesi 21 Eylül:
(11:00-15:00) Arazi araştırmasının analizleri ve tartışması
(16:00-17:30) Herkese açık konuşma ve soru-cevap: ‘’Osmanlı’nın son yılları ve Türkiye’nin ilk yılların da ki manzara sanatının tarihi’’ Profesör Dr. Semra Germaner tarafından.
Pazartesi 23 Eylül:
(11:00-17:00) Çatalca’ya arazi araştırma gezisi. Boyalık’tan Kızılcaali’ye doğru yürüyeceğiz (Lütfen yürüyüşe uygun hafif kıyafetler ve ayakkabılar giyiniz. Ayrıca yanınıza kendi kaydınızı gerçekleştirmek için tercih ettiğiniz gereçleri getiriniz. Örnek: Fotoğraf makinesi, Ses kayıt cihazı vs.)
Salı 24 Eylül:
(11:00-17:00) Şarkıcı Mabel Matiz ile şarkı sözü yazma atölyesi
Çarşamba 25 Eylül:
(11:00-16:30) Şarkıcı Mabel Matiz ile şarkı sözü yazma atölyesi

Atölye çalışmaları 5533 IMÇ Unkapanı’nda gerçekleşecektir. Lütfen başlama saatinden 15 dakika once geliniz.
Çalışmalara katılmak için artistic ve müziksel alt yapı gerekmemektedir. Atölye çalışmalarının devamlılığı açısından düzenli katılımınızı beklemekteyiz.

“A book of songs and places”
19th to 25th of September 2013 Workshop Program

Thursday 19th September:
(17:00-18:30) Public talk and Q&A on peripheral landscapes in Turkish cinema by Dr. İpek Türeli
Friday 20th September:
(10:00-11:00) Introduction and presentation of landscape and military panoramic sketching techniques by Maxime Hourani
(11:00-17:00) Field Research trip to the district of Çatalca. We will be walking from Örcünlü to Kizilcaali. (Please wear clothes and shoes that are suitable for light trekking. Also bring the equipment of your preference to make your own documentation.)
Saturday 21st September:
(11:00-15:00) Field research analysis and discussion
(16:00-17:30) Public Talk and Q&A on the history of landscape art in Turkey during the late Ottoman and early Turkish Republic periods by Professor Dr. Semra Germaner
Monday 23rd September:
(11:00-17:00) Field Research trip to the province of Çatalca. We will be walking from Boyalik to Kizilcaali (Please wear clothes and shoes that are suitable for light trekking. Also bring the equipment of your preference to make your own documentation.)
Tuesday 24th September:
(11:00-17:00) Songwriting workshop with Singer Mabel Matiz
Wednesday 25th September:
(11:00-16:30) Songwriting workshop with singer Mabel Matiz

The workshop meetings will be taking place at 5533 IMC Unkapani, Please come 15minutes before starting time.
No prior artistic or musical background is necessary, Participation commitment is appreciated.