ARŞİVDEN SONRA? - 3:
Cumhuriyet Gazetesi Arşivi

14 Ocak 2017, Cumartesi, 16:00 

Cumhuriyet Gazetesi Binası
Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sokak, No: 2
Şişli - İstanbul 
(Şişli Ermeni Mezarlığı’nın arkası)
Not: Bina içindeki oda numarasını danışmaya sorabilirsiniz

9 Kasım 2016 tarihinde Radikal gazetesinin dijital arşivi silindi. Türkiye’nin önde gelen gazetelerinden birinin hafızası, dolayısıyla Türkiye’nin toplumsal hafızasının bir kısmı, bir süreliğine yok oldu. Arşive erişim iki gün sonra tekrar sağlandı ancak bu olay gazete arşivlerinin korunması gerektiği konusunda bizi uyarmış oldu. Türkiye’de basın özgürlüğü tehdit altında olduğu sürece başka gazetelerin de arşivinin silinmesi muhtemel görünüyor. Bu gelişmeler ışığında, “Arşivden Sonra?” konuşma dizisi dahilinde Türkiye’nin en köklü gazetelerinden biri olan Cumhuriyet’in arşivini ziyaret edeceğiz. Gazetenin arşivinin nasıl oluşturulduğunu, nasıl ulaşılabildiği ve korunduğunu arşiv çalışanlarından bizzat dinleyeceğiz.

Arşivden Sonra?

Bağımsız sanat insiyatifi 5533’ün daveti üzerine Köken Ergun ve Hasan Özgür Top'un düzenlediği "Arşivden Sonra?" konuşma dizisi 17 Aralık - 28 Ocak tarihleri arasında çeşitli mekanlarda gerçekleştiriliyor. Kendi sanat pratiklerinde arşivlemeye önem veren Köken Ergun ve Hasan Özgür Top günümüzde arşivin gereksinimi, akıbeti, arşivleme yöntemleri ve arşiv pratiklerinin sonrasında izlenen süreçleri tartışmaya açmak için farklı disiplinlerde arşiv yapan konuşmacıları davet ediyorlar.

https://www.cumhuriyetarsivi.com/
http://imc5533.blogspot.com.tr/

Bir sonraki konuşma :
Bikem Ekberzade
21 Ocak 2017, Cumartesi, 16:00
5533, İMÇ, Unkapanı