Altın Günü
ALTIN GÜNÜ
5533, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.Yaklaşık dört gün sürecek bu etkinlik dizisi çerçevesinde sunumlar, video gösterimleri ve performansların yanı sıra bir tartışma platformu yaratılması hedeflenmektedir. Etkinlikler 4-7 Mart 2008 tarihleri arasında gerçekleşecektir.


Maria Sezer :“Başka Çadır” yerleştirme
Gunnur Özsoy : ‘hamile’ video gösterim
Ciğdem Kaya : ‘white to red’ video gösterim
Ece Tunak : "Ben?" video gösterim
Gülşah Karanlık : "yol" video gösterim
Dilay Koçoğulları : “Çuval” video gösterim
Aliye Arslan : ‘portreler ‘ slayt gösterimi
Saliha Yılmaz : ‘kadın ve erkek’ slayt gösterimi

Yapılacak sunumların programı aşağıdadır:

4 Mart 2008 Salı 16:00 : Amargi’den Hasbiye Günaçtı ve Dilara Kızıldağ
“Cinsellik ve kadın Bedeni” (söyleşi)
5 Mart 2008 Çarşamba 16:00 : Canan Şenol sunumu
7 Mart 2008 Cuma 16:00 : Işın Önol “Çağdaş Sanatta Kadın” sunumu


“GOLDEN DAYS”
5533. will host a series of events to celebrate 8th of March World Women’s
Day. An event lasting four days will include a series of presentations, video
shows, and performance aiming to create a platform for discussion. The event takes
place from the 4th through the 7th of March, 2008.

Art work to be shown includes:

Maria Sezer: “Other Tent” installation
Gunnur Ozsoy: “Pregnant” video
Cigdem Kaya: “White to Red” video
Ece Tunak: “Me?” video
Gulsah Karanlik: “Road” video
Dilay Kocogullari: “Sack” video
Aliye Arslan: “Portraits” slide show
Saliha Yilmaz: “Women and Men”” Slide Show

The Presentation Program includes:
March 4, Tuesday Hasbiye Gunacti and Dilara Kizildag from Amargi
“Gender and The Female Body”
March 5, Wednesday Canan Senol
March 7, Friday Isin Onol “Contempoary Art and Women”

*This event was organized by Ayşegül Akyüz, Evrim Vurdu ve Tuğçe Oklay.