vitrin / window 5533

5533 VİTRİN ilk sergisini İrfan Önürmen’ nin kadın portrelerini ele aldığı ‘8 Yüz” adinda işleri ile açıyor. Önürmen bu işlerinde Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan kadına karşı şiddeti konu etmektedir. Sanatçı günlük bir gazetede gördüğü sekiz kadın imgesini gelinlik tüllerine boyayarak kadının masumiyetine ve sosyal duruşuna gönderme yapıyor. Üç boyutlu etkiyi elde etmek için tülleri katmanlar halinde kullanıyor. İmgelerinde kullandığı sudan sebeplerle katledilmiş bu kadınların tek suçları internette chat yapmak, kahvaltıyı geç hazırlamak, fazla banyo yapmak, hamile kalmak vs. gibi nedenlerdi. Sanatçı işlerinde bu sosyal olguları izlediği gazetelerin sayfa parçalarını kullanarak medyaya, ayrıca, perde, simli kumaş, dantel gibi elemanları kullanarak gerçek olana değiniyor. “Kadınların toplum içindeki duruşu”nu sorguladığı, portrelerin içine gizlediği kadınların katledilme nedeni ile ilgili imgeler ile de erkeklerin kadınlarla hayatı nasıl paylaştığı sorusuna gönderme yapıyor.


5533 STORE-WINDOW is opening its first exhibition with İrfan Önürmen’s female portrait series entitled “8 Faces”. In this work, Önürmen uses a theme that he believes to be one of Turkey’s most important problems, severe and violent brutality towards women. In his layered three-dimensional tulle paintings of eight female images taken from newspaper clippings, he refers to women’s social position and to their innocence. These women were murdered for such mundane reasons as fixing a late breakfast, taking too many baths, becoming pregnant, or chatting on internet. By using in his work actual pieces of the newspaper pages where the social facts have been written, he refers to the role media plays in these events. By using elements such as lace, curtain and silver threaded material in his work, he touches on reality. By hiding in the portraits the reasons for their masacre, he questions women’s position in society while at the same time, refers to the question of how males share their lives with females.